Hyppää sisältöön

Lihavuuden luokitus perustuu painoindeksiin

Kehon paino koostuu rasvamassasta eli rasvakudoksesta sekä rasvattomasta massasta, kuten lihaksista ja luista. Kun kehon rasvakudoksen määrä on liian suuri, puhutaan ylipainosta tai lihavuudesta.

Aikuiset

Aikuisten lihavuus määritellään painoindeksin avulla eli painon ja pituuden suhteesta. Painoindeksi eli BMI (body mass index) saadaan jakamalla paino (kg) pituuden (m) neliöllä.

Aikuistenlihavuus luokitellaanpainoindeksillä(BMI, kg/m²):

BMI < 18,5Alipaino
BMI 18,5–24,9Ihannepaino
BMI 25–29,9Lievä lihavuus
BMI 30–39,9Vaikea lihavuus
BMI ≥ 40Sairaalloinen lihavuus

Hyvä tietää!
Hyvin lihaksikkaan ihmisen painoindeksi voi olla yli 25 kg/m², vaikka rasvakudosta ei olisikaan liikaa. Lihaskudos painaa suhteessa enemmän kuin rasvakudos.

Hyvin lihaksikkaan lihavuuden astetta voi arvioida parhaiten mittaamalla, paljonko henkilöllä on rasvamassaa. On hyvä kuitenkin muistaa, että rasvamäärän mittaamiseen kehitetyt menetelmät, kuten bioelektrinen impedanssi tai ihopoimujen mittaus eivät kuitenkaan annan täysin tarkkoja tuloksia. Rasvan osuus kehon painosta voi hieman vaihdella, mutta aikuisella nuorella naisella rasvaprosentti eli rasvan osuus koko kehon painosta on yleensä noin 25 % ja miehellä noin 15 %. Yleensä painoindeksi sopii kuitenkin hyvin painon arvioimiseen.

Vyötärönympärys kertoo rasvakudoksen jakautumisesta

Myös rasvakudoksen jakautuminen vaikuttaa terveyteen. Rasvan jakautumisen perusteella voidaan lihavuus jakaa keskivartalo- ja alavartalolihavuuteen. Vatsaonteloon kerääntyvä rasva on aineenvaihdunnallisesti muualle kertynyttä rasvaa aktiivisempaa ja siksi vaarallisempaa terveydelle ja yhteydessä moniin lihavuuteen liittyviin sairauksiin.

Keskivartalolle kerääntyvää liikarasvaa arvioidaan vyötärön ympärysmitan avulla. Taulukossa on kuvattu vyötärön ympärysmittojen raja-arvoja (18–65 -vuotiaille), jotka kuvaavat sydän- ja verisuonitautien sekä muiden lihavuuden liitännäissairauksien vaaran lisääntymistä.

Vyötärön ympärysmitan riskirajat Suomessa (mukailtu Painoindeksi ja vyötärön ympärys 2020; Fogelholm & Kaukua 2017)

Tavoitearvo (cm)Lievästi suurentunut vaara Selvästi suurentunut vaara
Miehet> 9090–99≥ 100
Naiset> 8080–89≥90

Vatsaonteloon voi kertyä liikaa rasvaa myös painoindeksin mukaan normaalipainoiselle, ja sekin voi tutkimusten perusteella aiheuttaa sairauksia. Suomessa merkittävä vyötärölihavuuden raja-arvo on naisilla 90 cm ja miehillä 100 cm.

Lapset ja nuoret

Painoindeksiä ei voi sellaisenaan käyttää lapsilla, sillä lasten kehon mittasuhteet ovat erilaiset kuin aikuisilla ja muuttuvat jatkuvasti kasvun ja iän myötä.

Lasten painoa arvioidaan käyttäen joko pituus-painokäyriä tai aikuista vastaavaa painoindeksiä (ISO-BMI), joka ottaa huomioon lapsen iän. Siinä lasten painoindeksi muutetaan vastaamaan aikuisten painoindeksiä iänmukaisella kertoimella, jotka perustuvat yli 70 000 suomalaisen lapsen painosta ja pituudesta saatuihin kertoimiin. Pituuspaino ilmaistaan prosentteina, joka ilmaiseen poikkeaman samaa sukupuolta olevien samanpituisten lasten keskipainosta.

Suomalaisten lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden kriteerit. Lähde: Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). 2020. Käypä hoito -suositus.

YlipainoLihavuus
ISO-BMI (≥ 2 v.)25–29,9 kg/m²≥ 30 kg/m²
Pituuspaino < 7 v.10–20 %> 20 %
Pituuspaino≥ 7 v.20–40 %> 40 %

Myös jo lapsilla keskivartalolle ja sisäelimiin kertyvä rasva on erityisen haitallista terveyden kannalta.

Lisätietoa

Terveyskirjasto: Lasten (2–18 vuotiaiden) painoindeksin (ISO-BMI) laskuri 

Käypä hoito -suositus: Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset) 

Käypä hoito -suosituksen potilasversio: Lihavuus aikuisilla 

Käypä hoito -suosituksen potilasversio: Lihavuus lapsilla ja nuorilla 

HUS, THL ja Sydänliitto: Painon puheeksi ottaminen -opas

Lähteet

Dunkel, L., Saarelma, O. & Mustajoki, P. 2020. Lasten painoindeksi (ISO-BMI). Lääkärikirja Duodecim. Viitattu 05.10.2020. www.terveyskirjasto.fi

Fogelholm, M. & Kaukua J. 2017. Lihavuus. Teoksessa I. Vuori, S. Taimela & U. Kujala (toim.) Liikuntalääketiede. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 423–437.

Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). 2020. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Viitattu 05.10.2020. www.kaypahoito.fi

Mustajoki, P. 2019. Vyötärölihavuus (keskivartalolihavuus, omenalihavuus). Lääkärikirja Duodecim. Viitattu 07.10.2020. www.terveyskirjasto.fi

Painoindeksi ja vyötärön ympärys. 2020. Käypä hoito työryhmä Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Viitattu 07.10.2020. www.kaypahoito.fi

Vuori, I. 2017. Liikunta lapsena ja nuorena. Teoksessa I. Vuori, S. Taimela & U. Kujala (toim.) Liikuntalääketiede. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 145–170.

Päivitetty: 4.8.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan