Hyppää sisältöön

Liikehallinta

Liikehallintakyvyillä tarkoitetaan tasapainoa, koordinaatiota, ketteryyttä sekä asennon ja liikkeen hallintaa. Huono liikehallintakyky voi olla selkävaivojen riskitekijä. 

Liikkumalla terveyttä -asiantuntijavideo: Liikehallinta. UKK-instituutin erikoistutkija Marjo Rinne pureutuu liikehallinnan merkitykseen, huonon liikehallintakyvyn terveyshaittoihin ja liikehallintaa kehittäviin liikuntamuotoihin. (2015) 

”Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa”  

Monet liikehallintataidot opitaan lapsuusiässä, jolloin monipuolinen liikkuminen ja liikunta tukevat normaalia kehitystä. Ihmisen keskushermoston kytkentöihin (hermoverkoston yhteyksiin) perustuva tapa liikkua on pääosin muodostunut noin 20 vuoden ikään mennessä. Liikehallintaa voi edelleen kehittää harjoittelemalla, ja hermostollista oppimista tapahtuu ihmisen koko eliniän ajan. Toisaalta, jos on harrastanut jotain lajia nuorena, liikemuistin ansiosta se voi sujua pitkänkin tauon jälkeen yllättävän hyvin. 

Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa liikehallinnan harjoittamista, koska tasapainoa ja kehon hallintaa voi harjoittelulla parantaa läpi elämän. 

Hermosto oppii toimimaan 

Hermosto ”oppii” toimimaan tehokkaammin välittömästi uutta harjoitusta tai liikettä toistettaessa, mikä ilmenee parempana suorituksena. 

Tutkimuksissa on havaittu, että kolme kertaa viikossa harjoiteltaessa harjoitusvaikutukset tasapainoon ovat todettavissa mittauksin jo neljän viikon jälkeen (Sihvonen ym. 2004). Tällöin hermostoon on syntynyt pysyviä, uusia yhteyksiä. 

Lapsuudessaan monipuolisesti liikkuneille ihmisille harjoittelu tuottaa nopeammin tuloksia kuin lapsuudessaan tai nuoruudessaan vähän liikkuneille. 

Liikehallintaa olisi hyvä harjoittaa vähintään 2 kertaa viikossa.  

Liikehallintaa kehittäviä liikuntalajeja  

Fyysisen aktiivisuuden monipuolisuus on tärkeää liikehallintataitojen kehittymisen kannalta. Liikehallintaa kehittävät kaikki liikuntamuodot, jotka edellyttävät vartalon hallintaa sekä hermoston, lihasten ja aistien yhteistyötä. 

Liikehallintaa kehittäviä liikuntalajeja ovat muun muassa 

 • maastokävely, maastohiihto  
 • melonta, surffaus  
 • pallo- ja mailapelit  
 • erilaiset kuntojumpat  
 • jooga, taiji, pilates  
 • kuntonyrkkeily, itsepuolustuslajit  
 • tanssi, taitoluistelu  
 • laskettelu, lumilautailu  
 • luistelu, rullaluistelu  
 • golf 

Onko oma lajisi listalla? Pohdi, kehittääkö se liikehallintaa. 

Huonon liikehallintakyvyn terveysvaarat työikäisillä 

Selkärankaa tukevien lihasten huono yhteistoiminta  

 • aiheuttaa selkävaivoja  
 • alentaa työ- ja toimintakykyä.  

Huono liikehallintakyky voi olla selkävaivojen riskitekijä. Työikäisillä selkävaivat aiheuttavat merkittävästi sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä. Kipu esiintyy erityisesti alaselässä. 

Selkäkipu on yhteydessä heikentyneeseen vartalon asennon ja liikkeiden hallintaan sekä huonompaan tasapainoon. 

Vääränlainen kuormitus voi aiheuttaa selän pehmytkudoksissa (esimerkiksi nivelsiteissä) sijaitsevien hermopäätteiden (reseptorien) vaurioitumisen. Vaurioituneet reseptorit lähettävät virheellistä tietoa asennosta ja liikkeistä keskushermostoon, jonka on vaikea tulkita epänormaaleja signaaleja. Aktivointikäskyt lihaksille muuttuvat virheellisiksi, ja vartalon asennon ja liikkeiden hallinta häiriintyvät. Liikehallinnan häiriöitä on pidetty yhtenä syynä selkäkipujen uusiutumiseen ja pitkittymiseen. 

Liikehallinnan harjoittaminen on yksi tärkeistä harjoitusmuodoista selkäpotilaiden kuntoutuksessa.  

Ikääntyminen heikentää liikkumisvarmuutta 

Ikääntyessä tasapaino ja liikkumisvarmuus heikkenevät, mikä lisää riskiä: 

 • kaatumisiin  
 • luunmurtumiin.  

Ikääntymisen myötä sekä keskus- että ääreishermoston toiminta hidastuvat. Myös aistitoiminnot ja lihasvoima heikentyvät. Liikkuminen hidastuu, nivelten liikeradat jäykistyvät ja lihasvoima heikkenee. 

Näiden seurauksena liikkumisvarmuus ja tasapaino heikkenevät, mikä voi johtaa kaatumisen pelkoon ja fyysisen aktiivisuuden välttämiseen. Kun fyysisen aktiivisuuden määrä vähenee, hermosto saa vähemmän ärsykkeitä, mikä heikentää edelleen tasapainoa ja liikkumisvarmuutta. 

Väestön ikääntyessä kaatumisista aiheutuvat osteoporoottiset luunmurtumat ovat nousseet vakavaksi kansanterveysongelmaksi. 

Lihasvoimaharjoittelun lisäksi ikääntyvien on tärkeää harjoittaa tasapainoa liikkumisvarmuuden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. 

Päivitetty: 23.11.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan