Hyppää sisältöön

Yhteistyössä laaditut diagnoosipohjaiset muistilistat liikuntaneuvonnan asiakastyön tueksi

UKK-instituutti julkaisi yhdessä kahdeksan kansanterveys- ja potilasjärjestön kanssa liikuntaneuvonnan muistilistat tukimateriaaliksi liikunta- tai terveysalan ammattilaisille. Muistilistat toimivat liikuntaneuvonnan tukena sellaisten asiakkaiden kanssa, joilla on sairaus tai liikuntarajoite, joka vaikuttaa liikkumiseen.

Yhteistyössä laaditut diagnoosipohjaiset liikuntaneuvonnan muistilistat auttavat ammattilaista toteuttamaan liikuntaneuvontaa asiakkaalle, jolla on

  • epäspesifiä selkäkipua / Selkäliitto
  • keuhkoahtaumatauti/Hengitysliitto
  • MS-tauti/Neuroliitto
  • osteoporoosi/Luustoliitto
  • polven tai lonkan nivelrikko / Reumaliitto ja Suomen Nivelyhdistys
  • sepelvaltimotauti/Sydänliitto
  • tyypin 2 diabetes / Diabetesliitto

Muistilistat ovat maksutta ladattavissa ja tulostettavissa UKK-instituutin verkkosivuilta. Katso muistilistojen esittelysivu tai poimi haluamasi lista aineistopankista.

Nyt julkaistut muistilistat on tarkastettu ja päivitetty yhdessä järjestötoimijoiden kanssa syksyllä 2022. Kukin muistilista sisältää muun muassa kyseiseen diagnoosiin liittyvät hyvinvointijanat.

Muistilistat apuna yksilöllisessä liikuntaneuvonnassa

Diagnoosipohjaiset liikuntaneuvonnan muistilistat on tarkoitettu sellaisten henkilöiden liikuntaneuvontaan, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän ja jotka pitävät liikkumisen lisäämistä tai monipuolistamista itselleen mahdollisena. Liikuntaneuvonnan muistilistoilla edetään asiakkaan mukaan, hänen ehdoillaan.

– Aloittelevaa ammattilaista muistilistat voivat ohjata liikuntaneuvonnan toteutukseen neuvontaprosessin mukaan huomioiden samalla ne asiakkaan sairauden mukanaan tuomat seikat, jotka vaikuttavat liikkumiseen. Kokeneemmalle ammattilaiselle listat voivat toimia muistin virkistykseksi esimerkiksi silloin, kun ei ole vähään aikaan kohdannut kyseistä diagnoosia sairastavaa asiakasta, kuvailee UKK-instituutin erikoissuunnittelija Annika Taulaniemi.

Nivelrikkoisen tärkein itsehoidon keino on liikunta, jossa myös lihaskuntoa vahvistetaan. Liikunta auttaa kivun hallinnassa ja auttaa ehkäisemään nivelrikon etenemistä.

– Liikuntaohjauksessa ihmisen kokonaisuus ja muut elintavat, kuten ruokailutottumukset ja uni, on luontevaa ottaa keskusteluun. Päivitetty muistilista yhdessä verkosta löytyvän ”Kumppanina nivelrikko”- oppaan kanssa toivottavasti auttaa ammattilaisia tärkeässä ohjaustyössään, tähdentää toiminnanjohtaja Leena Nieminen Suomen Nivelyhdistyksestä.

Suomen Reumaliitossa toivotaan, että liikuntaneuvojan muistilista auttaa ammattilaisia huomioimaan polven ja/tai lonkan nivelrikkoa sairastavan asiakaslähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. Ammattilaisilta saatavan ohjauksen ja tuen lisäksi vertaistuki on monille sairastaville tärkeää.

– Muistilista toimii käytännön työvälineenä, joka auttaa ohjaamaan asiakkaita myös yhdistysten liikuntaryhmien ja vertaistuen piiriin. Yhdessä edistämme sitä, ettei kukaan sairastava jäisi yksin ja saisi tarvitsemansa avun, korostaa liikunnan ja terveyden asiantuntija Kirsi Kaipainen-Pyykkö Suomen Reumaliitosta.

Sepelvaltimotautia sairastavan lista yhdessä Sydänliiton ja MS-tautia sairastavan yhdessä Neuroliiton kanssa

Sepelvaltimotautia sairastavan muistilista on laadittu yhdessä Sydänliiton kanssa.

– Liikuntaneuvojan muistilistan kysymykset auttavat sepelvaltimotautia sairastavaa puhumaan omasta liikunnastaan. Ne ohjaavat miettimään konkreettisesti omia tavoitteita, suunnitelmia ja voimavaroja liikkumisen lisäämiseksi. Myös monia koskettava liikuntapelko ja erilaiset tukimuodot kuten esimerkiksi yhdistys- ja vertaistukitoiminta saavat tilaa keskustelussa. Hienoa, että tällainen aineisto on olemassa, iloitsee Sydänliiton asiantuntija Annukka Alapappila.

Muistilista on tullut tarpeeseen myös asiakkaille, joilla on MS-tauti. MS-tauti oireilee monin eri tavoin ja oireet ovat hyvin yksilöllisiä.  Muistilista ohjaa sekä auttaa liikuntaneuvontaprosessia ja tukee elämäntapaneuvontaa.

– Muistilistan sisällössä halusimme nostaa esiin sairastavan elämän ja sairauden eri vaiheita, jotta ne huomioidaan neuvonnassa. Listassa on perustiedot, joita voi ja tulee muuttaa sekä täydentää henkilön tilanteen mukaan, selittää Neuroliiton erikoissuunnittelija Riitta Samstén.

Neuroliiton kanssa laadittua muistilistaa oli luomassa moninainen työryhmä, johon kuului Neuroliiton puolelta itse sairastava yhdistystoimija, kuntoutussuunnittelija, MS-hoitaja, kunnan erityisliikunnanohjaaja ja liikunnan erikoissuunnittelija.

– Hienoa, että saimme olla mukana luomassa muistilistoja ja että ne ovat nyt kaikkien saatavilla UKK-instituutin ja Neuroliiton verkkosivuilla, toteaa Samstén toteaa.

Muistilistat täydentyvät

Hengitysliitto on yksi yhteistyötoimija, jonka kanssa on laadittu liikuntaneuvonnan tukimateriaalia.

– Liikuntaneuvonnan muistilistan tekeminen auttoi meitä tiivistämään sen, mitkä asiat ovat olennaisia keuhkoahtaumatautia sairastavan liikuntaneuvonnassa, kertoo liikunnan asiantuntija Veera Farin Hengitysliitosta.

– Innostuimme asiasta niin paljon, että teemme parhaillaan muistilistaa myös uniapneaa sairastaville, Farin summaa.

Kuva: UKK-instituutti/ studio Reetta Muranen

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan