Hyppää sisältöön

Elintapaohjaus onnistuu hyvin myös verkossa

Diabetesliiton monipuolinen verkkokurssitarjonta tukee diabeetikkojen omahoitoa ja tarjoaa myös muille luotettavaa tietoa terveellisistä elintavoista. 

Diabetesliitto on hyödyntänyt verkko-ohjausta diabetesta sairastavien omahoidon tukena jo vuodesta 2013 saakka. Silloin toteutettiin ensimmäinen Tyyppi 2 tutuksi -pilottikurssi vastasairastuneille tyypin 2 diabeetikoille. Tyypin 1 diabetesta sairastavien Tyyppi 1 tasapainoilee -verkkokurssi pilotoitiin vuonna 2016 ja vuotta myöhemmin käynnistettiin Verkkovalmennus raskausdiabeteksen jälkeen sekä ylipainoisille odottajille tarkoitettu verkkokurssi Hyvää oloa odotukseen. Vuonna 2019 on aloitettu Hyvän syömisen verkkokurssi, Pakit tyypin 2 diabetekselle -verkkokurssi sekä Verkkovalmennus vastasairastuneiden lasten vanhemmille. (1.) 

Tyyppi 1 tasapainoilee ja Tyyppi 2 tutuksi -verkkokurssit ovat viiden viikon mittaisia kursseja, joilla ohjaajina toimivat diabeteshoitaja, ravitsemusterapeutti, liikuntasuunnittelija ja psykologi. Muut verkkokurssit ovat omatoimikursseja, joten niillä ei ole ohjaajia. (1.) Verkkokursseille osallistuvien määrä on vuosien mittaan huimasti kasvanut: vuosina 2013–2018 Diabetesliiton verkkokusseille on osallistunut yhteensä 1 556 henkilöä, joista vuonna 2018 jopa 765. 

Kurssien osallistujamäärien kehitys pylväinä 
Kuva 1. Diabetesliiton verkkokurssit ja niille osallistuneet henkilöt vuosina 2013–2018. 

Tarvetta tiedon ja ymmärryksen lisäämiselle 

Verkkokursseille osallistuvilta kysytään ilmoittauduttaessa toiveita ja odotuksia. Usein toiveet kohdistuvat tiedolliseen puoleen, etenkin elintapoja koskeviin asioihin. Monen mielestä julkinen ravitsemuskeskustelu on hämmentävää ja sekoittaa sekä osin myös rajoittaa ja kahlitsee ajattelua. Terveydenhuollosta on myös vaikea saada ravitsemuksesta ja liikunnasta neuvoja, joista olisi hyötyä itselle. Lisäksi monessa yksikössä ohjausresursseja on liian vähän. (2.) 

Tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen vahvistaa myös itsetuntoa sekä lisää aktiivisuutta omien asioiden esittämisessä. Kun tietää tarpeeksi, rohkenee myös kysyä ja ottaa vastanotolla esille itselle tärkeitä asioita. Lisäksi tieto rauhoittaa ja vähentää diabetekseen liittyviä pelkoja, jolloin diabetes on helpompi hyväksyä. 

Pienin askelin terveellisiin elintapoihin 

Lääkehoidon ohella terveelliset elintavat ovat tyypin 2 diabeteksen hoidon kulmakivi ja tärkeää myös tyypin 1 diabetesta sairastavien ohjauksessa. Monella tyypin 2 diabeetikolla on tarvetta elintapamuutoksiin diabeteksen toteamisen jälkeen. Näiden muutosten eteenpäin vieminen on usein hidas ja vaivalloinen prosessi, jossa edetään pienin askelin. Moni kurssille hakeutunut onkin odottanut saavansa tähän käytännönläheistä ohjausta ja apua. 

Verkkokurssin ravitsemusjakso on ollut hyvin suosittu, ja osallistujat ovat kertoneet saaneensa paljon hyviä käytännön vinkkejä ruokavalionsa toteuttamiseen ja painonhallintaan. Painonhallinta ja -pudotus vaikuttavat edullisesti diabeteksen kehityskulkuun jatkossa: kun painoa saadaan pudotettua, tarvitaan vähemmän lääkkeitä ja insuliinihoidon aloitusta voidaan siirtää tai sitä ei tarvita lainkaan. Lisäksi diabeteksen hoito on helpompaa ja sen kustannukset yhteiskunnalle ovat vähäisemmät. 

Näin verkkokurssille osallistuneet kommentoivat oppimaansa: 

”Koko loppuelämän minua ohjaava ajatus on, että ajatuksen täytyy johtaa tekoon.” 
”Oman diabeteksen ja siihen liittyvien tunteiden läpikäynti oli aivan uusi kokemus. Psykologinen osuus oli ehdottoman tärkeä.” 

Syvemmälle elintapamuutoksiin 

Hyvän syömisen verkkokurssi syntyi Tyyppi 2 tutuksi -kurssilaisten toiveesta saada vieläkin syvempää tietoa ravitsemuksesta. Kurssi on viiden viikon mittainen omatoimikurssi, jossa keskitytään terveyttä edistävään syömiseen. Kurssilla käydään läpi syömisen kokonaisuutta monesta näkökulmasta: pohditaan hyvien tottumusten merkitystä, painonhallintaa, hyviä hiilihydraatteja, rasvojen ja suolan käyttöä sekä keinoja löytää itselle sopiva tapa syödä terveellisesti ja hallita painoa. Materiaalia on tarjolla teksteinä, videoina ja äänitteinä. Kurssi tarjoaa hyvää perustietoa kaikille, myös tyypin 2 diabeteksen riskiryhmään kuuluville. 

Pakit tyypin 2 diabetekselle -verkkokurssi on tarkoitettu ihmisille, joilla on todettu heikentynyt sokerinsietokyky eli esidiabetes tai metabolinen oireyhtymä. Kurssin aiheita ovat diabeteksen ehkäisy, sydän- ja valtimoterveys ja elintavat, fyysinen aktiivisuus ja liikunta sekä ravitsemus, painonhallinta, uni ja tupakointi. Kurssi on kolmen viikon mittainen omatoimikurssi, ja sillä on tieto-osuuden lisäksi omia elintapoja ja hyvinvointia koskevia pohdintatehtäviä. Tavoitteena on, että kurssilainen löytää itse omia valintojaan tarkastelemalla asioita, joihin hänellä on tarvetta ja kiinnostusta tarttua. Näillä pienillä, konkreettisilla muutoksilla hän pystyy vaikuttamaan tyypin 2 diabetesriskiinsä, sydän- ja verisuoniterveyteensä sekä hyvinvointiinsa ja elämänlaatuunsa. 

Hyviä kokemuksia verkosta 

Verkkokurssien osallistujat ovat pitäneet erityisen hyvänä sitä, että verkossa on ollut mahdollista keskustella hoidosta vertaisten kanssa ja että keskusteluissa ovat olleet mukana myös Diabetesliiton ammattilaiset. Ammattilaiset ovat varmistaneet sen, että keskustelut ovat olleet asiallisia ja hoitoon liittyvä tieto oikeaa ja luotettavaa. Monilla osallistujilla on aiempaa kokemusta vertaistuesta verkossa, esimerkiksi Facebook-ryhmissä. Siellä käyty hoitoa ja elintapoja koskeva keskustelu sekä ristiriitaiset ohjeet vertaisilta ovat joskus hämmentäneet ja lisänneet omaa epävarmuutta entisestään. Tästä syystä ammattilaisen läsnäolo ja näkemys hoitoon liittyvässä keskustelussa on kurssilaisten mielestä erittäin tärkeää. 

Sähköiset palvelut ovat yksi tapa tavoittaa monia ihmisiä, myös diabetesta sairastavia. Etenkin kiireisten, työssä käyvien ihmisten on helppo osallistua kurssille omalta tietokoneelta käsin silloin, kun itselle sopii ja mihin vuorokauden aikaan tahansa. Verkkokurssi voi myös antaa sairastuneelle mahdollisuuden tutustua asiaan ensin vähän etäämmältä ja rohkaista häntä hakeutumaan tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen lähteille myöhemmin. Anonyymius kurssilla toimii saman suuntaisesti ja madaltaa kynnystä ottaa arkaluontoisiakin asioita puheeksi. 

Kirjoittajat: 
Sari Koski, kehittämispäällikkö & Kati Hannukainen, diabeteshoitaja, Diabetesliitto 

Lähteet: 
1. Kurssille kelloon katsomatta. Suomen Diabetesliitto, 2019. 
2. Koski S. Diabetesbarometri. Suomen Diabetesliitto, 2019. 

Terveysliikuntauutiset-teemalehti 

Joulukuussa 2019 ilmestyvän Terveysliikuntauutiset-teemalehden aiheena on elintapaohjaus järjestökentässä. Lehti on suunnattu erityisesti SOSTEn jäsenjärjestöille elintapaohjauksen edistämiseksi. Kirjoittajina toimii sekä järjestöjen että sairaanhoitopiirien ja UKK-instituutin toimijoita. 

26.11.2019

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan