Esitysmateriaali: lasten ja nuorten liikkuminen

Esitysmateriaali 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten liikkumisesta yläkouluun ja toiselle asteelle

Lataa maksutta  esitysmateriaali lasten ja nuorten liikkumisesta

yläkouluun 45-sivuinen diasarja
toiselle asteelle 53-sivuinen diasarja

Kuvaus

Diasarja (pdf) kouluikäisten lasten ja nuorten liikkumisesta on suunnattu kolmelle oppitunnille tai muuhun soveltuvaan käyttöön

Liikkumissuosituksen ja omien liikkumistottumusten käsittelyyn on rakennettu tuntisuunnitelma ja esitysmateriaali yläkouluun ja toiselle asteelle. Suunnitelmassa on liikkumisen opetussisältö, uneen liittyvä pohdintaosio sekä ideoita opetusteknologian hyödyntämiseen ja ehdotuksia jatko-oppitunneista. Tuntisuunnitelman käyttöön on laadittu valmiit esitysmateriaalit, joihin on nivottu animaatiovideo suosituksesta, kuva suosituksen ydinviesteistä ja liikkumisen verkkokysely.

Katso tuntisuunnitelmat UKK-instituutin hankesivustoilta:

Yläkoulun tuntisuunnitelman ja esitysmateriaalin tavoitteena on syventää  oppilaan ymmärrystä fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä liikkumisen näkökulmasta, ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia liikkumis- ja unitottumuksiaan sekä pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja. Tuntisuunnitelma tukee myös laaja-alaisen osaamisen alueita ja oppilaan itsetuntemusta.

Toisen asteen oppilaitoksille tuotettu tuntisuunnitelma ja esitysmateriaali tukee sekä lukion TE1 terveys voimavarana -moduulin tavoitteita että ammatillisen perustutkinnon työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen osa-aluetta. Tuntisuunnitelman avulla opiskelija tunnistaa liikkumiseensa ja uneensa vaikuttavia tekijöitä ja pystyy arvioimaan liikkumisen ja unen merkitystä omalle terveydelleen. Liikkumisen verkkokyselyn pohjalta opiskelija voi laatia itselleen terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi suunnitelman, jossa otetaan huomioon liikkumisen, palautumisen sekä unen merkitys opiskelu- ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Suunnitelmaan voidaan palata myöhemmin, jolloin opiskelija voi arvioida realistisesti suunnitelman toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi opiskelija saa monipuolisesti tietoa liikkumisen hyödyistä terveyteen sekä opiskelu- ja työkykyyn.

Vuonna 2023 päivitetty versio: työryhmä Teea Mäkinen, Pauliina Husu, Raija Oksanen ja Sanni Sirviö. Alkuperäisen Katariina Aution laatiman materiaalin pohjalta.