Hyppää sisältöön

Turvalliset perusliikemallit

Keskeisessä asemassa tässä opetuskokonaisuudessa ovat havainnointivideot. Niiden avulla käydään läpi turvalliset perusliikemallit (pyri tähän) kehon eri osissa ja nostetaan esiin tyypilliset puutteet toiminnallisissa liikeketjuissa (vältä tätä). Havainnointivideoihin on tuotettu harjoitustehtäviä, jotka tukevat oppimista.

Perusliikemallien kartoituksen tavoitteena on:

 • tunnistaa yksilön heikot lenkit toiminnallisissa perusliikemalleissa, jotka ovat keskeisiä päivittäisissä toiminnoissa, liikkumisessa ja/tai liikunta- tai urheiluharjoittelussa
 • valita havaittujen ongelmien perusteella korjaavia harjoitusliikkeitä, jotka vastaavat yksilön suorituskykyä (taito, lihasvoima ja notkeus)
 • seurata systemaattisesti harjoittelun vaikutuksia ja muutoksia keskeisiin perusliikemalleihin kehon eri osissa.

Edellä kuvattujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että opiskelija tai ammattihenkilö

 • kykenee tunnistamaan keskeiset biomekaaniset periaatteet opetusvideoihin kootuissa perusliikemalleissa
 • kykenee tunnistamaan tyypilliset ongelmat perusliikemalleissa ja tunnistaa niiden keskeiset syyt
 • ymmärtää keskeiset biomekaaniset tekijät, joita muuntelemalla eri harjoitusliikkeiden vaativuustasoa säädellään
 • ymmärtää, mitä progressiivisuus lihaskuntoharjoittelussa merkitsee fyysisen suorituskyvyn eri osatekijöiden (liikehallintakyky, notkeus, lihasvoima) kannalta.

Tutustu ensin opetusdiasarjaan Biomekaniikan perusteet. Se auttaa sinua ymmärtämään

 • erilaisten asentojen, liikkeiden ja harjoitusmuotojen vaikutuksia kehossa
 • tuki- ja liikuntaelimistössä vaikuttavia, eri rakenteisiin kohdistuvia ulkoisia ja sisäisiä voimia
 • muuntelemaan lihaskuntoharjoituksia yksilöllisesti niin, että ne ovat turvallisia ja tehokkaita.

Turvalliset perusliikemallit on jaettu kolmeen osaan:

 1. Liikkuminen-osion opetusdiat kuvaavat kävelyn, juoksun ja peruskyykkyjen keskeiset biomekaaniset periaatteet, hoita havainnointivideoissa analysoidaan.
 2. Selkäosion opetusdiat kuvaavat selkää tukevan järjestelmän, vartalonlihasten toiminnalisen anatomian ja selkäoireisen toiminnallisen lihaskuntoharjoittelun tavoitteet. Osiosta löytyy myös linkkejä UKK-instituutin tutkimuksissa kehitettyihin liikuntaohjelmiin, jotka soveltuvat selkäoireisen lihaskuntoharjoitteluun.
 3. Ylävartalo-osion opetusdiat kuvaavat edellä mainitut asiat niska-hartiaseudusta ja olkanivelistä.

Havainnointivideoissa esitetään tavoiteltavat liikemallit ja toisaalta tyypilliset haitalliset liikemallit selän ja ylävartalon toiminnallisissa harjoitusliikkeissä.

Opetusdiat

Biomekaniikan perusteet (pdf, 2 Mt)

Harjoituskirja

Turvallisten perusliikemallien havainnointi: harjoituskirja (pdf, 1 Mt). Jaana Suni ja Marjo Rinne. UKK-instituutti 2015.

Opiskele seuraavaksi

28.4.2021

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan