Hyppää sisältöön

Vaikuttavaa elintapaohjausta verkostomaisesti

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE rakensi elintapaohjauksen toimintamallin VESOTE-hankkeessa. Toiminta on vakiintunut osaksi terveyden edistämistyötä, ja asiakaskäyntejä on vuoden 2019 aikana ollut yli 600. 

Elintapaohjaus Etelä-Savossa 

Etelä-Savon elintapaohjauksesta on päävastuu kolmella henkilöllä, joista elintapaohjaustyötä tekee päätoimisesti yksi. Lisäksi jokaisessa Essoten jäsenkunnassa on oma elintapaohjauksen yhteyshenkilö. Toimintaa johtaa ja kehittää Essotessa kumppanuussopimuksen avulla Etelä-Savon Liikunta ry:n kehittämispäällikkö, joka toteuttaa myös itse käytännön elintapaohjausta. 

Etelä-Savossa on myös koulutettu 123 elintapaohjaajaa, joista 72 on Essoten omaa henkilöstöä. Koulutuksen käynyt henkilöstö on sitoutunut toteuttamaan elintapaohjausta osana työtään. Koulutettuja elintapaohjaajia on kaikilla Essoten viidellä vastuualueella. 

Elintapaohjaajien toimijaverkostoa pidetään yllä säännöllisillä tapaamisilla. Vuonna 2019 tapaamisia on ollut neljä. Jokaiseen tapaamiskertaan sisältyy koulutusta, jolla tuetaan tekijöiden osaamista ja jaksamista. 

Kolme henkilöä jumppakepit käsissä

Kuva 1. Etelä-Savon elintapaohjauksen vastuuhenkilöt Teemu Ripatti, Eija Smolander ja Maija Laukniemi. 

Lomakkeet henkilökohtaisen elintapaohjauksen tukena 

Essoten yhtenäisessä elintapaohjauksen toimintamallissa käytetään yhdessä sovittuja ja työtä helpottavia lomakkeita. Näitä ovat mm. esitieto- ja etenemislomake, liikuntapäiväkirja sekä marraskuun aikana valmistuva ravitsemusta tukeva seurantalomake. 

Essotessa elintapaohjaus on asiakkaalle maksutonta ja kestää vähintään 6, mutta usein 12 kuukautta. Toiminta on pääsääntöisesti henkilökohtaista ja keskittyy liikunnan määrän ja laadun lisäämiseen, hyvinvointia tukevaan ravitsemukseen sekä unen lääkkeettömään hoitoon. Asiakkaat saavat myös joka kuukausi uutiskirjeen, jonka teemoina on ollut mm. liikunta, uni ja ravitsemus. 

Elintapaohjauksen kohderyhmänä ovat erityisesti tyypin 2 diabetesriskin asiakkaat. Toiminnan tueksi käynnistyy vuonna 2020 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun vaikuttavuustutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Essoten elintapaohjauksen kustannusvaikuttavuus sekä vaikuttavuus tyypin 2 diabeteksen riskiryhmiin kuuluville asiakkaille. 

Liikunnan palvelutarjotin ja elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt 

Kaikki Essoten jäsenkunnat ja yhdistykset ovat järjestäneet elintapaohjauksen tueksi liikunnan palvelutarjottimeen edullisia tai jopa maksuttomia tuotteita ja palveluita. Esimerkiksi Mikkelissä kaupunki on voinut tarjota maksuttoman käyntioikeuden uimahalliin ja kuntosalille. Etu ei tule asiakkaalle automaattisesti vaan edellyttää tarvetta sekä elintapaohjaajien arviota. Lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu mahdollistaa elintapaohjauksen asiakkaille maksuttomia hyvinvointia kuvaavia mittauksia prosessin alussa ja lopussa. 

Essoten elintapaohjaajat kirjaavat asiakkaat potilastietojärjestelmään (Effica) elintapaohjaus (e-tapa) -lomakkeelle luotujen kirjaamisohjeiden mukaisesti. Toiminnan vaikuttavuutta mitataan liikunnan, unen ja ravitsemuksen osalta. Tuloksia voidaan raportoida Exreport-ohjelmalla, josta saadaan mm. asiakasmäärät ja käyntien lukumäärät. Käytössä on myös OAB77- ja OAB78 -koodit, joista jälkimmäistä käytetään tilastoinnissa. Vuoden 2019 lopussa otamme lisäksi käyttöön asiakaspalautekyselyn, johon jokainen elintapaohjauksessa oleva asiakas vastaa. Kyselyllä kartoitetaan palvelun laatua ja sen toimivuutta. 

Uniryhmätoiminta jatkuu 

Hyväksi käytännöksi osoittautunutta uniryhmätoimintaa järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Uniryhmätoiminta on vakiintunut osaksi Essoten toimintaa ja sitä kehitetään edelleen. Lääkkeetön unen hoito sisältää mm. seuraavia hoitoteemoja: 

  • unen merkitys 
  • ärsykehallinta 
  • pelko- ja huolihetkiharjoitteet 
  • ajatusten ja tunteiden säätely 
  • liikunta ja sen merkitys unelle 
  • unihygienia ja -ergonomia 
  • stressinhallinta 
  • ruokailun merkitys uneen 
  • hyväksyvän tietoisen läsnäolon ja tietoisuustaitojen (mindfulness) harjoittelu. 

Alueen hankkeet tukevat Essoten toimintaa 

Etelä-Savossa on edelleen myös hankerahoituksella järjestettyä elintapaohjaustoimintaa. Etelä-Savon Liikunta ry (ESLi) vetää ”Kylät liikkeelle” -hanketta, jossa elintapaohjausta asemoidaan maaseudulle ja kylille. Hanke kattaa myös Itä-Savon kunnat Savonlinnan alueella. 

Nuorille tehtävää elintapaohjausta toteutetaan ”Me yhdessä” -hankkeella, jossa vetovastuu on myös ESLi:ssä. Toimintaan pääsevät mukaan 9-luokkalaiset sekä ammattiopisto- ja lukio-opiskelijat. 

Urheiluseurayhteistyötä elintapaohjauksen tueksi kehitetään yhdessä ”Tuu koittaa” -hankkeen avulla. Yhteistyö on poikinut jo ”Penat liikkeelle” -miesten liikuntaryhmän, johon ohjautuu asiakkaita Essoten elintapaohjauksesta. 

Kirjoittaja: 
Teemu Ripatti, kehittämispäällikkö, Etelä-Savon Liikunta ry 

Terveysliikuntauutiset-teemalehti 

Joulukuussa 2019 ilmestyvän Terveysliikuntauutiset-teemalehden aiheena on elintapaohjaus järjestökentässä. Lehti on suunnattu erityisesti SOSTEn jäsenjärjestöille elintapaohjauksen edistämiseksi. Kirjoittajina toimii sekä järjestöjen että sairaanhoitopiirien ja UKK-instituutin toimijoita. 

21.11.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan