Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten liikkumiskyselyn tietosuojailmoitus

Laatimispäivä 21.3.2023 

Verkkosovelluksen käytöstä kertyvä aineisto ei sisällä henkilötietoja. Tietosuojailmoitus on kuitenkin laadittu, jotta sovelluksen käyttö olisi mahdollisimman läpinäkyvää. 

Lasten ja nuorten liikkumiskysely osoitteessa https://ukkinstituutti.fi/liikkumiskysely/

Rekisterinpitäjän tiedot 

Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö (UKK-instituutti), Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere, info(a)ukkinstituutti.fi 

Tietosuojakysymykset 

tietosuoja(a)ukkinstituutti.fi 

Muut yhteydenotot 

viestinta(a)ukkinstituutti.fi  

Tietojen käsittelytarkoitus 

Verkkosovelluksen käyttäjä vastaa liikkumistaan koskeviin kysymyksiin sekä saa palautetta ja yhteenvedon liikkumisensa riittävyydestä verrattuna liikkumissuositukseen. Käyttäjä voi halutessaan myös tallentaa yhteenvedon omalle tietokoneelleen. Lisäksi käyttäjä voi halutessaan perehtyä liikkumistottumusten muuttamista koskeviin vinkkeihin sovellusta varten koottujen verkkosivulinkkien kautta. Sovellus on avoin kaikille ja sitä voi käyttää maksuttomasti UKK-instituutin verkkoalustalla. 

Tietojen käsittelyperuste 

UKK-instituutti seuraa käyttäjien antamien vastausten perusteella sovelluksen käyttäjämäärää ja käyttäjien liikkumistottumuksia. Lisäksi käyttäjille annetaan vastaamisen jälkeen erillinen mahdollisuus antaa palautetta sovelluksen käytöstä. Liikkumistiedoista ja käyttöä koskevista palautteista kertynyttä aineistoa hyödynnetään vuosikoostein sovelluksen kehittämisessä. 

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

Verkkosovelluksen käyttäjien vastaukset tallentuvat Seravo Oy:n hallinnoimalle palvelimelle, johon pääsevät henkilökohtaisella salasanalla vain palvelimen ylläpitäjä ja UKK-instituutin nimeämät henkilöt. 

Rekisteröitymisen peruminen ja tietojen poisto 

Palvelimelle tallentuva aineisto ei sisällä henkilötietoja eikä muita sellaisia tietoja, joiden avulla aineistosta voisi tunnistaa ja erottaa yksittäisen henkilön antamia vastauksia. Vastauksia ei näin ollen voi jälkikäteen poistaa aineistosta. 

Tietojen säilytysaika 

Käyttäjien vastauksista kertyy anonyymia tietoa Seravo Oy:n ylläpitämälle palvelimelle. UKK-instituutti analysoi vastauksista kertynyttä aineistoa sovelluksen kehittämiseksi tarpeen mukaisin väliajoin. Tällöin aineistoa kopioidaan ja tallennetaan UKK-instituutin sisäiselle, salasanoin suojatulle palvelimelle. Aineisto hävitetään Seravo Oy:n palvelimelta keväällä 2025 ja sen jälkeen aina kahden vuoden välein. UKK-instituutin palvelimelta aineisto hävitetään viimeistään keväällä 2033. 

Tietojen tyypit 

Sovelluksen käyttäjän ikäryhmä ja kouluaste; päivittäinen heräämisaika ja nukkumaanmenoaika viikon ajalta; päivittäiset liikkumiskerrat, niiden kesto ja rasittavuustaso viikon ajalta; päivittäisten paikallaanolon tauottamistilaisuuksien hyödyntäminen; yhteenveto kevyen, reippaan ja rasittavan liikkumisen määrästä; yhteenveto suosituksen eri osien toteutumisesta tähtiluokituksella 

Käyttäjä voi vastata erillisellä pop-up-lomakkeella palautekysymyksiin sovelluksen käytöstä. 

Tietojen alkuperä 

Verkkosovelluksen käyttäjä vastaa kysymyksiin UKK-instituutin verkkoalustalla ja vastaukset tallentuvat Seravo Oy:n ylläpitämälle palvelimelle. Käyttäjä voi halutessaan vastata verkkosovelluksen palautekysymyksiin erillisessä Hotjar-analytiikkatyökalun sähköisessä kyselyssä. 

Tiedot rekisteröityneen oikeuksista 

Käyttäjää informoidaan tietosuojasta sovelluksen etusivulla. 

Tietojen siirto 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. 

Päivitetty: 8.9.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan