Hyppää sisältöön

TULE-ystävällinen joogapilates -ohjaajakoulutus

aika 9.9.2022–21.1.2023 (varapäivät 10.–11.2.2023)
opiskelumuoto monimuotokoulutus, joka sisältää 10 lähiopetuspäivää viidessä pe–la-jaksossa ja opiskelua verkossa 
laajuus 6 opintopistettä 
hinta 1 650 €

Kenelle? 

Ohjaajakoulutuksen kohdejoukkoa ovat pilates- ja joogaohjaajat, liikuntaryhmien ohjaajat, terveys- ja liikunta-alan ammattilaiset sekä pilateksesta tai joogasta vahvan harrastustaustan omaavat. 

Pilates ja jooga ovat suosittuja harjoittelumuotoja. Harrastajamäärien lisääntymisen myötä myös harjoittelussa tapahtuneet selkä-, polvi- ja niska- ja olkapäävammat ovat lisääntyneet. Myös ohjaajakoulutusten taso vaihtelee. Sekä pilatesta että joogaa voidaan soveltaa ja ohjata niin, että ne ovat turvallisia ja tukevat tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä. Tästä alkaa olla myös tieteellistä tutkimusnäyttöä. 

UKK-instituutti järjestää joogapilateksen ohjaajakoulutuksen, jonka perustana on tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) terveyttä tukeva harjoittelu. 

Osaamistavoitteet 

Koulutuksen jälkeen osallistuja 

  • osaa ohjata tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistävää joogapilatesta. 
  • ymmärtää epäspesifin selkäkivun, tyypillisimpien lonkka-, polvi, niska- ja olkapäävaivojen sekä niiden pitkittymisen syyt ja seuraukset. 
  • tietää tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä tukevan harjoittelun anatomiset, fysiologiset, biomekaaniset ja käyttäytymistieteelliset periaatteet, ja osaa soveltaa niitä harjoittelun suunnitteluun ja ohjaukseen asiakkaiden mukaan. 
  • ymmärtää hengitysfysiologian ja -mekaniikan merkityksen selän tukemisessa, liikkuvuuden lisäämiseen tähtäävissä harjoituksissa sekä rentoutumisessa, ja osaa perustellusti yhdistää hengityksen ja joogapilateksen eri harjoitukset. 
  • osaa ohjata harjoitukset selkeästi ja tavoitteellisesti, sekä osaa perustella ne ymmärrettävästi. Hän osaa analysoida yksittäisten harjoitusten toteutusta ja ohjata asiakkaita heille turvalliseen ja optimaaliseen suoritukseen. 
  • osallistujan ”liikepankki” laajenee, ja hän osaa itse suorittaa harjoitukset teknisesti oikein omalle keholleen soveltuvalla tavalla. 

Opiskelumuoto 

Monimuotokoulutus sisältää 

  • viisi perjantain ja lauantain sisältävää lähiopetusjaksoa 
  • lähiopetusjaksojen väliin sijoittuvaa verkko-opiskelua 
  • omaa harjoittelua koulutuksessa saatujen videoiden avulla. 

Teoriatiedon omaksumista tuetaan kattavalla kirjallisella materiaalilla, ja teorian soveltamista käytäntöön tuetaan ohjatuilla joogapilatestunneilla, valmiilla tuntiohjelmilla, harjoitusvideoilla, liikeanalyyseillä ja ohjausharjoituksilla. Lähijaksojen välissä tehdään oppimista syventäviä tehtäviä sekä itsenäistä harjoittelua videoiden avulla helppokäyttöisessä Opintuutti-verkkoympäristössä. 

Lähikoulutuspäivät ja niiden teemat 

Koulutuksen aikataulutus (Aikatauluun voi tulla muutoksia.): 

9.–10.9.2022 Selän ja vartalon anatomia, tyypilliset selkävammojen mekanismit, selkäystävällisen jooga- ja pilatesharjoittelun periaatteet. 

7.–8.10.2022 Edelliset teemat jatkuvat. Lisäksi aiheena hengitys ja autonomisen hermoston toiminta. 

11.–12.11.2022 Alaraajojen anatomia, tyypilliset vammamekanismit ja alaraajojen terveyttä tukevan harjoittelun periaatteet. Tasapainoharjoitukset, seisoma-asanat. 

9.–10.12.2022 Niska-hartiarengas, olkapäät: anatomia, vammamekanismit, terveyttä tukeva harjoittelun periaatteet. TULE-ystävällisen joogapilatestunnin rakenne. Opetus ja ohjaus. 

20.–21.1.2023 Opetus ja ohjausteema jatkuu. Rentoutumisen ohjaus. Osallistujien ohjausnäytteet ja loppukoe. 

(Varapäivät 10.–11.2.2023 toteutetaan, jos aikataulua joudutaan muuttamaan koulutusprosessin aikana esim. koronaepidemian vuoksi.)

Osallistujien palautteita 

Koulutus on toteutettu neljä kertaa, ja toteutusten kokonaisarvosana on 4,8 (asteikko 1–5). 

Osallistujat olivat erityisen tyytyväisiä seuraaviin asioihin: 
– koulutus auttaa vastaamaan oman ohjaustyön haasteisiin ja tarpeisiin: palautteiden keskiarvo 4,9  
– sai tietoa selkäkivun riskitekijöistä ja perusteluja harjoittelun valintaan ja muunteluun: 4,8 

”Koulutus oli rakennettu hyvin ja mietitty opetettavien materiaalien järjestys mielekkääksi kokonaisuudeksi.” 

”Odotin koulutuksesta tietoa tule-ongelmista ja niiden huomioimisesta harjoittelussa. Odotukseni ylittyivät anatomian, liikepankin ja ohjaajana toimimisen suhteen.” 

“Olen erittäin tyytyväinen koulutuksen materiaaliin. Se on selkeää ja sitä voi hyödyntää jatkossa omilla tunneilla tai niitä suunnitellessa.” 

”Kurssin aikana oli aina oikein kotoisa olo. Ilmapiiri oli mahtava ja keskusteleva. Kaikki olivat keskittyneitä, mutta kuitenkin rento ilmapiiri säilyi.” 

”Koulutus oli todella hyvä. Veikkaisin, että Suomen paras tämän aihepiirin koulutus.” 

Kouluttajat 

Vastuukouluttaja 

Lähikuva Taulaniemestä.

Annika Taulaniemi 

filosofian tohtori, fysioterapeutti, pilatesohjaaja, joogaopettaja, erikoissuunnittelija 

osaamisalueet: selän anatomia, tyypillisimmät vammamekanismit, selälle turvallisen harjoittelun periaatteet pilateksessa ja joogassa, hengityksen merkitys selän terveyttä tukevassa harjoittelussa 

Muut kouluttajat 

Maarit Piirtola FT, fysioterapeutti, terveystieteiden opettaja, vanhempi tutkija 
osaamisalue: ikääntyneiden liikunta 

Merja Lindström fysioterapeutti, joogaopettaja, pilatesohjaaja 
osaamisalueet: tule-ystävällinen jooga- ja pilatesharjoittelu 

Marjo Rinne TtT, ft 
osaamisalueet: niska-hartiaseudun anatomia, vammamekanismit ja turvallisen harjoittelun periaatteet 

Juha Koskela fysioterapeutti, valmentaja, Tampereen urheilulääkäriaseman kuntoutuskeskus 
osaamisalueet: alaraajojen anatomia, alaraajojen tyypilliset vammamekanismit, turvallisen harjoittelun periaatteet, biomekaniikka 

Piia Kaikkonen, LitT, liikuntafysiologi, testauspäällikkö 
osaamisalueet: hengitysfysiologia, autonomisen hermoston toiminta 

Huomioitavaa koulutuksesta 

Koulutuksen käyneet henkilöt osaavat ohjata tule-ystävällistä, sovellettua pilatestyyppistä harjoittelua sekä joogapilatesta. Koulutus toimii täydentävänä koulutuksena jooga- ja pilatesohjaajille, joogapilatesta koskevan ammattitaidon syventäjänä terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille sekä johdatuksena ja perustana joogaopettaja- tai pilatesohjaajakoulutukseen hakeutuville. 

Koulutus ei ole ”oikotie” joogaopettajaksi tai pilatesohjaajaksi. Koulutus ja siihen liittyvät tule-joogapilatesohjelmat eivät sisällä joogan mantroja, joogafilosofian laajempaa opiskelua tai joogakoulutuksiin usein liittyvää ravitsemusopiskelua. Tässä ohjaajakoulutuksessa ei myöskään käsitellä pilateksen laiteharjoittelua. 

Koulutuksen osallistumismaksusta 

Osallistumismaksu on mahdollista maksaa yhdessä tai kolmessa erässä. Jos maksat yhdessä erässä, saat laskun elokuussa 2022. Laskun eräpäivä tulee olemaan ennen koulutuksen ensimmäistä lähijaksoa. 

Jos haluat maksaa laskun kolmessa erässä, saat ensimmäisen erän laskun (550 €) elokuussa 2022; laskun eräpäivä tulee olemaan ennen koulutuksen ensimmäistä lähijaksoa. Toisen erän laskun saat lokakuussa ja viimeisen erän joulukuussa 2022. 

Miksi ohjaajakoulutus oli tarpeen? 

Lue vastuukouluttaja Annika Taulanimen kirjoitus syistä, jotka johtivat koulutuksen kehittämiseen sekä tavoista, joiden avulla koulutusta lähdettiin rakentamaan. 

TULE-ystävällinen joogapilates – miksi ohjaajakoulutus oli tarpeen? 

Päivitetty: 10.8.2022

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan