Hyppää sisältöön

Uusia tukimateriaaleja liikkumisen suosituksista

Liikkumisen suositusten tukimateriaaleja ammattilaisille on täydennetty kesän aikana. Suosituksista on tuotettu lyhyitä videoita. Työikäisten suositus sekä liikkumisen suosituksen täyttymistä arvioiva verkkosovellus ja muita työkaluja on nyt tarjolla myös englanniksi.

UKK-instituutti tuottaa liikkumisen suosituksista aineistoja terveydenhuollon, liikunta-alan ja opetuksen ammattilaisille opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella. Aineistot ovat vapaasti saatavilla kaikille muillekin terveydenedistäjille sekä liikkumisesta ja terveydestä kiinnostuneille.

Lasten ja nuorten liikkumissuositus tutuksi kolmella kielellä

Kansallisen työryhmän valmistelema liikkumissuositus 7–17-vuotiaille julkaistiin keväällä 2021. UKK-instituutin verkkosivuilta löytyvät opettajien, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä liikunnan ammattilaisten avuksi

  • suosituksen esittelevä verkkosivu
  • diasarja esitysmateriaaliksi
  • kuvatiedostoja
  • verkosta ladattava nelisivuinen lehtinen.

Nämä kaikki ovat avoimesti saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi suomenkielinen painettu lehtinen on tilattavissa maksullisena UKK-instituutin verkkokaupasta.

Kouluikäisten liikkumissuosituksella on omat sivunsa myös UKK-instituutin toisen asteen opetukseen suunnatulla smartmoves.fi-sivustolla sekä perusasteelle suunnatulla tervekoululainen.fi-sivustolla.

Suositus esitellään uudella suomenkielisellä videolla. Alakouluun suunnatussa videossa käydään läpi suosituksen osat vajaassa minuutissa. Videon kuvitus tarjoaa esimerkkejä erilaisista liikkumisen muodoista liikkeen lisäämiseksi. Video löytyy UKK-instituutin YouTube-kanavalta sekä tervekoululainen.fi- ja ukkinstituutti.fi-sivuston suositussivuilta.

Tutustu lasten ja nuorten suositukseen

Työikäisten suositus nyt myös englanniksi

Työikäisten suositus on nyt saatavilla englanniksi. Elokuun lopussa julkaistun, vertaisarvioidun tutkimusartikkelin myötä 18–64-vuotiaiden suosituksen esittelysivu, kuvatiedostot ja nelisivuinen lehtinen ovat esillä UKK-instituutin englanninkielisillä verkkosivuilla. Täytettävä suosituslomake ja kysymyslista liikkumistottumuksista keskustelun avuksi saatiin niin ikään tarjolle englanniksi jo aiemmin tarjolla olleiden suomenkielisten ja ruotsinkielisten versioiden rinnalle.

Aineistot löytyvät helposti UKK-instituutin verkkokaupasta, joka on myös kaikkien maksuttomien materiaalien aineistopankki.

Ota käyttöön työikäisten suosituksen tukimateriaalit englanniksi

Arvioi liikkumisesi -verkkosovellus käytössä kolmella kielellä

Terveydenedistämisen ammattilaiset voivat yhdessä asiakkaan kanssa arvioida verkkosovelluksella, vastaavatko asiakkaan tottumukset liikkumisen suositusta. UKK-instituutin verkkosovellus auttaa asiakasta selvittämään liikkuuko hän tarpeeksi, nukkuuko hän riittävästi ja kuinka aktiivista hänen arkensa on. Sovellus on nyt tarjolla kolmella kielellä.

Maksuton Arvioi liikkumisesi -verkkosovellus antaa lyhyen palautteen liikkumisen suosituksen osa-alueista, tuottaa visuaalisen yhteenvedon käyttäjän tilanteesta, tarjoaa tiiviisti tutkittua tietoa eri osa-alueiden merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille sekä ohjaa vinkkeihin nykytilanteen kohentamiseksi, jos sille on tarvetta.

Tietokoneella ja kännykällä toimivassa sovelluksessa on omat käyttäjäpolkunsa

  • työikäisille aikuisille
  • yli 65-vuotiaille ikäihmisille
  • raskaana oleville 
  • alle vuosi sitten synnyttäneille 
  • aikuisille, joiden liikkuminen on jonkin verran vaikeutunut
  • aikuisille, jotka käyttävät apuvälinettä tai pyörätuolia.

Katso verkkosovellus

Suositusaineistojen tämänhetkinen kirjo

Katso kaikki tällä hetkellä tarjolla olevat suositusmateriaalit alla olevasta taulukosta. Esimerkiksi lyhyet videot löytyvät nyt kaikille eri ikäryhmien suosituksista sekä soveltavan liikkumisen suosituksista. Taulukossa näkyvät myös tulevien kuukausien aikana tuotettavat uudet aineistot.

Useampi kuin joka kymmenes suomalainen hyötyy selkokielestä. Niinpä OKM:n hankerahoituksella tuotetaan suositusten keskeisiä sisältöjä ja pääkuvia selkokielisinä. Tietoa liikkumisen vaikutuksista ja suosituksista tulee loppuvuoden aikana saataville helpolla suomen kielellä sekä verkkosivuille että verkosta ladattavina esitteinä.

Taulukko eri kohderyhmille saatavilla olevista liikkumisen suosituksen eri kielisistä tukimateriaaleista.
Liikkumisen suositusten eri kieliset tukimateriaalit eri kohderyhmille. Tilanne syyskuussa 2022.
Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan