Hyppää sisältöön

Kuulumisia järjestöjen elintapapilotista

UKK-instituutin elintapapilotti pitkäaikaissairaille on ollut käynnissä syksyn ajan. Viiden järjestön kanssa toteutetun hankkeen tuloksia on luvassa ensi vuonna. 

UKK-instituutti käynnisti syksyllä 2019 elintapaneuvonnan pilotin Diabetesliiton, Hengitysliiton, Luustoliiton, Parkinsonliiton ja Selkäliiton kanssa. Yhteistyöhankkeessa selvitetään UKK-instituutin ExSed-liikemittarin ja älypuhelinsovelluksen käytettävyyttä järjestöjen jäsenistön elintapaneuvonnassa, joka kohdistuu liikkumiseen, paikallaanoloon ja uneen. Hanketta rahoittaa STEA ja siitä saatavaa tietoa hyödynnetään digitaalisen elintapaneuvonnan kehittämiseen eri potilasjärjestöissä. 

Missä vaiheessa hanke on nyt? 

Hanke on käynnistynyt asteittain kaikissa viidessä yhteistyöjärjestössä. Ensimmäisenä lähdettiin liikkeelle Diabetesliitossa elokuussa ja viimeisenä Selkäliitossa marraskuun alussa. Osallistujamäärä vaihtelee järjestöstä riippuen, mutta yhteensä hankkeeseen osallistuu noin 200 yhteistyöjärjestöjen jäsentä. Vapaaehtoisten osallistujien rekrytointiin käytettiin muun muassa järjestöjen verkkosivuja ja jäsenrekisteritietoja, joiden avulla jäseniä lähestyttiin tekstiviestin ja sähköpostin avulla. 

Osallistuminen edellytti mahdollisuutta käyttää hankkeeseen soveltuvaa älypuhelinta ja sitä, että pystyi kävelemään vähintään apuvälineen kanssa. Suurin osa osallistujista on naisia ja iältään vähintään viisikymppisiä. Valtaosa on myös eläkkeellä. Vain pieni osa eli alle 10 osallistujaa käyttää kävelyssä jotain apuvälinettä. 

Miten elintapaneuvonta on sujunut? 

Osallistujat käyttävät liikemittaria ja sovellusta yhteensä neljä viikkoa. 

Liikemittari vyötäröllä

Sinä aikana he laativat itselleen elintapoihin liittyviä tavoitteita ja seuraavat niiden toteutumista. UKK-instituutin elintapaneuvoja auttaa puhelimitse ja tekstiviestein tavoitteiden asettamisessa ja niihin pääsemisessä. Joillekin osallistujille erilaisten älypuhelinsovellusten käyttö on ollut entuudestaan tuttua, mutta osa osallistujista on tutustunut niihin vasta hankkeen kautta. 

Kaikki osallistujat on kuitenkin perehdytetty henkilökohtaisesti liikemittariin ja sovellukseen ennen niiden käytön aloittamista. Käyttö onkin sujunut pääosin hyvin ja jotkut osallistujat ovat ilmaisseet ”jääneensä koukkuun” mittariin ja sovellukseen. Suurimmat haasteet ovat olleet teknisiä. Joidenkin osallistujien on ollut myös vaikea ymmärtää hankemittarin ja heillä jo aiemmin käytössä olleen mittarin välisiä eroja liikkumisen ja paikallaanolon määrässä. 

Myös syksyinen vuodenaika on tuonut omat haasteensa. Liikkumisen määrä on monella vähentynyt heti ensimmäisen käyttöviikon jälkeen syystöiden päätyttyä eikä kaikkien ole ollut helppo keksiä korvaavaa ja täydentävää liikkumista lyhytkestoisen hankkeen ajaksi. Tämä on joillakin osallistujilla vaikeuttanut liikkumistavoitteisiin pääsemistä. 

Mitä seuraavaksi? 

Hanke päättyy Diabetesliiton osalta marraskuun alussa ja muiden järjestöjen kohdalla asteittain alkamisajankohdan mukaan, mutta viimeistään jouluun mennessä. Kukin osallistuja saa oman hankejaksonsa päätteeksi kyselyn, jossa pyydetään arvioimaan liikemittaria ja sovellusta. Kyselyssä on mahdollista antaa myös vapaamuotoista palautetta hankkeesta. Lisäksi liikemittarin ja sovelluksen pilvipalveluun taltioimaa tietoa hyödynnetään arvioitaessa muun muassa sitä, missä määrin osallistujat ”oikeasti” käyttivät mittaria ja miten paljon he liikkuivat, olivat paikallaan ja nukkuivat. 

Kyselyllä ja pilvipalvelusta kerätty tieto raportoidaan järjestökohtaisesti joulukuussa 2019 tai osassa järjestöjä viimeistään tammikuussa 2020. Tuloksista tiedotetaan UKK-instituutin viestintäkanavissa. Lisäksi kukin yhteistyöjärjestö viestii tuloksista parhaaksi katsomallaan tavalla esimerkiksi uutiskirjeessä, jäsenlehdessä ja verkkosivuilla. 

Kirjoittaja: 
Minna Aittasalo, erikoistutkija, UKK-instituutti 

Lisätietoa: 
ukkinstituutti.fi/elintapapilotti 

Terveysliikuntauutiset-teemalehti 

Joulukuussa 2019 ilmestyvän Terveysliikuntauutiset-teemalehden aiheena on elintapaohjaus järjestökentässä. Lehti on suunnattu erityisesti SOSTEn jäsenjärjestöille elintapaohjauksen edistämiseksi. Kirjoittajina toimii sekä järjestöjen että sairaanhoitopiirien ja UKK-instituutin toimijoita.  

 12.11.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan