Sähköinen tarkistuslista

Kuvaus

KaatumisSeula-työkaluihin kuuluvaan sähköiseen tarkistuslistaan on koottu sellaisia kaatumisten vaaratekijöitä, joihin jokainen voi itse vaikuttaa ja siten vaikuttaa omaan kaatumisvaaraansa kotikonstein.

Maksuttoman tarkistuslistan voi täyttää verkossa yksin tai yhdessä läheisen kanssa tai sen sisältöä voi pohtia yhdessä erilaisissa tapahtumissa ja ryhmissä. Tarkistuslistan voi täyttää yhdessä asiakkaan kanssa myös esimerkiksi kotihoidossa ja pohtia vastauksia ja muutosehdotuksia yhdessä täyttäjän kanssa.

Lisätietoa tarkistuslistan käytöstä löydät verkkosivuiltamme kohdasta Materiaalia kaatumisten ehkäisyyn.

Muut KaatumisSeula-työkalut:

Materiaali on saatavana myös ruotsiksi ja englanniksi.