Hyppää sisältöön

Liikkumistottumusten arvioinnin verkkosovelluksen tietosuojailmoitus

Laatimispäivä 27.1.2021

Sovelluksen käytöstä kertyvä aineisto ei sisällä henkilötietoja. Tietosuojailmoitus on kuitenkin laadittu, jotta sovelluksen käyttö olisi mahdollisimman läpinäkyvää.

Arvioi liikkumisesi -sovelluksen verkko-osoite: ukkinstituutti.fi/arvioiliikkumisesi

Rekisterinpitäjän tiedot

Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö (UKK-instituutti), Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere, info(a)ukkinstituutti.fi

Tietosuojakysymykset

tietosuoja(a)ukkinstituutti.fi

Muut yhteydenotot

viestinta(a)ukkinstituutti.fi 

Tietojen käsittelytarkoitus

Verkkosovelluksen käyttäjä vastaa liikkumistaan koskeviin kysymyksiin sekä saa palautetta ja yhteenvedon liikkumisensa riittävyydestä suhteessa suosituksiin. Käyttäjä voi halutessaan myös tallentaa yhteenvedon omalle tietokoneelleen. Lisäksi käyttäjä voi halutessaan perehtyä liikkumistottumusten muuttamista koskeviin vinkkeihin sovellusta varten koottujen verkkosivulinkkien kautta. Sovellus on avoin kaikille ja sitä voi käyttää maksuttomasti UKK-instituutin verkkoalustalla.

Tietojen käsittelyperuste

UKK-instituutti seuraa käyttäjien antamien vastausten perusteella sovelluksen käyttäjämäärää ja käyttäjien liikkumistottumuksia. Lisäksi käyttäjille annetaan vastaamisen jälkeen mahdollisuus antaa palautetta sovelluksen käytöstä. Liikkumistiedoista ja käyttöä koskevista palautteista kertynyttä aineistoa hyödynnetään sovelluksen kehittämisessä.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Verkkosovelluksen käyttäjien vastaukset tallentuvat Seravo Oy:n hallinnoimalle palvelimelle, johon pääsevät henkilökohtaisella salasanalla vain palvelimen ylläpitäjä ja UKK-instituutin nimeämät henkilöt.

Rekisteröitymisen peruminen ja tietojen poisto

Palvelimelle tallentuva aineisto ei sisällä henkilötietoja eikä muita sellaisia tietoja, joiden avulla aineistosta voisi tunnistaa ja erottaa yksittäisen henkilön antamia vastauksia. Vastauksia ei näin ollen voi jälkikäteen poistaa aineistosta.

Tietojen säilytysaika

Käyttäjien vastauksia kerätään Seravo Oy:n ylläpitämälle palvelimelle kaksi vuotta eli keväästä 2021 kevääseen 2023. Sinä aikana UKK-instituutti analysoi vastauksista kertynyttä aineistoa sovelluksen kehittämiseksi tarpeen mukaisin väliajoin. Tällöin aineistoa kopioidaan ja tallennetaan UKK-instituutin sisäiselle, salasanoin suojatulle palvelimelle. Aineisto hävitetään Seravo Oy:n palvelimelta keväällä 2023 ja UKK-instituutin palvelimelta viimeistään keväällä 2025.

Tietojen tyypit

Sovelluksen käyttäjän suositusryhmä; palauttavan unen määrä ja laatu; päivittäisten paikallaanolon tauottamistilaisuuksien hyödyntäminen; päivittäisten kevyen liikuskelumahdollisuuksien hyödyntäminen; viikoittainen reippaan ja rasittavan liikkumisen määrä; viikoittaiset lihaskunto- ja liikehallintaharjoittelukerrat; yhteenveto suosituksen toteutumisesta tähtiluokituksella; palautekysymykset sovelluksen käytöstä.

Tietojen alkuperä

Verkkosovelluksen käyttäjä vastaa kysymyksiin UKK-instituutin verkkoalustalla ja vastaukset tallentuvat Seravo Oy:n ylläpitämälle palvelimelle.

Tiedot rekisteröityneen oikeuksista

Käyttäjää informoidaan tietosuojasta sovelluksen etusivulla.

Tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Päivitetty: 21.3.2023

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan