Hyppää sisältöön

Uudesta koulutuksesta varmuutta asiakkaan kohtaamiseen

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tullaan sote-uudistuksen myötä painottamaan aiempaa enemmän ehkäisevää ja ennakoivaa työtä. Elintapaohjaus ja asiakkaan tukeminen elintapamuutoksessa ovatkin osa tulevaisuuden terveydenhuoltoa entistä vahvemmin. Elintapoja voidaan ottaa puheeksi jo yhden kerran asiakastapaamisessa, jos mahdollisuutta pidemmän ajanjakson elintapaohjaukseen ei ole.  

Uusi verkkokoulutus sote- ja liikunta-alan ammattilaisille

UKK-instituutin uutuuskoulutus Varmuutta elintapaohjauksen asiakaskohtaamisiin tarjoaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille ja järjestötoimijoille näkökulmia ja menetelmiä siihen, että kohtaaminen on asiakkaalle voimaannuttava ja muutosta tukeva. Onnistuneet asiakaskohtaamiset voimaannuttavat samalla myös ammattilaista.  

– Tarve ohjaustaitojen vahvistamiseen on tullut kentältä. Elintapaohjaukseen liittyvien koulutusten palautteista on noussut selkeästi esille toive koulutuksesta, jossa pureuduttaisiin itse asiakaskohtaamisiin ja ohjaustaitoihin, kertoo koulutuksen suunnittelusta vastannut koulutusasiantuntijamme Nina Merivirta-Köykkä.

– Ammattilaisella voi olla paljonkin tietoa ja välineitä elintapaohjauksen toteuttamiseen. Asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutustilanteen hoitamisessa on puolestaan saatettu tuntea epävarmuutta siinä, miten parhaiten tukea asiakasta muutoksen aikaansaamisessa ja juurruttamisessa osaksi elämää, Merivirta-Köykkä jatkaa.

Voimavaralähtöisyys ja hoitava viestintä keskiössä

Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat voimavaralähtöinen, voimaannuttava ohjaus, hoitava viestintä ja käyttäytymisen muutoksen periaatteet. Koulutussisältöjä ovat olleet tuottamassa psykologi Satu Lähteenkorva, terveydenhuollon viestinnän tutkija ja kehittäjä Harry Köhler sekä yleislääketieteen erikoislääkäri Tuuli Salovuori.

– Voimavaralähtöisyys elintapaohjauksessa tarkoittaa asiakkaan voimavarojen monipuolista huomioimista. Näkökulma on oleellinen, koska elintapamuutos vaatii aina voimavaroja. Kerron koulutuksessa, miten muutokselle luodaan tukevaa pohjaa asiakkaan hyvinvoinnin kulmakivien tarkastelulla, valottaa Satu Lähteenkorva omaa osuuttaan koulutussisältöjen tuottamisessa.

– Hoitavan viestinnän vaikuttavuus perustuu monipuoliseen käytettävyyteen kaikenlaisissa asiakaskohtaamisissa sekä ajansäästöä tuovaan tehokkuuteen. Ajansäästöä tuottaa se, että jo pelkän kahden kysymyksen menetelmällä voi ammattilainen auttaa asiakasta elintapamuutoksen tielle, selittää Harry Köhler.

– Hoitavan viestinnän menetelmä uudistaakin asiakaslähtöisyyden toimintatavan sote-kohtaamisissa. Se auttaa ammattilaista asettamaan sanat siten, että asiakas saa tilaa arvioida ja oivaltaa itse sekä löytää itselleen merkityksellisen hyvän muutoksen elintapoihinsa, Köhler kuvaa.

Koulutuskokonaisuuden asiakastapaukset sitovat koulutuksen näkökulmat käytäntöön. Lisäksi monipuoliset oppimistehtävät jalkauttavat koulutussisältöjä suoraan osallistujan omaan työhön.

Ohjattua opiskelua omaan tahtiin verkossa

Koulutus opiskellaan helppokäyttöisessä verkkoympäristössä täysin omassa tahdissa kuukauden ajanjakson sisällä. Koulutuksen verkko-ohjaaja on koko kuukauden saatavilla. Opiskelu vie aikaa arviolta 10–15 tuntia.

Koulutus starttaa 25.4.2022.

Varmuutta elintapaohjauksen asiakaskohtaamisiin

25.4.2022 alkaen

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan