Hyppää sisältöön

Pirkanmaan toimijat etsivät yhdessä ratkaisuja ikääntyneiden liikkumisen edistämisen ja kaatumisten ehkäisyn yhteiskehittämisen työpajassa  

Pirkanmaalaiset ikääntyneiden liikkumisen edistämisen ja kaatumisten ehkäisyn toimijat kokoontuivat ideoimaan ja jakamaan käytäntöjä UKK-instituutin Ikä-HYTE-hankkeen ja Ikäinstituutin Ikiliikkuja-ohjelman järjestämään yhteiskehittämisen työpajaan. Työpajan tavoitteena oli löytää suuntaviivoja kuntien, hyvinvointialueen ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Lempäälässä 7.3. järjestetty yhteiskehittämisen työpaja oli järjestyksessään toinen. Ensimmäinen alueellinen paja järjestettiin elokuussa 2023. Yhteiskehittämisen työpajojen tavoitteena on löytää kuntien, hyvinvointialueen ja järjestötoimijoiden väliseen yhdyspintatyöhön suuntaviivoja ja tukea toimijoita yhteistyössä.  

Työpajaan oli kutsuttu laajasti mukaan kuntien liikuntapalveluiden, Pirkanmaan hyvinvointialueen ja järjestöjen väkeä sekä muita ikäihmisten parissa toimivia. Tilaisuudessa kuultiin Pirkanmaan hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen edustajien ajatuksia ja käytännön esimerkkejä ikääntyneiden liikkumista edistävän ja kaatumisia ehkäisevän palvelupolun suuntaviivoista. Työpajassa ideoitiin myös uusia yhteisiä toimintatapoja. 

Pienryhmissä pureuduttiin tunnistamaan tällä hetkellä käytössä olevia hyviä toimintatapoja ympäri Pirkanmaan ja kehittämään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyön tapoja löytyi niin palveluketjuihin, koulutukseen kuin viestintään liittyen. Konkreettisena esimerkkinä tästä oli asiakkaan ohjaaminen hyvinvointialueelta kunnan puolelle liikuntaneuvontaan. Kehitystyön toivottiin keskittyvän tulevaisuudessa etenkin yhteisten tiedonkulkutapojen löytämiseen. 

Paneelikeskustelussa keskiössä oli toimijoiden yhteistyön tärkeys ja ikäihmisten onnistunut palveluohjaus kaatumisten ehkäisyn palvelupolulla. Kaikki toimijat tunnistavat hyvin kaatumisen ehkäisyn tarpeen, mutta asiakkaan palveluohjaukseen organisaatiosta toiseen toivotaan vielä lisää yhteistyötä. Lisäksi yhteisen, organisaatiorajat ylittävän palveluprosessin kuvauksen tarve nostettiin keskusteluun. Kaikkein tärkeimmäksi tekijäksi liikkumisen ja kaatumisen ehkäisyn palvelupolulla todettiinkin yhteistyö ja tiedonkulku toimijoiden välillä. 

Iltapäivä toimi jälleen erinomaisena foorumina kaatumisen ehkäisyn ja liikkumisen edistämisen toimijoiden keskustelulle ja yhteistyön kehittämiselle. Työpajan päätteeksi todettiin yhteisesti, että ikääntyneiden kaatumisten ehkäisyyn vaikuttavien tekijöiden puheeksi ottoa tarvitaan moninaisissa yhteyksissä – “Se on meidän kaikkien toimijoiden yhteinen asia.” 

Ryhmätyöskentelyä  Ikä-HYTE-hankkeen työpajassa.
Ryhmätyöskentelyä Ikä-HYTE-hankkeen ja Ikiliikkuja-ohjelman työpajassa.

Lue lisää Ikä-HYTE-hankkeesta UKK-instituutin nettisivuilta

Teksti ja kuvat
hankekoordinaattori Julia Ben Khalifa, Ikä-HYTE-hanke / UKK-instituutti

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan