Hyppää sisältöön

Elintapaneuvontaa kehitysvammaisille ja ikäihmisille Nääsvillen malliin

Nääsville ry on Tampereella toimiva sosiaalialan yhdistys, jonka toiminta-ajatuksena on edistää aktiivista elämäntapaa kotona asuvien ikäihmisten, kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä kanssa. Kehitämme ja toteutamme liikuntaan, aivoterveyteen ja omatoimisuuteen liittyvää toimintaa ja kannustamme asiakkaitamme elintapamuutoksiin. 

Yhdistyksenä Nääsvillellä on tärkeä rooli nyt ja tulevaisuudessa ikäihmisten ja kehitysvammaisten ihmisten elintapaneuvonnassa. Toimintamme on asiakkaille pääosin maksutonta, ja tavoitamme ihmisiä, joita julkinen sektori ei välttämättä tavoita. 

Nääsvillellä on fysioterapeuttien tiimi (10 hlöä), muistitiimi (4 hlöä) sekä Virkeät Ikämiehet -hankkeessa työskentelevät laillistettu ravitsemusterapeutti ja fysioterapeutti. Tällä asiantuntijoiden joukolla toteutamme elintapaneuvontaa, jonka perustamme FINGER-toimintamalliin (1). Monipuolisesta tarjonnastamme löytyy sekä ryhmämuotoista toimintaa että yksilöllistä ohjausta. 

FINGER-tietoiskut ikäihmisille 

Kolmesta tietoiskusta koostuvan kokonaisuuden tavoitteena on tarjota osallistujille tietoa aivoterveydestä ja sen edistämisestä elintavoilla. FINGER-tietoiskuissa käsitellään muistisairauksien riskitekijöitä ja ennaltaehkäisyn keinoja sekä aivoterveyttä ja muistia tukevia elintapoja käytännössä. Teemat ja käytännön vinkit liittyvät liikkumiseen, ravitsemukseen, aivojen monipuoliseen harjoittamiseen sekä unen merkitykseen. 

Tietoiskujen otsikot ovat: 
– Tiesitkö, voit ehkäistä muistisairauksia – harjoita muistia, haasta aivoja 
– Liiku riittävästi, palkitse aivoja 
– Ravitse aivoja. 

Vuoden 2019 marraskuun puoliväliin mennessä olemme pitäneet 39 tietoiskua, joissa kannustusta elintapamuutoksiin on saanut noin 1000 ikäihmistä. 

Miehet liikkeelle Virkeät Ikämiehet -kursseilla 

Ikääntyville suunnatuissa liikuntaryhmissä miehet ovat usein vähemmistössä. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että erityisesti ikämiesten ruuanlaittotaidoissa ja ravitsemuksen laadussa on parantamisen varaa. Olemme tarttuneet haasteeseen Nääsville ry:n ja Pirkanmaan Martat ry:n STEA-rahoitteisessa Virkeät Ikämiehet -hankkeessa (2018–2021), jossa tarjoamme ikääntyville miehille ravitsemus- ja liikuntakursseja. Hankkeen tavoitteena on tukea toimintakyvyn säilymistä, arjessa pärjäämistä ja elämänlaatua kiinnittämällä huomiota monipuolisiin ruokatottumuksiin ja riittävään liikuntaan. 

Ikämiehiä kokkauspuuhissa

Kursseilla valmistetaan arkiruokaa, liikutaan monipuolisesti ja tutustutaan oman toimintakyvyn tukemiseen ravitsemuksen ja liikunnan keinoin. Miehiä kannustetaan tekemään omaan arkeen sopivia pieniä muutoksia. Myös digitaitoja harjoitellaan ja yhdessä kokeillaan, miten digisovelluksia voi hyödyntää oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä. 

Toiminnan alustavat tulokset ovat lupaavia, ja ennen ja jälkeen kurssia suoritetut mittaukset osoittavat parannuksia fyysisen toimintakyvyn eri osa-alueilla. Miehet ovat lisänneet liikuntaa arkeensa, kiinnittäneet huomiota riittävään proteiinin saantiin sekä lisänneet ruokavalioonsa kasviksia. Keittiössä on uskaltauduttu kokeilemaan uusia raaka-aineita ja huomattu, että ”kyllä me miehet pystytään mihin vaan, kun vain ryhdytään”. Äijäporukka on tarjonnut miehille myös samanhenkistä seuraa. 

Ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa kehitysvammaisille 

Kuntokiemurat-kokeilussa saimme ymmärrystä kehitysvammaisille ihmisille räätälöidyn ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan tarpeesta. Kokeilun tavoitteena oli saavuttaa myönteisiä muutoksia liikuntatottumuksiin tarjoamalla mahdollisuus liikuntakokeiluille sekä jakamalla tietoa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä aiheista. 

Liikuntakokeilujen teemoiksi valittiin terveyskunnon osa-alueet: tasapaino, voima, kestävyys ja liikkuvuus. Kokeilut sisälsivät muun muassa tanssia, sauvakävelyä, kuntosaliharjoittelua sekä istumajoogaa. Lisäksi keskusteltiin hyvinvointiin liittyvistä teemoista, kuten terveysliikuntasuosituksista, ravitsemuksesta sekä unen ja levon merkityksestä hyvinvoinnille. Kokoontumiskertoja oli yhteensä kymmenen. Harjoittelun tueksi ja siihen motivoimiseksi kehitettiin Kuntokiemura-lomake viikoittaisen terveysliikuntasuosituksen toteutumiseksi. 

Tulosten perusteella kehitysvammaisten ihmisten ryhmämuotoinen liikuntaneuvonta on hyvä keino innostaa ja motivoida kohderyhmää liikkumaan terveytensä kannalta enemmän. Osallistujat olivat innostuneita kokeilemaan eri liikuntamuotoja sekä aktiivisia keskustelemaan kurssin aiheista. Toimintakykytesteissä oli nähtävissä positiivista muutosta alku- ja loppumittausten välillä. 

Sauvakävelijöitä jumppaamassa järven rannalla

Yksilöllistä neuvontaa ikäihmisille 

Nääsville tarjoaa liikunta- ja muistineuvontaa ilman ajanvarausta hyvinvointikeskuksissa ja palvelukeskuksissa. Fysioterapeutti tai muistiohjaaja on tavattavissa sovituissa paikoissa kerran kuukaudessa muutaman tunnin ajan. Aloitimme liikuntaneuvonnan syksyllä 2018, ja vuoden aikana neuvonta on tavoittanut yli 300 ikääntynyttä. 

Muistineuvonnan aloitimme puolestaan syyskuussa 2019. Vuoden 2019 marraskuun puoliväliin mennessä olemme tavoittaneet jo viitisenkymmentä neuvonnan tarpeessa olevaa asiakasta. 

Kirjoittajat: 
Anu Havas, kehittämispäällikkö & Irina Kukkamäki, projektityöntekijä & Ansku Mansikka, fysioterapeuttien tiimivastaava & Johanna Sarvala, muistitiimin vastaava & Ninni Viitamäki, fysioterapeutti & Heli Virtanen, projektivastaava, Nääsville ry 

Kuvat: 
Kuva 1. Virkeät Ikämiehet kokkauspuuhissa (Heli Virtanen). 
Kuva 2. Kuntokiemurakurssin tunnelmia (Ansku Mansikka). 

Lisätietoa toiminnasta: 
naasville.fi 

Lähteet: 
1. Kivipelto M, Ngandu T, Kulmala J. FINGER-toimintamalli ikääntyvien muisti- ja ajattelutoimintojen tukemiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018. 

13.12.2019 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan