Hyppää sisältöön

Harrastusseteli lisäsi lasten harrastamista

TUTKITTUA TIETOA SUOMESTA

Harrastussetelillä on mahdollista lisätä lasten liikkumista ja harrastamista, selvisi Turun yliopiston ja UKK-instituutin toteuttamassa Style-tutkimuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin, miten harrastusseteli aktivoi lasten harrastustoimintaan osallistumista sekä sen vaikutuksia lasten liikunta- ja liikkumiskäyttäytymiseensä.

Tulokset osoittivat, että harrastussetelillä voidaan lisätä lasten harrastustoimintaan osallistumista: Tutkimusjakson päätyttyä kaikki harrastussetelin saaneet oppilaat olivat mukana harrastustoiminnassa tai olivat ainakin kokeilleet jotakin harrastusta. Myös säännöllisesti harrastavien lasten määrä lisääntyi setelin saaneiden lasten joukossa enemmän kuin verrokkiryhmässä. Lasten oman arvion mukaan seteli lisäsi heidän liikkumistaan, mutta liikemittaritulokset eivät vahvistaneet tätä.

Suuri osa setelin hyödyntäjistä käytti avustuksen olemassa olevaan harrastukseen. Vaikuttavuus saattaisi olla parempi, jos setelin hyödyntäjiksi saataisiin enemmän lapsia, joille ei vielä ole muodostunut liikunnallista elämäntapaa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää setelin helppokäyttöisyyteen sekä lajivalikoiman monipuolisuuteen, joka houkuttaa kokeilemaan uutta harrastusta.

Tutkimuksessa kolmen turkulaiskoulun vitosluokkalaisille tarjottiin kaupungin myöntämä 200 euron harrastusavustus. Rinnalla oli kaksi verrokkikoulua, joiden oppilaat saivat harrastussetelin tutkimusjakson jälkeen. Tietoa liikkumisesta ja harrastamisesta kerättiin liikemittareilla, kyselyillä ja haastatteluilla. Kysely ja liikemittarimittaus toteutettiin kolme kertaa; alkumittaus elokuussa, välimittaus marraskuussa ja loppumittaus toukokuussa.

Lue lisää pilotista

Teksti: vanhempi tutkija Pauliina Husu

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan