Hyppää sisältöön

Takaketjun lihasten harjoittaminen tehoaa pitkittyneisiin selkävaivoihin

TUTKITTUA TIETOA MAAILMALTA

Tulokset pähkinänkuoressa

Kahdeksan tutkimuksen yhteenvedon mukaan sekä takaketjun harjoituksia sisältäneisiin että muuta liikuntaharjoittelua sisältäneisiin harjoitusryhmiin osallistuneiden selkäkipu väheni, toimintakyky parani ja lihasvoima lisääntyi. Muutokset olivat kuitenkin selvästi suurempia takaketjun harjoituksia sisältäneissä ryhmissä varsinkin, jos tutkimukset olivat kestoltaan pidempiä (12–16 viikkoa kestäneet verrattuna 6–8 viikon mittaisiin). Harjoitteluun liittyviä vammoja oli molemmissa ryhmissä yhtä vähän.

Tämän yhteenvetotutkimuksen perusteella alaraajojen ojennusvoimaan ja selkälihasten harjoittamiseen on syytä kiinnittää huomiota pitkittyneissä selkävaivoissa.

Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja menetelmät

Pitkittynyt selkäkipu on hyvin yleinen ja usein hankala, monisyinen ja kallis vaiva. Se on yksi yleisimmistä terveydenhoitokäyntien syistä ja toimintakyvyn alenemista aiheuttavien tekijöiden listan kärjessä. Usein vaivaan ei löydy selkeää syytä, jolloin diagnoosiksi jää epäspesifi selkäkipu. Liikuntaharjoittelu on osoittautunut parhaimmaksi keinoksi oireiden hallintaan, mutta tehokkaimmista harjoittelumuodoista ei ole yksimielisyyttä.

Australialaiset tutkijat halusivat selvittää systemaattisen katsauksen ja meta-analyysin avulla nk. takaketjun lihasten harjoittamisen vaikutuksia selkäkivun intensiteettiin, toimintakykyyn ja lihasvoimaan verrattuna muiden liikuntaharjoitusten vaikutuksiin.

Takaketjun lihasten harjoituksilla tarkoitettiin lihasvoimaharjoittelua, joka keskittyy lonkan, alaselän ja rintarangan ojennuksen sekä lapaluun liikkeen suorittajalihasten harjoittamiseen. Muilla liikuntaharjoituksilla (general exercise) tarkoitettiin kestävyystyyppistä harjoittelua kuten kävelyä ja/tai yleistä lihasvoimaharjoittelua, ja joka oli luonteeltaan progressiivista (vähintään kerran viikossa, 30–45 minuuttia kerrallaan, vähintään 6 viikkoa). Vesiliikuntaa sisältäneitä tutkimuksia ei hyväksytty.

Katsaukseen valittiin satunnaistettuja, kontrolloituja interventiotutkimuksia, joiden koehenkilöt olivat 16–70-vuotiaita ”taviksia” (= ei aktiiviurheilijoita), joiden selkäkipu oli kestänyt vähintään kolme kuukautta ja joiden selkäkivulle ei voitu asettaa selkeää diagnoosia.

Analyysiin jäi kahdeksan laatukriteerit täyttänyttä tutkimusta, jotka oli julkaistu vuosina 2009–2019. Tutkimuksissa oli yhteensä 408 henkilöä (203 takaketjun harjoituksissa, 205 muissa liikuntaharjoituksissa). Tutkimukset oli toteutettu Kanadassa (2 kpl), Irlannissa, Ruotsissa, Espanjassa, Turkissa, Singaporessa ja Koreassa.

Tutkimusten harjoitukset

Tutkimuksissa käytetyt takaketjun harjoitukset toteutettiin kehopainoharjoituksina ja/tai laitteilla ja välineillä: maastavedot, jalkaprässi, erilaiset kyykyt (yhden ja kahden jalan), hartiasilta (yhdellä ja kahdella jalalla), erilaiset soutu- ja vetoharjoitukset, lankku, sivulankku, bird dog (konttausasennossa raajojen nostot), superman (päinmakuulla raajojen nostot), lapapunnerrus, ojentajapunnerrus ym. Interventioiden kesto oli 6–16 viikkoa, harjoitustiheys tyypillisimmin 1–3 kertaa viikossa ja 8–12 toiston sarjoja tehtiin yleensä 2–3.

Muut liikuntaharjoitukset sisälsivät kävelyä ja/tai yleistä lihaskuntoharjoittelua, jota ei kuvausten perusteella voinut pitää takaketjun harjoittamiseen keskittyvänä, sekä yhdessä tutkimuksessa päivittäisten toimintojen harjoittelua.

Tutkimuksen arviointia

Tutkijoiden mukaan aiemmin ei ole julkaistu vastaavia systemaattisia katsauksia tai meta-analyyseja takaketjun harjoituksista.

Tutkimuksen heikkoutena tutkijat pitivät sitä, että sekä takaketjun harjoitusten että yleisten liikuntaharjoitusten sisältö, harjoittelun useus ja teho vaihtelivat tutkimuksesta toiseen. Tämä hankaloittaa johtopäätösten ja suositusten tekoa.

Tutkimuksen tulokset antavat paljon ajattelemisen aihetta sekä selkäkipua poteville että kuntoutus- ja ohjaustyötä tekeville harjoitteiden valintaan ja toteutukseen. Aiempien pitkittynyttä selkäkipua poteville toteutettujen liikuntainterventiotutkimusten pohjalta on esitetty, että harjoittelun laadulla ei ole suurta merkitystä – pääasia että harjoittelee.

Täytyy kuitenkin muistaa, että tutkimuksessa ei todettu takaketjun harjoittamisen olevan ratkaisu pitkittyneeseen selkäkipuun, jonka taustalla on usein monimutkaisia biopsykososiaalisia tekijöitä.

Tutkimusartikkelin tiedot

Tataryn, N., Simas, V., Catterall, T. et al. Posterior-Chain Resistance Training Compared to General Exercise and Walking Programmes for the Treatment of Chronic Low Back Pain in the General Population: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med – Open 7, 17 (2021).

Referoija 
Annika Taulaniemi
filosofian tohtori, terveydenhuollon maisteri, fysioterapeutti
suunnittelija, UKK-instituutti

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan