Hyppää sisältöön

Liikunta lievittää nivelrikon oireita

Liikunnasta on hyötyä nivelrikon hoidossa. Se lievittää oireita sekä ylläpitää ja parantaa liikelaajuutta, lihasvoimaa ja toimintakykyä.

Nivelrikko eli artroosi tarkoittaa nivelen pinnalla olevan nivelruston vähittäistä rappeutumista ja nivelvälin kaventumista. Nivelrikon tavallisimpia oireita ovat kipu, turvotus, lyhytkestoinen aamujäykkyys ja asteittainen toimintakyvyn heikentyminen.

Nivelrikkoa voi esiintyä useissa eri nivelissä. Tavallisimmin sitä havaitaan polvissa, lonkissa, selkärangassa ja sorminivelissä.

Nivelrikolle altistavia tekijöitä on lukuisia, muun muassa perimä, ylipaino, fyysisesti erittäin rasittava työ ja niveliin kohdistuvat vammat. Polven nivelrikolle altistavat erityisesti nivelkierukka- ja nivelsidevammat.

Liikunta on tärkeää nivelten kehitykselle 

Nivelrikon syytä ei täysin tunneta, joten sen ehkäisykään ei ole täysin mahdollista. Nivelrikon ennaltaehkäisyssä nivelille edullista on kuitenkin nivelten sopiva kuormitus, hyvä tuki- ja liikuntaelimistön kunto, terveelliset elintavat sekä tapaturmien torjunta. Säännöllistä terveysliikuntaa tulisi harrastaa kaikissa elämänvaiheissa – erityisesti lapsuus- ja kasvuiässä.

Niveliin kohdistuvat erittäin suuret kuormat liikunnassa tai työssä altistavat ennenaikaisen nivelrikon kehittymiselle. Liikunta, jossa niveliin ei kohdistu tapaturmia, ei kuitenkaan altista alaraajojen nivelrikolle.

Vaikka liikunnan nivelrikkoa ehkäisevästä vaikutuksesta ei ole näyttöä, liikunta on kuitenkin hyödyllistä laihtumisen ja liikapainon ehkäisyn kannalta. Ylipaino on merkittävä vaaratekijä erityisesti alaraajojen nivelrikossa ja lisää selvästi oireita aiheuttavan nivelrikon riskiä.

Tiesitkö? 
Oireita aiheuttavan polvinivelrikon ilmaantumisen todennäköisyys pienenee naisilla 50 % noin viiden kilon laihtumisen myötä.

Liikunta on osa nivelrikon hoidon perustaa 

Vaurioitunut nivelrustokudos ei parane ennalleen eikä nivelrikkoon ole parantavaa hoitoa. Hoidossa keskitytään lievittämään oireita. 

Ylipainoisen painon pudotus on nivelrikon ennaltaehkäisyn lisäksi tärkeä hoitokeino, sillä se voi vähentää alaraajanivelen kuormituskipua ja jopa nivelruston rappeutumista. 

Lisäksi liikunta voi 

  • vähentää kipua 
  • parantaa lihasvoimaa  
  • parantaa toimintakykyä 
  • parantaa elämänlaatua. 

Millaista liikuntaa suositellaan nivelrikkoon? 

Nivelrikon hoidossa sovelletaan yleisiä liikuntasuosituksia kestävyys- ja lihaskuntoharjoittelusta sekä koordinaatio- ja tasapainoharjoittelusta. Harjoittelussa suositaan liikuntamuotoja, jossa niveliin ei kohdistu voimakasta kuormitusta, iskuja tai kiertoa.

Alaraajojen kantavien nivelten nivelrikkoa potevalle suositellaan lihasvoimaa ja liikelaajuutta ylläpitävää liikuntaa. Erityisesti polven ja lonkan täyttä ojentumista ja ojennuksesta vastaavien lihasten voimaa ylläpitävä liikunta on tärkeää. Sopivia harjoittelumuotoja ovat esimerkiksi kävely, pyöräily, hiihto, kuntosaliharjoittelu ja uinti.

Jos nivel on kivulias, sopivimpia harjoittelumuotoja ovat vesiharjoittelu ja isometrinen harjoittelu eli liikkumatonta vastusta vastaan tehty lihastyö, jossa lihaksen pituus ei muutu. Erityisesti iäkkäille nivelrikkoa sairastaville isometrisiä harjoitteita suositellaan tehtäväksi päivittäin eri vastustasoilla tehtävien dynaamisten harjoitteiden lisäksi. Dynaamisessa voimaharjoittelussa lihaksen pituus muuttuu ja lihas supistuu ja rentoutuu vuorotellen.

Vesiharjoittelu sopii hyvin myös ylipainoisille, koska paino ei kohdistu alaraajan kannatteleviin niveliin yhtä voimakkaasti kuin maalla tehtävissä harjoitteissa. Kävely-, kuntosali- ja vesiharjoittelun vaikutukset ovat samansuuntaisia.

Harjoituksen aloittaminen terveen nivelen raajalla ja vasta sen jälkeen nivelrikkoisen nivelen raajalla voi vähentää harjoituksen aikaista kipua.

Tarkkaa liikunnan määrää, kestoa tai harjoittelun muotoa nivelrikon hoitoon ei vielä tiedetä, mutta tutkimusten perusteella

  • tehokas vaikutus saadaan puolen tunnin harjoittelulla kolme kertaa viikossa vähintään kolmen kuukauden ajan 
  • harjoittelu vähintään kolme kertaa viikossa vähensi kipua ja paransi toimintakykyä tehokkaammin kuin harjoittelu alle kaksi kertaa viikossa 
  • kipu vähenee sitä enemmän mitä useammin osallistutaan ohjattuun aerobiseen harjoitteluun 
  • harjoittelun on oltava jatkuvaa, jotta edulliset vaikutukset olisivat pysyviä. 

Lisätietoa 

Suomen Nivelyhdistys Oy: Nivelrikko-oppaat ja Harjoituksia nivelrikkopotilaalle 

Käyvän hoidon potilasversio: Nivelrikko polvissa ja lonkissa 

Käypä hoito -suositus: Liikunta ja polvi- ja lonkkanivelrikko 

Suomen fysioterapeutit: Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuositus 

Liikkujan apteekki: Nivelvaivat ja liikunta

Lähteet 

Kujala, U. 2017. Nivelrikko ja nivelreuma. Teoksessa I. Vuori, S. Taimela & U. Kujala (toim.) Liikuntalääketiede. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 303–309. 

Liikunta. 2016. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Viitattu 27.09.2020. www.kaypahoito.fi 

Pohjolainen, T. 2018. Nivelrikko (artroosi). Lääkärikirja Duodecim. Viitattu 27.09.2020. www.terveyskirjasto.fi 

Polvi- ja lonkkanivelrikko. 2018. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Viitattu 27.09.2020. www.kaypahoito.fi 

Polven- ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuositus. 2020. Hyvä fysioterapiakäytäntö. Suomen fysioterapeutit – Finlands fysioterapeuter ry:n asettama työryhmä. Viitattu 27.09.2020. www.terveysportti.fi 

Päivitetty: 22.9.2022

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan