Hyppää sisältöön

Kuntotestaajan pätevyys

UKK-terveyskuntotestit on tarkoitettu ensisijaisesti terveys- ja liikunta-alan peruskoulutuksen saaneiden ammattilaisten käyttöön.  

UKK-terveyskuntotestien turvallinen ja laadukas käyttö edellyttää, että testaajat 

  • ovat perehtyneet tarkasti testien tekniseen suoritustapaan  
  • ymmärtävät testisuoritusten ja olosuhteiden tarkan vakioinnin tarpeellisuuden 
  • ymmärtävät kunkin testin tarkoituksen ja tulosten tulkinnan terveyskuntokäsitteen periaatteiden mukaisesti 
  • pystyvät seulomaan testattavista ne henkilöt, joille testaus voi aiheuttaa terveydellistä vaaraa ja ohjata heidät tarvittaessa ennen testausta lääkäriin tarkempaa terveystarkastusta varten 
  • pystyvät tuottamaan testituloksia hyödyntäen asiakkaalle yksilöllisen, turvallisen ja toteutettavan (terveys)liikuntaohjelman. 

Testien yhdenmukainen suorittaminen 

UKK-terveyskuntotestien yhdenmukainen suorittaminen (vakiointi/standardointi) vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. Keskeisiä vakioitavia tekijöitä ovat 

  • testien suoritusjärjestys 
  • lämmittely ennen testausta 
  • testien harjoittelu tai kokeilu 
  • suoritusohjeiden antaminen 
  • testattavien kannustus. 

Yksittäisten testien vakioinnin keskeiset ongelmat vaihtelevat jonkin verran riippuen mitattavasta suorituskyvyn osa-alueesta. 

Valmistautuminen terveyskunnon testaukseen 

UKK-terveyskuntotestauksessa ei tarvita erillistä lämmittelyä, sillä tasapaino ja notkeustestit toimivat verryttelynä lihasvoima ja kestävyystesteille. Venyttely ei ole sallittua ennen testausta. Testaaja näyttää ja selittää jokaisen testisuorituksen yksityiskohtaisesti testattavalle, jonka jälkeen hän kokeilee ja harjoittelee kutakin testiä annettujen ohjeiden mukaan. 

Terveyskunnon testauksessa pyritään välttämään kilpailullisuutta ja ääriponnistelua, minkä vuoksi testattavia ei varsinaisesti kannusteta testien aikana. Palaute ja testattavalle annettavat tiedot on kuvattu kunkin yksittäisen testin testiohjeissa. 

Terveyskunnon testaus -kirja 

Tilaa kirja UKK-instituutin verkkokaupasta 

Päivitetty: 4.10.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan