Hyppää sisältöön

Mikä on Liikkumisresepti?

Liikkumisresepti on esimerkki neuvonnasta, jossa sovelletaan viiden A:n periaatetta. Liikkumisresepti on tarkoitettu liikunnan puheeksi ottamisen työvälineeksi kaikille terveydenhuollon ammattilaisille.

Liikkumisreseptin käynnistävä ammattilainen voi käyttää sitä lähetteenä muille terveydenhuollon tai liikunta-alan ammattilaisten vastaanotoille lisäohjausta varten. Se on siis liikuntaneuvonnan yhteinen työväline sekä terveydenhuollon sisällä että sen ulkopuolelle.

Sähköinen lomake ja käyttöohje apuna

Liikkumisreseptistä on saatavissa sähköinen versio, joka voidaan liittää mihin tahansa potilastietojärjestelmään. Sähköinen Liikkumisresepti on tuotettu yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koodistopalveluryhmän kanssa osana valtakunnallisen KANTA-potilastietojärjestelmän kehittämistä. Sähköistä versiota kannattaa kysyä oman työpaikan potilastietojärjestelmän asiantuntijalta.

Liikkumisreseptin laatiminen kestää viidestä kymmeneen minuuttia riippuen siitä, täyttääkö yksi ammattilainen sen kerralla kokonaan vai käytetäänkö sitä esimerkiksi lähetteenä. Terveyskeskuksessa voidaan esimerkiksi sopia niin, että lääkäri täyttää potilaan keskustelun perusteella ainoastaan sen hetkisiä liikkumistottumuksia ja niiden riittävyyttä käsittelevän osan ja ohjaa potilaan sen jälkeen jollekin muulle ammattilaiselle, joka täydentää potilaan kanssa loput reseptistä.

Kaksisivuinen käyttöohje opastaa ammattilaista Liikkumisreseptin käytössä. Ensimmäisellä sivulla käydään läpi Liikkumisresepti-lomakkeen täyttäminen kohta kohdalta. Toisella sivulla on koetun rasittavuuden taulukko (Borg), jota ammattilainen voi käyttää apuna keskustellessaan etenkin liikkumista aloittelevan potilaan kanssa liikkumisen sopivasta tehosta. Tulostetun taulukon voi myös antaa potilaalle mukaan, jotta hän voi itse seurata rasittavuutta liikkumisensa aikana.

Toimiva ja vaikuttava tapa lisätä liikkumista

UKK-instituutin satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa, johon osallistui 67 lääkäriä 24 terveysasemalta, Liikkumisresepti osoittautui toimivaksi ja vaikuttavaksi tavaksi lisätä vähän liikkuvien perusterveydenhuollon potilaiden liikkumista. Myös potilaat suhtautuivat reseptin avulla toteutettuun liikuntaneuvontaan myönteisesti. Tulokset ovat yhteneviä aiheesta laadittujen ulkomaisten tutkimusten kanssa. Reseptiin perustuva neuvonnan on myös todettu olevan kustannusvaikuttavaa. Vaikutusten säilyminen edellyttää kuitenkin säännöllistä seurantaa terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisten yhteistyönä.

Kirjoittaja: Minna Aittasalo

Lähteet ja muuta kirjallisuutta saatavissa kirjoittajalta

Liikkumisreseptin aineistot 

Apumateriaaleja 

  • Liikkumisen koettu rasittavuus  
    Miten rasittavalta liikkuminen tuntuu juuri nyt? Kysymykseen voidaan vastata ns. Borgin asteikosta tehdyn taulukon avulla, jossa liikkuja arvioi itse kokemansa rasituksen astetta. 

 
Liikkumisresepti on haettavissa Kansallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon koodistopalvelusta.  

Liikkumisresepti ruotsiksi 

Liikkumisresepti englanniksi 

Päivitetty: 4.10.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan