Hoppa till innehåll

Dataskyddsmeddelande för webbapplikationen som bedömer motionsvanor

Sammanställd 27.1.2021

Materialet som samlas in vid användning av appen innehåller inga personuppgifter. Ett dataskyddsmeddelande har ändå sammanställts för att användningen av applikationen vore så transparent som möjligt.

Bedöm din motion -applikationens webbadress: ukkinstituutti.fi/sv/bedommotion/

Information om den registreringsansvariga

Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö (UKK-instituutti), Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tammerfors, info(a)ukkinstituutti.fi

Dataskyddsfrågor

tietosuoja(a)ukkinstituutti.fi 

Annan kontakt

 viestinta(a)ukkinstituutti.fi  

Informationens hanteringsändamål

Användaren av den elektroniska enkäten svarar på frågor gällande hens motion och får respons och en sammanfattning över mängden motion i jämförelse med rekommendationen om fysisk aktivitet. Användaren kan vid behov också spara sammanfattningen på sin egen dator. Dessutom kan användaren vid behov även bekanta sig med tips på hur hen kan ändra på sina motionsvanor med hjälp av länkar som samlats ihop speciellt för enkäten. Applikationen är öppen för alla och den kan användas gratis på UKK-institutets webbplattform.

Grunden för informationsbehandling

UKK-institutet följer på basen av de givna svaren med mängden användare samt användarnas motionsvanor. Vidare får användarna en skild möjlighet att efter ifyllandet av enkäten ge respons gällande användningen av applikationen. Motionsinformationen samt responsen gällande användningen av applikationen används i form av årsöversikt när appen vidareutvecklas.

Mottagare eller mottagargrupper av information

Svaren som samlas in via webbapplikationen sparas på en server som administreras av Seravo Oy. Servern nås med ett personligt lösenord endast av den som upprätthåller servern samt personer som utsagts av UKK-institutet.

Att annullera registreringen samt att radera informationen 

Materialet som sparas på servern innehåller inte personlig information eller annan sådan information som kan avslöja svar av enskilda personer. Svar kan därmed inte raderas ur materialet efteråt.

Informationens lagringstid

Användarnas svar lagras på Seravo Oy:s server i två år, det vill säga från våren 2021 till våren 2023. Under den tiden analyserar UKK-institutet med jämna mellanrum materialet som bildats av enkätsvaren för att utveckla applikationen. När detta görs kopieras och sparas material på UKK-institutets interna server som försäkras av flera lösenord. Materialet på Seravo Oy:s server raderas på våren 2023 och materialet på UKK-institutets server raderas senast på våren 2025.

Typ av information

Applikationens rekommenderade användargrupp; mängden och kvaliteten på återhämtande sömn; hur man utnyttjar möjligheten att pausa stillasittandet dagligen; hur man utnyttjar möjligheten för dagliga lätta motionsstunder; mängden rask och ansträngande motion under veckan; antalet gånger för muskelkonditions- och rörelsekontrollövningar under veckan; sammanfattning av förverkligandet av de olika delområden i rekommendationen med hjälp av stjärnklassificering; responsfrågor gällande användningen av applikationen.

Informationens ursprung

Användaren av applikationen svarar på frågor på UKK-institutets webbplattform och svaren lagras på en server som upprätthålls av Seravo Oy.

Information om den registrerades rättigheter

Användaren informeras om dataskyddet på applikationens förstasida.

Överföring av information

Information överlåts inte till utomstående parter.

Uppdaterad: 20.9.2023

20.9.2023

Dela på sociala medier:
Back to the top of the page