Hyppää sisältöön

Sähköinen kaatumisvaaran itsearviointi -rekisteri

Laatimispäivä 20.3.2020 

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

UKK-instituutti, Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere, puhelinvaihde 03 2829 111 

Tietosuojavastaava 

Kari Tokola, tietosuoja(a)ukkinstituutti.fi, p. 046 922 1658 

Rekisterin tietosisältö 

Sähköisen kaatumisvaaran itsearvioinnin tiedot 

Kerättävä tieto ei ole yksilöityä eikä siitä voida tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Vastaajan yhteystietoja ei kerätä eikä vastaajan IP-osoitetta tallenneta. 

Kerätään ja tallennetaan seuraavat anonyymit tiedot: sukupuoli (vapaavalintainen), ikäryhmä, kaatumiset viimeisen 12 kuukauden aikana, itsearvioitu liikkumiskyky, itsearvioitu toimintakyky, kaatumisvaaraa lisäävien sairauksien lukumäärä, viikoittainen liikunnan harrastaminen ja vastausten perusteella muodostuva kokonaispistemäärä. 

Tämä rekisteri on Seravon hallinnoimalla palvelimella. 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Saatavia anonyymeja tietoja käytetään sähköisen kaatumisvaaran itsearvioinnin ja laajemmin kaatumisten ehkäisytyön kehittämisessä sekä UKK-instituutin toiminnan analysointiin. 

Tietoja käytetään myös UKK-instituutin rahoittajien vaatimaan toiminnan raportointiin. 

Tietojen arkistointi ja hävittäminen 

Anonyymit tiedot säilytetään palvelimella maksimissaan kaksi vuotta. Tämän jälkeen tiedot siirretään UKK-instituutin hallinnoimalla ja salasanoin suojatulle tallennusalustalle, jossa niitä säilytetään maksimissaan toinen kaksi vuotta. Tämän jälkeen ne hävitetään. 

Tietolähteet 

Tiedot saadaan henkilöiden itsensä ilmoittamina sähköistä kaatumisvaaran itsearviointia tehtäessä verkkoalustalla. 

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto 

Tietoja voidaan jakaa organisaation sisällä perustellusta syystä, kuten raportointi. 

Tietoja ei myydä UKK-instituutin ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Sähköisessä muodossa tallennetut tiedot sijaitsevat palvelimilla, joihin on käyttöoikeus ja pääsy vain niillä toimihenkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. 

Huomioitavaa 

Kerättävät tiedot eivät täytä henkilötietojen kriteerejä. Tämä seloste on laadittu välittämään tietoa epäselvyyksien välttämiseksi. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä dokumenttia, jotta se täyttää voimassa olevan tietosuoja-asetuksen vaatimukset. 

Päivitetty: 18.8.2021

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan