Hyppää sisältöön

Sote-järjestöt liikuntaa edistämässä

Soveltava Liikunta SoveLi ry:llä ja sen jäsenjärjestöillä on merkittävä rooli koko kansan liikuttamisessa. 

Liikunnan edistämisestä keskusteltaessa suurin painoarvo annetaan usein seuratoiminnalle, lajiliitoille ja huippu-urheilulle. Kaikki kunnia urheilun parissa toimiville, heidän panoksensa koko kansan liikuttamiseksi on erittäin merkittävä. Mutta kuva liikunnan harrastamisen kokonaisuudesta jää vajavaiseksi, jos harrasteliikunta ja erityisesti soveltava liikunta jätetään huomiotta. 

Soveltavan liikunnan kohderyhmään kuuluvat henkilöt, joiden on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunnan ohjaaminen vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Kohderyhmään kuuluu määritelmästä riippuen 13–20 % koko väestöstä eli laajimman määritelmän mukaan jopa miljoona ihmistä. Nämä ihmiset eivät tyypillisesti löydä itselleen sopivia liikuntaharrastuksia seuratoiminnan kautta, vaan heidän pääasiallinen liikuttajansa löytyy muualta. 

SoveLi edistää soveltavaa liikuntaa 

Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka jäsenenä on 20 valtakunnallista kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestöä. Sosiaali- ja terveysalan järjestöillä on laaja-alainen asiantuntemus ja vuosikymmenten kokemus pitkäaikaissairaiden ja vammaisten liikunnasta. Järjestöjen liikuntatoiminta täydentää hyvin muiden liikuntajärjestöjen työtä, josta valtaosa on suunnattu liikunnasta valmiiksi innostuneille. 

Sote-alan järjestöt tavoittavat taas muita toimijoita tehokkaammin myös niitä, jotka liikkuvat terveytensä kannalta riittämättömästi. Liikunta on luonteva osa monipuolista järjestötyötä, jolloin liikunta tavoittaa myös muita kuin tietoisesti liikkumaan hakeutuvia. Yhdistykset ovat tottuneet yhteistyöhön kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa, mikä myös helpottaa vähän liikkuvien tavoittamista. 

Paikallisyhdistyksissä monipuolista liikuntatoimintaa 

Kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestöissä liikunta on useimmiten vertaistukea tarjoavaa matalan kynnyksen toimintaa. Osa järjestöistä työskentelee myös kilpaurheilun parissa. Liikuntatoiminta on suunnattu ensisijaisesti paikallisyhdistysten jäsenille ja heidän läheisilleen. Lisäksi järjestetään kaikille avointa toimintaa. 

Keskusjärjestöt järjestävät valtakunnallisia teemaviikkoja, leirejä ja lomia sekä yksittäisiä liikuntatapahtumia ja -tempauksia sekä kisoja. Keskusjärjestöt myös tukevat paikallisyhdistyksien liikuntatoimintaa kouluttamalla paikallistasolle liikunnan osaajia sekä jakamalla aktiivisesti materiaalia ja tiedottamalla liikunnan mahdollisuuksista. 

Sauvakävelijöitä metsässä

Paikallisyhdistykset toteuttavat säännöllisesti kokoontuvia eri lajien liikunta- ja vertaisryhmiä. Yhdistykset järjestävät liikuntaa myös osana muita toimintoja, kuten erilaisia kerhoja, kursseja ja tapaamisia. Yhdistykset toteuttavat itse ja yhdessä keskusjärjestöjen kanssa erilaisia liikunnallisia tapahtumia, turnauksia, leirejä ja retkiä. Yhdistykset tukevat myös jäsentensä omatoimista liikuntaa esimerkiksi kustantamalla liikunnan harrastamisen pääsymaksuja sekä tiedottamalla alueen liikuntapalveluista. 

Sote-järjestöillä on merkittävä rooli liikunnan edistämisessä, vaikka se ei julkisessa keskustelussa usein nousekaan esiin. Järjestöjen osaamista tulisi hyödyntää nykyistä laajemmin, kun suunnitellaan koko väestön liikunta-aktiivisuuden lisäämistä. Jos soveltavan liikunnan kohderyhmän tarpeita ei oteta huomioon, ei koko kansan liikuttaminen voi toteutua. 

Kirjoittaja: 
Tommi Yläkangas, toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry 

Kuva: 
Laura Vesa 

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n jäsenjärjestöt 

 • Aivoliitto 
 • Allergia-, Iho- ja Astmaliitto 
 • Epilepsialiitto 
 • Folkhälsan 
 • Hengitysliitto 
 • Lihastautiliitto 
 • Mielenterveyden keskusliitto 
 • Munuais- ja maksaliitto 
 • Neuroliitto 
 • Psoriasisliitto 
 • Selkäliitto 
 • Suomen CP-liitto 
 • Suomen Diabetesliitto 
 • Suomen Luustoliitto 
 • MIELI Suomen Mielenterveys 
 • Suomen Nivelyhdistys 
 • Parkinsonliitto 
 • Suomen Reumaliitto 
 • Suomen Sydänliitto 
 • Suomen Syöpäyhdistys 

Terveysliikuntauutiset-teemalehti 

Joulukuussa 2019 ilmestyvän Terveysliikuntauutiset-teemalehden aiheena on elintapaohjaus järjestökentässä. Lehti on suunnattu erityisesti SOSTEn jäsenjärjestöille elintapaohjauksen edistämiseksi. Kirjoittajina toimii sekä järjestöjen että sairaanhoitopiirien ja UKK-instituutin toimijoita.  

3.12.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan