Hyppää sisältöön

Verkkopuntarilla tukea pysyviin elintapamuutoksiin

Satakunnan Sydänpiirin kehittämä elintapaohjauksen sähköinen työkalu tarjoaa vaihtoehdon perinteisille painonhallintaryhmille. 

Suomessa on yli 2,5 miljoonaa ylipainoista aikuista. Jos mitään ei tehdä, elintapasairaudet leviävät epidemian lailla ja rahat niiden hoitamiseen uhkaavat loppua. Terveydenhuollolla tulisi olla suurempi rooli väestön elintapaohjauksessa, sillä vaikka ongelma tunnistetaan, siihen ei olla puututtu riittävästi. Onneksi myös järjestöillä on paljon osaamista elintapojen puheeksiotosta ja ohjauksesta. 

Verkkopuntari on Satakunnan Sydänpiirin STEA:n tuella kehittämä työkalu terveydenhuollon ammattilaisille elintapojen ja painonhallinnan ohjaukseen. Se vastaa tarpeeseen tukea kansalaisten terveyttä, painonhallintaa sekä pysyviä elintapamuutoksia erityisesti ravitsemuksen, liikunnan, voimavarojen ja levon osalta. Verkkopuntaria voidaan käyttää niin perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, yksityisillä lääkäriasemilla kuin myös terveys- ja hyvinvointialan järjestöissä. 

Verkkopuntari tarjoaa vaihtoehdon perinteisille, aikaan ja paikkaan sidotuille painonhallintaryhmille. 
– Kun ohjaajalla on käytössään valmis materiaali, hän voi keskittyä tärkeimpään eli itse ohjaustyöhön. Ohjaus tapahtuu pääasiassa verkon välityksellä, mutta tapaamisia ryhmän kanssa järjestetään myös kasvokkain, toteaa Satakunnan Sydänpiirin Verkkopuntari 2.0 -hankkeen projektikoordinaattori, fysioterapeutti Johanna Toivola

Tabletin näytöllä verkkopuntarisivusto 
Kuva 1. Verkkopuntari on nykyaikainen, ajasta ja paikasta riippumaton työkalu elintapaohjaukseen. 

Tieto yksin ei muuta toimintaa 

Pelkkä tieto terveellisistä elintavoista harvoin johtaa muutokseen. Pysyvien muutosten tukemiseksi Verkkopuntari hyödyntää vaikuttavan elintapaohjauksen elementtejä. Ohjaaja käy osallistujien kanssa henkilökohtaista ohjauskeskustelua ja tukee osallistujaa löytämään arkeen sopivat ratkaisut. Pystyvyyden tunnetta lisätään kannustamalla, tuomalla näkyväksi pienet onnistumiset sekä tukemalla asiakasta kohtuullisten tavoitteiden ja realistisen muutossuunnitelman asettamisessa. 

– Ohjaaja ei anna valmiita ratkaisuja vaan kulkee rinnalla ja auttaa valmennettavaa löytämään omasta elämästään olemassa olevan hyvän sekä rakentamaan tulevaa sen päälle. Jos ihmisellä on tunne, että hän pystyy ja kykenee toimimaan ja tekemään elintapamuutoksia, onnistumisen mahdollisuus lisääntyy, Toivola korostaa. 

Ohjaaja sitoutuu ensimmäisen 12 viikon aikana antamaan kerran viikossa henkilökohtaista ohjausta verkon välityksellä. Ohjatun vaiheen jälkeen ryhmä jatkaa ylläpitovaiheeseen, jonka aikana ryhmä voi hyödyntää Verkkopuntarin materiaalia, omaseurantaa ja vertaistukea. Tapaamisten määrä ja ajankohdat ovat muunneltavissa ohjaajan ja ryhmän tarpeiden mukaan. 

Verkkopuntarin etenemiskaavioKuva 2. Vuoden ohjelma jakautuu 12 viikkoa kestävään ohjattuun vaiheeseen ja sen jälkeen alkavaan ylläpitovaiheeseen. 

Tuumasta toimeen 

Verkkopuntari 2.0 -hankkeen projektisuunnittelija, sairaanhoitaja Terhi Saari-Hannibal kertoo, että ryhmän voi käynnistää, kun terveydenhuollon ammattilainen on käynyt päivän mittaisen Verkkopuntari-ohjaajakoulutuksen ja organisaatio on hankkinut Satakunnan Sydänpiiristä ryhmäkohtaisen kurssilisenssin. Ohjaajakoulutukset järjestetään tilauskoulutuksena. Toistaiseksi Verkkopuntari-ohjaajiksi on kouluttautunut reilut 500 terveydenhuollon ammattilaista. 

– Koska Verkkopuntaria voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta, ohjauksesta ei aiheudu iltatyötunteja tai matkakustannuksia. Myös osallistujien maantieteellinen saavutettavuus parantuu. Näin säästyy rahaa, aikaa ja materiaalikustannuksia, ja ennen kaikkea ammattilaisten toteuttama elintapaohjaus helpottuu, summaa Saari-Hannibal. 

Kaksi naista pöydän äärellä 
Kuva 3. Sairaanhoitaja Terhi Saari-Hannibal ja fysioterapeutti Johanna Toivola kannustavat terveydenhuollon ammattilaisia osallistumaan Verkkopuntari-ohjaajakoulutukseen ja ottamaan käyttöön uuden tavan ohjata elintapamuutoksia. 

Kirjoittajat: 
Susanna Lehtimäki, toiminnanjohtaja & Johanna Toivola, projektikoordinaattori & Terhi Saari-Hannibal, projektisuunnittelija, Satakunnan Sydänpiiri 

Lisätietoa: 
verkkopuntari.fi/ohjaajille 

Terveysliikuntauutiset-teemalehti 

Joulukuussa 2019 ilmestyvän Terveysliikuntauutiset-teemalehden aiheena on elintapaohjaus järjestökentässä. Lehti on suunnattu erityisesti SOSTEn jäsenjärjestöille elintapaohjauksen edistämiseksi. Kirjoittajina toimii sekä järjestöjen että sairaanhoitopiirien ja UKK-instituutin toimijoita.  

3.12.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan