Hyppää sisältöön

Varmuutta elintapaohjauksen asiakaskohtaamisiin

aika                                  10.9.–20.10.2024                                         
opiskelumuoto verkkokoulutus
kesto 5 viikkoa 
laajuus 10–15 tuntia opiskelua 
hinta 94 €

Kun ammattilainen ottaa elintavat puheeksi asiakastilanteessa, tulisi hänellä olla tuntosarvet pystyssä monen eri asian suhteen. Ammattilaisena sinulla onkin varmasti tietopohjaa ja käytännön työvälineitä puheeksi oton apuna, mutta miten onnistua asiakkaan kohtaamisessa? Onnistuneen asiakaskohtaamisen yhtenä perustana on ammattilaisen ohjausosaaminen, asiakkaan kohtaamiseen liittyvät taidot. Tämä koulutus tarjoaa sinulle näkökulmia vuorovaikutustyösi tueksi.

Koulutuksen osaamistavoitteet 

  • Ohjaustaitosi vahvistuvat.
  • Ymmärrät käyttäytymisen muutoksen perusperiaatteet elintapamuutoksen perustana.
  • Tiedät, millaista voimavaralähtöinen elintapaohjaus on, ja miten sovellat sitä omassa työssäsi.
  • Tiedät, mitä hoitava viestintä tarkoittaa, ja osaat soveltaa viestinnän periaatteita omassa työssäsi. 

Kenelle? 

  • Terveydenhuolto-, sosiaali- ja liikunta-alan ammattilaisille ja opiskelijoille, järjestötoimijoille, vertaisohjaajille

Koulutuksen keskeiset sisällöt

Voimavaralähtöinen, voimaannuttava ohjaus

Elintapamuutos vaatii aina voimavaroja. Miten asiakkaan voimavaroja voidaan kartoittaa keskustelussa, ja millainen merkitys tällä on muutoksen kannalta? Koulutuksessa opit, miten muutokselle luodaan tukevaa pohjaa asiakkaan hyvinvoinnin kulmakivien tarkastelulla. Kouluttajana toimii psykologi Satu Lähteenkorva.

Hoitava viestintä

Hoitavan viestinnän vaikuttavuus perustuu monipuoliseen käytettävyyteen kaikenlaisissa asiakaskohtaamisissa sekä ajansäästöä tuovaan tehokkuuteen. Ajansäästöä tuottaa se, että jo pelkän kahden kysymyksen menetelmällä voi ammattilainen auttaa asiakasta elintapamuutoksen tielle. Koulutuksessa opit, mitkä nuo kaksi kysymystä ovat, ja miten voit kehittää vuorovaikutustaitojasi hoitavan viestinnän avulla. Hoitava viestintä auttaa sinua asettamaan sanat siten, että asiakas saa tilaa arvioida ja oivaltaa itse sekä löytää itselleen merkityksellisen hyvän muutoksen elintapoihinsa. Kouluttajana toimii terveydenhuollon viestinnän tutkija ja kehittäjä Harry Köhler.

Motivoiva vuorovaikutus elintapaohjauksessa

Elintapamuutokseen tähtäävässä keskustelussa vuorovaikutustaitoihin kuuluvat asiakkaan rohkaisu ja vahvistaminen, avoimet kysymykset, reflektointi ja yhteenvedot. Näiden toteutuessa asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja hyväksytyksi. Saatkin koulutuksesta konkreettisia työvälineitä motivoivan keskustelun tueksi.

Koulutuspaketin asiakastapaukset sitovat koulutuksen näkökulmat käytäntöön. Lisäksi monipuoliset oppimistehtävät jalkauttavat koulutussisältöjä suoraan osallistujan omaan työhön.

Poimintoja koulutuspalautteista

Koulutus on toteutettu kaksi kertaa, ja ensimmäinen ryhmä antoi koulutukselle kokonaisarvosanaksi 4,6 ja toinen ryhmä 4,4 (asteikolla 1-5, 1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä). Tässä muutamia lainauksia osallistujien palautteista:

“Olin aikaisemmin käynyt elintapaohjauksen perusteet ja ajattelin, että tämä koulutus on hyvää jatkoa siihen. Lisäksi viimeksi totesin UKK-instituutin koulutuksen olleen laadukas ja herättelevä, joten odotin samaa. Tämä koulutus oli paljon enemmän kuin mitä odotin. Olen erittäin tyytyväinen, sillä sain reppuuni paljon uutta!”

“Odotin tietoa ja konkreettisia välineitä elintapaohjaukseen. Niitä myös sain. Mitään turhaa ei kurssilla ollut. Tiivis paketti.”

“Odotukseni ylittyivät, erittäin innoittavat luennot sekä runsaasti todella käyttökelpoista materiaalia ohjaustyön tueksi. Hieno mahdollisuus oli jälleen tarkastella omaa käytännön työtään ja kehittää sitä eteenpäin kurssin antien avulla.”

“Monipuolisuus ja laajuus yllättivät positiivisesti.”

Verkko-opiskelusta 

Koulutuksen laajuus on arviolta 10–15 tuntia opiskelua. Opiskeluaikaa on viisi viikkoa, joten viikkotasolla opiskeluun on hyvä varata aikaa keskimäärin 2–3 tuntia. Opiskelussa etenet omassa tahdissasi, eikä opiskelu ei sisällä mitään tiettyyn kellonaikaan sidottua toimintaa.

Opiskelu koostuu materiaaleihin tutustumisesta ja käytännönläheisistä oppimistehtävistä. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkkoympäristössä, jota varten tarvitset vain tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä. Perustaidot tietokoneen ja verkon käytöstä riittävät. Verkko-ohjaaja on saatavilla koko koulutuksen ajan. 

Kysy lisää koulutus(a)ukkinstituutti.fi

Päivitetty: 29.5.2024

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan