Sähköinen kaatumisvaaran itsearviointikysely

Maksuton verkkosovellus kaatumisvaaran arviointiin

Siirry sovellukseen

Kuvaus

Verkkosovellus kaatumisvaaran arviointiin

Verkkosovelluksen avulla kaatumisvaaran itsearviointi on entistä vaivattomampaa. Tavoite on, että iäkkäät löytäisivät verkkosovelluksen itse. Työkalu soveltuu myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, jolloin on tärkeää, että täyttö perustuu ikäihmisen itsearviointiin. Ammattilainen voi tarvittaessa antaa esimerkiksi teknistä apua lomakkeen täyttämisessä tai lukea kysymyksiä ääneen ja merkitä vastaukset sovellukseen iäkkään puolesta. Kyselyn tarkoituksena on karkealla tasolla arvioida, kuinka suuressa kaatumisen vaarassa vastaaja on.