Suunnitelma liikkumisen tai unen lisäämiseksi

Lataa maksutta

Avaa ladattava suunnitelmalomake liikkumisen ja unen lisäämiseksi:

peruskouluikäisille
toisen asteen opiskelijoille

Kuvaus

Suunnitelmalomake on tarkoitettu liikkumis- ja unitottumusten muutoksen tueksi. Lomake ohjaa valitsemaan kehityskohteen, asettamaan tavoitteen ja konkreettisia tekoja tavoitteeseen pääsemiseksi sekä arvioimaan onnistumista. Kortti on sähköisesti täytettävä, ladattava pdf-tiedosto.

Kortti toimii yhdessä lapsille ja nuorille suunnatun liikkumisen ja unen päiväkirjan sekä lasten ja nuorten liikkumisen verkkokyselyn kanssa.