Hyppää sisältöön

UKK 2 km -kävelytesti – työkalu terveyden edistämiseen

Perinteinen UKK-kävelytesti arvioi terveyskunnon keskeistä osatekijää kestävyyskuntoa. Testissä kävellään kaksi kilometriä tasaisella vauhdilla mahdollisimman nopeasti terveyttä vaarantamatta. 

Kenelle UKK 2 km -kävelytesti soveltuu?  

2 kilometrin kävelytesti on tarkoitettu 20–65-vuotiaiden aikuisten kestävyyskunnon testaamiseen. Se sopii henkilöille, joilla ei ole ripeää kävelyä rajoittavaa sairautta tai vammaa tai sydämen sykkeeseen vaikuttavaa lääkitystä. 

Erittäin hyväkuntoisille testiä ei suositella. Säännöllisesti kestävyysliikuntaa yli viisi tuntia viikossa noin tunnin kerrallaan harrastaville se ei välttämättä anna luotettavia tuloksia. 

Mitä UKK 2 km -kävelytesti mittaa? 

Kestävyyskunto tarkoittaa hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä. Sen avulla testattavalle voidaan antaa palautetta hänen aerobisen kuntonsa riittävyydestä suhteessa terveyteen ja toimintakykyyn. 

2 kilometrin kävelytesti perustuu arvioon maksimaalisesta hapenottokyvystä (VO2max). Se ilmaistaan kuntoindeksinä, jossa iän vaikutus on otettu huomioon. Kuntoindeksi kertoo kuntotason verrattuna samanikäisten naisten ja miesten viitearvoihin. 

Tulos on luotettava silloin, kun testi tehdään ohjattuna. Koulutettu testaaja osaa ottaa huomioon testin tulokseen vaikuttavat tekijät. 

Kävelytesti liikuntaneuvonnan apuna 

UKK-instituutin kehittämä 2 kilometrin UKK 2 km -kävelytesti on erinomainen apu terveyden edistämiseen pyrkivässä liikuntaneuvonnassa. Testattavan ominaisuudet ja elämäntilanne vaikuttavat siihen, millä tavoin testiä kannattaa käyttää liikuntaneuvonnassa. Liikuntaneuvonnan tueksi tarvitaan kävelytestin lisäksi tietoa testattavan elintavoista ja terveydestä. 

Kävelytestiaineistot 

Lataa ja tulosta UKK 2 km -kävelytestin soveltuvuuden arvio ja testikortti verkkosivuiltamme.

Tilaa kuntotestauksen ammattilaisille tarkoitettu UKK Walk -tuloslaskentaohjelma UKK-instituutin verkkokaupasta.

UKK Walk -tuloslaskentaohjelma

UKK Walk -tuloslaskentaohjelma on verkkopohjainen työkalu UKK 6 min ja UKK 2 km -kävelytestien tekemiseen ja testaustulosten hallintaan. 

  • Verkkopohjaisella tuloslaskentasovelluksella voit tallentaa ja tulostaa testausraportteja. 
  • Vuosilisenssillä toimivan verkkosovelluksen raporttivaihtoehdot ovat yksilöraportti ja seurantaraportti aikaisemmista kävelytesteistä sekä ryhmäyhteenvedot halutuista ryhmistä. 

Kouluttaudu verkossa UKK 2 km -kävelytestin ohjaajaksi 

Järjestämme UKK 2 km -kävelytestin ohjaajakoulutuksia. Ohjatusta verkkokoulutuksesta saat valmiudet suunnitella, järjestää ja toteuttaa kahden kilometrin UKK-kävelytestin luotettavasti ja turvallisesti sekä yksilö- että ryhmätestauksena. Lisäksi opit tulkitsemaan ja ymmärtämään testituloksia osana yksilöllistä liikuntaneuvontaa. Koulutus soveltuu kaikille kävelytestejä järjestäville tahoille. 

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu 

UKK 6 min -kävelytesti 

Tutustu myös UKK-instituutin 6 minuutin kävelytestiin ja ohjaajakoulutukseen

Kirjallisuutta 

UKK-kävelytesti – testaajan opas. Tampere: UKK-instituutti 2010. 

Mänttäri, Ari. Hengitys ja verenkiertoelimistön kunnon testaus. – Suni, Jaana ja Taulaniemi, Annika (toim.). Terveyskunnon testaus. Helsinki: Sanoma Pro Oy 2012. 

Päivitetty: 18.8.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan