Hyppää sisältöön

Testien valinta eri kohderyhmille

UKK-terveyskuntotestit ovat menetelmä aikuisväestön fyysisen aktiivisuuden ja terveyden edistämiseen. Kouluikäisille on tarjolla omat testintä.

Työikäisille ja ikääntyville tarkoitetut UKK-terveyskuntotestit mittaavat fyysiselle terveydelle ja toimintakyvylle tärkeitä suorituskyvyn osa-alueita. Testit ovat yksinkertaisia kenttätestejä, jotka eivät vaadi erityislaitteita. Testien kehittämisessä niiden turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. 

Terveys- ja liikunta-alan peruskoulutuksen saaneilla ammattilaisilla on hyvät perusvalmiudet terveyskunnon testaukseen. Testauksen turvallinen ja teknisesti oikea suorittaminen, tulosten asianmukainen tulkinta terveysnäkökulmasta ja hyödyntäminen asiakkaan liikuntasuunnitelman tekemisessä edellyttävät kuitenkin huolellista testeihin perehtymistä tai lisäkoulutusta. 

Terveyskuntoa mittaavat testit työikäisille 

UKK-terveyskuntotestit kertovat terveyskunnon eri ulottuvuuksista ja osatekijöistä. 

1. Motorinen kunto 

Kertoo tasapainosta. 

Terveyskuntotestit: 

 • yhdellä jalalla seisominen 
 • takaperin kävely 
 • kapealla palkilla seisominen. 

2. Tuki- ja liikuntaelimistön kunto 

Kertoo vartalon liikkuvuudesta, lihasvoimasta, lihaskestävyydestä (vartalon hallinta) ja henkilön liikkumiskyvystä. 

Terveyskuntotestit: 

 • liikkuvuus: hartiaseudun liikkuvuus, selän sivutaivutus, reiden takaosan lihasten venyvyys 
 • lihasvoima: käden puristusvoima, ponnistushyppy, vartalon koukistajalihasten dynaaminen voima, askelkyykistys 
 • lihaskestävyys: muunneltu punnerrus, vartalon ojentajalihasten kestävyys 
 • liikkumiskyky: UKK-kävelytesti, aika 

3. Aerobinen kunto 

Kertoo submaksimaalisen aerobisen kestävyyden 

Terveyskuntotesti: 

 • UKK-kävelytesti 
 • VO2max 

4. Kehon koostumus 

Kertoo painon sopivuudesta ja rasvakudosten jakautumisesta. 

Terveyskuntotesti: 

 • kehon painoindeksi ja vyötärön ympärys. 

Terveyskuntoa mittaavat testit ikääntyville 

Ikääntyville suunnatut terveyskuntotestit on tarkoitettu 60 vuotta täyttäneiden henkilöiden terveyskunnon ja liikkumiskyvyn mittaamiseen. 

1. Motorinen kunto 

Kertoo tasapainosta ja asennon hallinnasta. 

Terveyskuntotesti: 

 • tandem-seisonta 
 • yhdellä jalalla seisominen 
 • takaperin kävely 

2. Tuki- ja liikuntaelimistön kunto 

Kertoo vartalon liikkuvuudesta, lihasvoimasta ja henkilön liikkumiskyvystä 

Terveyskuntotestit: 

 • liikkuvuus: selän sivutaivutus, olkanivelen liikelaajuus, hartiaseudun liikkuvuus 
 • lihasvoima: kyynärnivelen koukistus, askelkyykistys, vatsalihastesti 
 • liikkumiskyky: lyhyen matkan kävelynopeus, tuolista nousu, 1 km:n kävelyaika 

3. Kestävyyskunto 

Kertoo submaksimaalisesta kestävyyskunnosta 

Terveyskuntotesti: 

 • 1 km:n kävelyaika 

4. Kehon koostumus 

Kertoo painon sopivuudesta. 

Terveyskuntotesti: 

 • kehon painoindeksi 

UKK-terveysseula ikääntyville 

Testien turvallinen toteuttaminen edellyttää terveydentilan ja liikunta-aktiivisuuden kartoitusta ennen testaamista. Tässä apuna käytetään ikääntyneille suunnattua UKK-terveysseula- kyselyä, jota voidaan hyödyntää myös liikuntaneuvonnan apuvälineenä. 

UKK-terveysseula on tarkoitettu ensisijaisesti terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten käyttöön. 

Tulosta 
Ikääntyvien terveysseula
Terveysseulan käyttöohje

Terveyskunnon mittaukset kouluikäisille – Move!  

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä. Vuonna 2016 käyttöön otetun järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Se tuottaa tietoa muun muassa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin.  

Move! sisältää seuraavat fyysisen toimintakyvyn osa-alueet: kestävyys, liikkuvuus, nopeus, voima ja taitavuus. 

Move!n mittausosiot ja toimintakyvyn osa-alueet, joita ne mittaavat 

 1. 20 metrin viivajuoksu (kestävyys, liikkumistaidot) 
 1. Vauhditon 5-loikka (alaraajojen voima, nopeus, dynaamiset tasapainotaidot, liikkumistaidot) 
 1. Ylävartalon kohotus (keskivartalon voima) 
 1. Etunojapunnerrus (yläraajojen voima) 
 1. Kyykistys (lantion alueen ja alaraajojen liikkuvuus) 
 1. Alaselän ojennus täysistunnassa (alaselän ja lonkan alueen nivelien liikelaajuus) 
 1. Oikean ja vasemman olkapään liikkuvuus (yläraajojen ja hartian alueen liikkuvuus) 
 1. Heitto-kiinniottoyhdistelmä (käsittelytaidot, havaintomotoriset taidot sekä yläraajojen voima) 

Move!n kahdeksasta mittauksesta saatavan palautteen tavoitteena on  

 • vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin 
 • ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys 
 • ohjata oppilasta kehittämään ja tarkkailemaan toimintakykyään.  

Move!-mittaustulokset kootaan lukuvuosittain nimettömästi valtakunnalliseen tietojärjestelmään. 

Lue lisää Move!-mittauksista Opetushallituksen Move!-sivustolta 

Päivitetty: 4.10.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan