Hyppää sisältöön

Ikäihmisten painonhallinta: lihavuus heikentää ikääntyneen toimintakykyä

Lihavuus aiheuttaa ikääntyneille osin samoja terveydellisiä haittoja kuin nuoremmillekin ikäryhmille. Vielä merkittävämpää on kuitenkin lihavuuden epäsuotuisa vaikutus toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Lievä ylipaino ei kuitenkaan aina ole ikääntyneelle haitallista.

Lievä ylipaino ei ole ikääntyneellä haitallista

Ikääntyessä monet krooniset sairaudet yleistyvät ja fyysinen toimintakyky heikkenee muun muassa lihasmassan vähetessä, lihasvoiman heikentyessä ja nivelvaivojen lisääntyessä. Lihavuus voi vaikeuttaa entisestään näitä ongelmia ja itsenäisestä elämästä selviytymistä ja altistaa siten myös laitoshoitoon joutumiselle.

Tutkimuksissa on havaittu ikääntyneiden kuolemanvaaran olevan kuitenkin pienempi painoindeksillä 23–33 kg/m2. Normaali- sekä ylipainoiselle ikääntyneelle suositellaankin painon vakaana pitämistä, mikä onnistuu liikunnan ja ruokavalion avulla.

Painonpudotus voi olla tarpeellista, jos ikääntyneen BMI on >30 kg/m2 ja jos paino aiheuttaa lisäsairauksia tai oireiden pahenemista, kuten kohonnutta verenpainetta, aikuistyypin diabetesta, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia, nivelrikkoa ja virstanpidätysvaikeuksia. Tällöin painonpudotus voi parantaa sairauksiin liittyviä oireita, kokonaisterveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua.

Toimintakyvyn heikkenemistä voi ehkäistä

Ikääntyneiden lihavuuden hoidossa pyritään ensisijaisesti painonhallintaan. Ikääntyneiden painonhallinnan ja laihdutuksen peruspilareita ovat elintapamuutokset: riittävästi liikuntaa ja ruokavalio kuntoon.

Liikuntaharjoittelussa ovat tärkeitä

  • lihasvoiman vahvistaminen
  • kestävyyden lisääminen
  • tasapainon harjoittaminen.

Toimintakyvyn ylläpitäminen liikunnan avulla on erityisen tärkeää. Maltillinen laihduttaminen yhdistettynä hyvin suunniteltuun liikuntaharjoitteluun voi hyödyttää erityisesti niitä ikääntyneitä, joilla toimintakyvyn vaikeuksia ja lihavuuteen liittyviä sairauksia on jo ilmaantunut. Ikääntyneen painonpudotuksen tarve sekä sen hyödyt ja mahdolliset haitat on syytä arvioida yksilöllisesti terveydenhuollon ammattilaisen toimesta ottaen huomioon ikääntyneen terveydentila ja elämäntilanne kokonaisuudessaan.

Liikkuminen on hyvä suhteuttaa ikääntyneen suoritus- ja toimintakykyyn. Vähän liikkuneen on syytä aloittaa kevyistä ja kuormitukseltaan vähäisistä harjoituksista. Kunnon kasvaessa siirrytään rasittavampiin kuormituksiin. Laihdutukseen tulee aina yhdistää terveyttä edistävän ruokavalion lisäksi liikunta, jolla pyritään säästämään lihas- ja luumassaa. Tutkimuksissa on todettu, että energiarajoitukseen perustuvan dieetin yhdistäminen lihasvoimaharjoitteluun auttaa säilyttämään kehon rasvattoman painon lähes kokonaan ikääntyneillä naisilla ja miehillä.

Ikääntyneellä lihaskunnon ylläpito ja parantaminen on erityisen tärkeää, koska vanhemmiten lihasmassa vähenee sekä lihasvoima ja -kestävyys heikkenee. Lihaksia vahvistavaa liikuntaa olisi syytä harjoittaa vähintään kaksi kertaa viikossa.

Ikääntyneen ravintoon kuuluvat oleellisesti

  • riittävä proteiinimäärä >1,0 g/painokilo (1,2–1,5 g/painokilo päivässä, jos samalla rajoitetaan energiansaantia)
  • riittävä kalsiumin saanti (800 mg/vrk, osteoporoosipotilaalla 1000–1500/vrk)
  • D-vitamiinin saannin varmistaminen monipuolisen ruoan sekä tarvittaessa monivitamiini- ja kivennäisainelisien avulla (≤74-vuotiaat 10 µg/vrk ja >75-vuotiaat 20 µg/vrk)
  • riittävä energiansaanti.

Erittäin vähäenergiaista ruokavalioita ei suositella ikääntyneiden painonpudotukseen.

Lisätietoa

Terveyskirjasto: Ikääntyneen lihavuus – milloin ja miten voi laihduttaa 

Terveyskirjasto: Voimaharjoittelu – ohje keski-ikäisille ja sitä vanhemmille  

Lähteet

Heikkinen, E. 2017. Keski-ikäisten ja iäkkäiden liikunta. Teoksessa I. Vuori, S. Taimela & U. Kujala (toim.) Liikuntalääketiede. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 184–201.

Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). 2020. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Viitattu 05.10.2020. www.kaypahoito.fi

Sardeli, A. V., Komatsu, T. R., Mori, M. A., Gáspari, A. F. & Chacon-Mikahil, M. P. T. 2018. Resistance training prevents muscle loss induced by caloric restriction in obese elderly individuals: A systematic review and meta-analysis. Nutrients 10 (4), 423.

Strandberg, T. & Jyväkorpi, S. 2020. Ikääntyneiden ravitsemus, lihavuus ja laihdutus – yleisiä näkökohtia. Käypä hoito. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Viitattu 05.10.2020. www.kaypahoito.fi

Venojärvi, M. 2020. Voimaharjoittelu ja lihasmassa ikääntyneiden laihduttamisessa. Näytönastekatsaus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Viitattu 15.10.2020). www.kaypahoito.fi

Winter, J. E., MacInnis, R. J., Wattanapenpaiboon, N. & Nowson, C. A. 2014. BMI and all-cause mortality in older adults: A meta-analysis. The American Journal of Clinical Nutrition 99 (4), 875–890.

Päivitetty: 4.8.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan