Hyppää sisältöön

Ylipaino on yhteydessä maksaentsyymeihin, arkiliikunta ja paikallaanolo eivät

TUTKITTUA TIETOA SUOMESTA

Ylimääräisen rasvan kertyminen maksaan voi aiheuttaa tulehduksen, jolloin maksa vaurioituu ja maksaentsyymien pitoisuus veressä nousee. Turun Valtakunnallisen PET-keskuksen ja UKK-instituutin yhteistutkimuksessa havaittiin, että painoindeksi ja vyötärönympärys, verensokeriarvot ja verenpaine olivat yhteydessä maksaentsyymeihin. Sen sijaan arkiliikkumisella ja paikallaanololla ei havaittu yhteyksiä maksaentsyymeihin aikuisilla, jotka eivät liikkuneet liikkumisen suositusten mukaan riittävästi.

Rasvamaksa on yksi yleisimmistä elintapasairauksista maailmanlaajuisesti. Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että ylipaino ja vähäinen fyysinen aktiivisuus ovat yhteydessä kohonneeseen riskiin sairastua rasvamaksaan. Sairaus on yleensä pitkään oireeton, ja usein se diagnosoidaan vasta, kun tilanne on jo vakava. Tästä syystä varhaisella diagnoosilla ja erilaisilla ehkäisymenetelmillä on tärkeä rooli maksan rasvoittumisen havaitsemisessa ja hoidossa. 

PET-keskuksen ja UKK-instituutin tutkimuksessa selvitettiin liikkumisen ja paikallaanolon yhteyksiä verenkierron maksaentsyymeihin. Tutkimukseen osallistui lähes 150 työikäistä ylipainoista aikuista, jotka eivät liikkuneet liikkumisen suositusten mukaan riittävästi.

– Ylipaino lisää riskiä rasvan kertymiseen maksasoluihin, jolloin maksa voi tulehtua ja vaurioutua. Tällöin maksaentsyymien pitoisuudet veressä voivat nousta, tohtorikoulutettava Saara Laine Turun yliopistosta kertoo.

Tutkimuksessa havaittiin, että kehon painoindeksi ja vyötärönympärys olivat yhteydessä maksaentsyymeihin. Myös muut aineenvaihdunnalliseen terveyteen liittyvät tekijät, kuten verenpaine ja verensokeri, olivat yhteydessä näihin entsyymeihin. 

– Tulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa ja vahvistavat käsitystä, jonka mukaan maksaentsyymien kohonnut taso on yhteydessä muihin sydän- ja aineenvaihduntasairauksien riskitekijöihin, Laine sanoo.

Liikkumisella ja paikallaanololla ei havaittu yhteyttä maksaentsyymeihin

Aktiivisuusmittarilla mitattu paikallaanolo tai arkinen fyysinen aktiivisuus eivät olleet tässä tutkimuksessa yhteydessä maksaentsyymeihin. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että paikallaanolo tai arkiliikkuminen eivät ole keskeisessä roolissa normaalien maksaentsyymitasojen saavuttamiseksi vain vähän liikuntaa harrastavilla.

– Liikunnalla on kiistatta positiivisia vaikutuksia painonhallintaan ja moniin muihin elintapasairauksien riskitekijöihin. Jos ei kuitenkaan jostain syystä pysty liikkumaan suositusten mukaan, maksaterveyden kannalta voisi olla suositeltavaa yrittää saavuttaa normaali kehonkoostumus esimerkiksi terveellisen ravinnon avulla, Laine pohtii.

Seuraavaksi pureudutaan istumisen vähentämisen terveysvaikutuksiin

Tämän tutkimuksen avulla ei vielä pystytä ennustamaan syy-seuraussuhteita. Tutkijat pyrkivät seuraavaksi selvittämään laajemmin paikallaanolon vähentämisen mahdollisia terveysvaikutuksia. 

Seuraavaksi osallistujat jaetaan kahteen eri ryhmään: toiset pyrkivät vähentämään istumista yhdellä tunnilla päivässä ja toiset jatkavat normaalia elämäntapaansa, joka sisältää runsaasti istumista. Tämän jälkeen heidän tuloksiaan verrataan ja selvitetään, onko istumisen vähentämisellä vaikutusta maksaterveyteen. 

– Tutkimme verenkierron maksaentsyymien lisäksi myös maksan rasvoittumista ja sokeriaineenvaihduntaa eri kuvantamismenetelmien avulla. Tutkimuksen jälkeen voimme luotettavammin sanoa, voidaanko istumisen vähentämisellä vaikuttaa maksaterveyteen, Laine summaa.

Alkuperäisartikkeli

Saara Laine, Tanja Sjöros, Henri Vähä-Ypyä, Taru Garthwaite, Eliisa Löyttyniemi, Harri Sievänen, Tommi Vasankari, Juhani Knuuti ja Ilkka H. A. Heinonen. Body Adiposity, But Not Elements of Objectively Measured Sedentary Behavior or Physical Activity, Is Associated With Circulating Liver Enzymes in Adults With Overweight and Obesity Frontiers in Endocrinology. 20.4.2021.

Lisätietoa
Saara Laine, tohtorikoulutettava, Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, Turun yliopisto
saalaiy(a)utu.fi

Lähde: Turun yliopiston mediatiedote 29.4.2021

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan