Hyppää sisältöön

Nuorten ja nuorten aikuisten tyypin 2 diabetes yleistynyt muuta Eurooppaa nopeammin Suomessa

TUTKITTUA TIETOA EUROOPASTA

Tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyden kasvuprosentti alle 25-vuotiailla oli Suomessa suurempi kuin missään muussa Global Burden of Disease -tutkimuksessa vertaillussa Länsi-Euroopan maassa. Esiintyvyys kasvoi Suomessa 285 % vuodesta 1990 vuoteen 2019.

Tulokset pähkinänkuoressa

Yhä useampi sairastaa tyypin 2 diabetesta länsimaissa. Tässä tutkimuksessa verrattiin tyypin 2 diabeteksen yleistymistä nuorilla ja nuorilla aikuisilla 24:ssä Länsi-Euroopan maassa vuodesta 1990 vuoteen 2019.

Vuonna 1990 suomalaisilla nuorilla ja nuorilla aikuisilla oli tyypin 2 diabetesta hieman vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa, mutta tyypin 2 diabeteksen esiintyvyys kasvoi Suomessa 285 % vuodesta 1990 vuoteen 2019 (kuva 1). Suomessa kasvuprosentti oli suurempi kuin missään muussa tässä tutkimuksessa vertaillussa maassa. Suomessa 10–24-vuotiailla esiintyi tyypin 2 diabetesta 471:llä jokaista 100.000 kohti.

Vuonna 2019 Suomessa oli tässä ikäryhmässä tyypin 2 diabetesta toiseksi eniten tutkimukseen osallistuneista maista, vain Iso-Britanniassa esiintyvyys oli suurempi kuin Suomessa. Erot maiden välillä ovat hyvin suuret: Suomessa esiintyy tässä ikäryhmässä tyypin 2 diabetesta noin 9 kertaa enemmän kun Ranskassa (54 tapausta / 100.000). Suomessa nuorilla ja nuorilla aikuisilla esiintyy myös tyypin 1 diabetesta enemmän kuin muualla Länsi-Euroopassa, mutta sekä erot maiden välillä että muutos vuodesta 1990 vuoteen 2019 ovat selvästi pienemmät kuin tyypin 2 diabeteksen kohdalla.

Kaavio tyypin 2 diabeteksen esiintyvyydestä nuorilla Länsi-Euroopassa vuosina 1990 ja 2019.
Kuva 1. Tyypin 2 diabeteksen esiintyvyys nuorilla ja nuorilla aikuisilla Länsi-Euroopassa. Lähde: Armocida B ym. Int J Public Health 2024.

Tausta ja menetelmät

Tutkimus on osa maailmanlaajuista Global Burden of Disease -tutkimusta, jolla on ainutlaatuinen globaali aineisto eri sairauksien esiintyvyydestä, riskitekijöistä ja kuolleisuudesta. Aikasarjoja erityisesti länsimaista on eri sairauksien osalta useiden kymmenien vuosien ajalta. Aineisto mahdollistaa maiden välisen vertailun sekä suhteellisen luotettavien ennusteiden laskemisen myös tuleville vuosille.

Aikaisemmin vastaava tutkimus (Global Burden of Disease) on julkaissut tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyden ja tulevaisuuden ennusteita koko aikuisväestössä. Vaikka kyseessä ovat Länsi-Euroopan maat, voivat käytettävien rekistereiden erot vaikeuttaa maiden välistä vertailua, erityisesti alle 15-vuotiaiden kohdalla.

Johtopäätökset

Tutkimus osoittaa miten suuresti tyypin 2 diabetes on yleistynyt koko Länsi-Euroopan alueella, mutta kertoo myös maiden välisistä suuristakin eroista. Suomessa muita maita suurempaa tyypin 2 diabeteksen määrää voi selittää suomalaisten lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ylipainon kehitys viime vuosikymmeninä sekä vähäinen liikkumisen määrä erityisesti yläkouluikäisillä ja sitä vanhemmilla ikäryhmillä.

Tulokset Suomen osalta osoittavat, että lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ylipainon ja lihavuuden ehkäisemiseen ja hoitoon sekä liikkumisen lisäämiseen tarvitaan uusia vaikuttavampia keinoja. Mikäli vaikuttavia toimia ravitsemuksen ja liikkumisen osalta ei kyetä toteuttamaan, tulee aikuisväestön tyypin 2 diabeetikoiden määrä kasvamaan vielä nykyisiä ennusteita huomattavasti nopeammin sekä Suomessa että muualla Länsi-Euroopassa.

Lisätiedot
Tommi Vasankari, professori, LT, johtaja UKK-instituutti
p. 040 505 9157
s-posti: tommi.vasankari(a)ukkinstituutti.fi

Vasankari kuuluu Global Burden of Disease -tutkimusten kirjoittajaryhmään.

Alkuperäistutkimus: Armocida B, Monastra L, Sawyer SM, et al. The burden of type 1 and type 2 diabetes among adolescents and young adults in 24 Western European countries, 1990-2019: Results from the Global Burden of Disease Study 2019. International Journal of Public Health 2024; vol 68: article 1606491 doi: 10.3389/ijph.2023.1606491

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan