Hyppää sisältöön

Elintapaohjauksen verkoston tietosuojaseloste

Laatimispäivä 18.6.2019 

Rekisterin luonne 

verkoston uutiskirjeen vastaanottajien luettelo 

Rekisterinpitäjän tiedot 

Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö (UKK-instituutti), Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere 

Yhteyshenkilö 

viestintäasiantuntija Raija Oksanen, raija.oksanen(a)ukkinstituutti.fi, p. 050 364 5875 

Tietosuojavastaava 

Kari Tokola, tietosuoja(a)ukkinstituutti.fi, p. 046 922 1658 

Henkilötietojen käsittelytarkoitus 

Verkoston jäsenten henkilötietoja käytetään verkoston ja sen aihealueeseen (elintapaohjaus) liittyvän toiminnan, kuten tutkitun tiedon, tapahtumien, koulutuksien ja materiaalin tiedottamiseen, materiaalien jakamiseen ja palautteiden keräämiseen sähköpostin välityksellä. 

Henkilötietoja käytetään myös nimettömänä UKK-instituutin rahoittajien vaatimaan toiminnan raportointiin (ensisijaisesti lukumäärätieto). 

Henkilötietojen käsittelyperuste ja tietolähde 

Henkilötietojen käsittelyperusteena on vuosina 2017–2018 toimineen VESOTE-kärkihankkeen ohjausryhmään, työryhmiin tai koulutuksiin osallistuminen. Elintapaohjauksen verkostokirje on näiltä osin VESOTE-hankkeen sisäisen uutiskirjeen ja koulutusuutisten jatke. Näitä osallistujatietoja ei päivitetä säännöllisesti. 

Henkilö voi päivittää omat verkostokirjeen vastaanottajatiedot kunkin uutiskirjeen lopussa olevan muokkaustoiminnon kautta. 

Verkostoon voi myös ilmoittautua sähköisellä lomakkeella, jolloin perusteena on ilmoittautuvan henkilön tietoinen suostumus. Henkilötiedot saadaan silloin henkilön itsensä ilmoittamina. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot sijaitsevat palvelimilla, joihin on käyttöoikeus ja pääsy vain niillä toimihenkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. 

Ilmoittautumislomake on Lyyti Oy:n Lyyti-järjestelmässä. Uutiskirjeen vastaanottajarekisteri on Creamailerin uutiskirjejärjestelmässä. 

Suostumuksen peruminen 

Verkostoon kuuluva henkilö voi perua osallistumisensa verkostokirjeen yhteydestä löytyvällä peruutustoiminnolla. Tällöin henkilön kaikki tiedot poistetaan verkoston tiedostosta. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään verkoston olemassaolon ajan niiden osalta, jotka eivät peru osallistumistansa verkoston toimintaan. Verkoston toiminnan päättyessä henkilötiedot hävitetään. Osallistumisensa peruneiden kohdalla henkilötiedot poistetaan viimeistään kuukauden kuluessa. 

Henkilötietojen tyypit 

VESOTE-kärkihankkeen osallistujien osalta tietoina ovat nimi ja sähköpostiosoite. 

Verkostoon liittyviltä kerätään pakollisina tietoina nimi ja sähköpostiosoite sekä se, osallistuuko henkilö verkostoon jonkin järjestön edustajana. Lisäksi pyydetään seuraavia tietoja: organisaatio ja työ- tai tehtävänimike. 

Tiedot rekisteröidyn oikeuksista 

Rekisteröidyllä on oikeus saada läpinäkyvästi tietoa henkilötietojensa käsittelystä, tarkastaa omien tietojen oikeellisuus ja saada niistä kopio itselle. Hänellä on oikeus pyytää omien tietojensa oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen ja rajoittaa ja vastustaa tietojensa käsittelyä sekä vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä ja profilointia. Hänellä on myös oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta. 

Tarkastaminen ja muut pyynnöt ovat maksuttomia kerran vuodessa. Pyynnöt tulee tehdä joko kirjeitse osoitteeseen UKK-instituutti, tietosuoja, Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere tai Turvaposti.fi-palvelun kautta salattuna sähköpostina. Rekisteröidyn pyyntöön vastataan viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa. 

Katso ohjeet tietopyynnön tekemiseen

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto 

Tietoja ei myydä eikä luovuteta UKK-instituutin ulkopuolelle. 

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä dokumenttia, jotta se täyttää voimassa olevan tietosuoja-asetuksen vaatimukset. 

Päivitetty: 29.3.2022

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan