Hyppää sisältöön

Uutta aineistoa ja tukea ravitsemusterveyden edistämiseen

Koordinointipäällikkö Auli Pölönen Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä ja terveyden edistämisen koordinaattori Leea Järvi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä kokosivat ajankohtaisia asioita ravitsemusterveydestä elintapaohjaajien avuksi.

Ravitsemusterveyden edistämisen palveluketjut osana elintapaohjausta uusissa sote-rakenteissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) järjestämisen tapa ja ammattihenkilöstön asema muuttuvat vuodenvaihteessa voimaan tulevassa sote-uudistuksessa. Sote-henkilöstö siirtyy kunnista hyvinvointialueelle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, myös kuntalaisten ravitsemusterveyden edistäminen, on edelleen yksi kunnan perustehtävistä. Siksi kuntien ja hyvinvointialueiden välille tulee luoda saumaton ravitsemusterveyden yhdyspinta osana elintapaohjauksen kokonaisuutta. Vastuiden jako sekä yhteistyön rakenteet on sovittava uudelleen.

Tueksi tähän työhön Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Kuntaliitto ja Ravitsemusterveyden edistämisen palveluketjut osana elintapaohjausta uusissa sote-rakenteissa -työryhmä ovat yhdessä julkaisseet Ravitsemuksella hyvinvointia -verkkosivut. Sivustolla on tietoa, tukiaineistoa ja ohjeita niin kunnan luottamushenkilöille, johtaville viranomaisille, eri alojen ammattilaisille ja eri ikäisten asukkaiden parissa toimiville tahoille.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä Kansanterveyden neuvottelukunnan Rakenteet ja menetelmät -jaoston elintapaohjauksen työryhmä on laatinut tarkistuslistan työkaluksi elintapaohjauksen, sisältäen ravitsemusohjauksen, yhdyspintapalvelujen toteuttamiseen.

STESO ry:n Ravitsemusterveyden edistämisen standardit tukena organisaation toiminnan kehittämiseen

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry (STESO) on viime vuonna julkaissut STESOn ja Health Promoting Hospitals:n (HPH) standardien mukaisesti laaditut Ravitsemusterveyden edistämisen standardit.

Tänä syksynä STESOn ravitsemustyöryhmä on laatinut niihin pohjautuvan itsearviointikyselyn organisaation tai yksikön ravitsemusterveyden edistämisen nykytilan arviointiin ja kehittämiseen.

Uusi ravitsemushoitosuositus – opas myös ravitsemusohjaukseen

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja sen monialainen asiantuntijaryhmä on uudistanut ravitsemushoitosuosituksen. Se julkaistaan yhdessä THL:n kanssa alkuvuodesta 2023. Suositus on tarkoitettu oppaaksi ja laatusuositukseksi sote-organisaatioille potilaiden ravitsemushoidon, -ohjauksen ja potilasruokailun toteuttamiseen.

Ravitsemushoito ja siihen liittyvä ravitsemusohjaus ovat osa terveyden edistämistä ja välttämätöntä sairauksista parantumisen tukemisessa ja kuntoutumisessa. Keskeisin ja vaikuttavin tavoite on tunnistaa vajaaravitsemusriski ajoissa, ehkäistä vajaaravitsemustilan syntymistä ja hoitaa jo syntynyttä vajaaravitsemusta tehokkaasti. Potilaan tulee saada tilanteensa mukaista, tutkimusnäyttöön ja hyviin hoitokäytäntöihin perustuvaa ravitsemusohjausta.

Ravitsemushoito ja -ohjaus on moniammatillista yhteistyötä. On tärkeää, että jokainen potilasta hoitava terveydenhuollon ammattilainen tunnistaa potilaan ravitsemushoidon tarpeen, ravitsemusohjauksen vaativuustason ja osaa tukea potilaan motivaation heräämistä sekä käyttäytymisen muutosta. Suosituksessa kuvataankin ravitsemusohjauksen moniammatillinen toteuttaminen, työnjako ja osaamisen tasot sekä ravitsemusterapiaan lähettämisen kriteerit. Myös liikuntaneuvontaa antavat ja kuntoutuksessa toimivat ammattihenkilöt ovat keskeisiä hyvän ravitsemuksen turvaamisessa ja ravitsemustilan korjaamisessa. 

Ruokavalioindeksi tulossa Terveyskylä.fi-palveluun

Dehkon 2D -hankkeessa (2003-2008) terveydenhuollon ammattilaisten ravitsemusohjauksen tueksi kehitettyyn ruokavaliokyselyyn on myöhemmin rakennettu ruokavalion ravitsemuslaatua kuvaava ruokavalioindeksi kolmen organisaation (PSHP, THL, StopDia-hanke) ravitsemusasiantuntijoiden yhteistyönä. Tästä ruokavalion laatuindeksistä on valmisteilla Terveyskylä.fi-palveluun menetelmä, jonka avulla kansalaiset voivat itse arvioida ruokavaliotaan suhteessa suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.

koordinointipäällikkö Auli Pölönen, PSHP ja terveyden edistämisen koordinaattori Leea Järvi, PPSHP sekä uusista ravitsemussuosituksista pääsihteeri Arja Lyytikäinen, VRN

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan