Utvärdering av risken för fallolyckor – blankett 2

Kuvaus

Syftet med denna blankett är att göra en grov utvärdering av hur stor risk en person över 65 år har för fallolyckor. Blanketten baserar sig på självbedömning och meningen är att äldre får själv fylla i blanketten.

Blankett 2 kan användas inom social- och hälsovårdsarbete då man har en möjlighet för personlig rådgivning till exempel på hälsovårdens mottagningar.Mer information hittar du på sidan KaatumisSeula®-verktyg på svenska
Övriga KaatumisSeula-verktyg:

Utvärdering av risken för fallolyckor blankett 1
Checklista
10 sätt att förebygga fallolyckor
Motionsanvisningar