Hyppää sisältöön

Elintapaohjaus järjestöissä

Terveysliikuntauutiset-teemalehti 

UKK-instituutti on julkaissut vuosittain Terveysliikuntauutiset-teemalehden. Lehden teema on vaihdellut eri ikäryhmien liikkumisesta teknologian rooliin liikkumisen edistämisessä. Viimeisen kolmen vuoden aikana teemanumeroissa on keskitytty elintapaohjaukseen, ja tuorein lehti ilmestyi verkkoon joulukuussa 2019. 

Terveysliikuntauutisten viime vuosien elintapaohjausteema liittyy kiinteästi vuosina 2017–2018 toteutettuun, sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -kärkihankkeeseen. Vuosien 2017 ja 2018 numeroissa käsiteltiin vaikuttavaa elintapaohjausta sekä elintapaohjauksen hyviä käytäntöjä hankkeessa mukana olleiden sairaanhoitopiirien sekä järjestö-, kunta- ja asiantuntijakumppaneiden kirjoitusten kautta. 

Vuoden 2019 Terveysliikuntauutiset-teemalehti on suunnattu aiempaa vahvemmin järjestöille elintapaohjauksen edistämiseksi. Elintapaohjaus järjestökentässä -teemanumeron kirjoittajina on järjestöjen sekä sairaanhoitopiirien ja UKK-instituutin toimijoita. Artikkeleissa käsitellään elintapaohjauksen uusia menetelmiä ja hyviksi havaittuja toimintamalleja. Lisäksi kirjoittajat tarkastelevat järjestöyhteistyötä, esittelevät oppaita ja työkaluja sekä luovat katsauksen VESOTE-hankkeen jälkeiseen aikaan. 

Terveysliikuntauutiset-teemalehden artikkeleita 

Vuoden 2019 Terveysliikuntauutiset-teemalehden juttuja on julkaistu myös verkossa: 

Terveysliikuntauutiset-teemalehti ilmestyy painettuna tammikuussa 2020. Elintapaohjaus järjestökentässä -lehteä sekä muita numeroita voi tilata maksutta: aineisto(a)ukkinstituutti.fi. 

Elintapahanke järjestöille 

UKK-instituutti toteutti syksyn 2019 aikana elintapaneuvonnan kokeilun Diabetesliiton, Hengitysliiton, Luustoliiton, Parkinsonliiton ja Selkäliiton kanssa. 

Yhteistyöhankkeessa selvitettiin UKK-instituutin ExSed-liikemittarin ja älypuhelinsovelluksen käytettävyyttä järjestöjen jäsenistön elintapaneuvonnassa. Hanketta rahoitti STEA ja siitä saatavaa tietoa hyödynnetään digitaalisen elintapaneuvonnan kehittämiseen eri potilasjärjestöissä. 

Hankkeen järjestöosallistujat käyttivät ensin mittaria ja sovellusta viikon ajan. Tällä alkumittauksella kerättiin tietoa osallistujien liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta ennen elintapaneuvontaa. Sen jälkeen osallistujat jatkoivat mittarin ja sovelluksen käyttöä kolmen viikon ajan siten, että he laativat itselleen tavoitteita ja seurasivat niiden toteutumista sovelluksen avulla. 

Osallistujien tavoitteena oli lisätä päivittäisiä askeleita, vähentää paikallaanoloa ja edistää riittävän unen saantia. UKK-instituutin elintapaneuvoja auttoi puhelimitse tavoitteiden asettamisessa ja niihin pääsemisessä.

Liikemittarin ja sovelluksen käyttöä arvioitiin neuvonnan päätyttyä pilvipalveluun kertyneen tiedon avulla. Käytettävyyden selvittämiseksi osallistujat täyttävät pilotin lopussa sähköisen kyselyn. Kyselyllä ja pilvipalvelusta kerätty tieto raportoidaan järjestökohtaisesti. 

Elintapahankkeen loppuraportti

Elintapahankkeiden loppuraportit järjestöittäin 

Elintapahanke järjestöjen viestinnässä 

Päivitetty: 24.11.2020

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan