Hyppää sisältöön

Sähköpyöräily: Mitä tiedämme nyt, mitä tietoa vielä tarvitsemme ja miten hyödynnämme tietoa edistämisessä?

TUTKITTUA TIETOA MAAILMALTA

Sähköpyöräily edistää terveyttä siinä missä muukin fyysinen aktiivisuus. Sähköpyöräily on myös monella muulla tavalla hyödyllistä. Sähköpyöräilyn edistämiseen tarvitaan ennen kaikkea yhteiskunnallisia linjauksia, hallinnonalat ylittävää paikallista yhteistyötä, infrastruktuurin muutoksia ja hyvin suunniteltuja yhteiskäyttöjärjestelmiä.

Tutkimuksen tausta, tavoite ja menetelmät

Sähköpyöräily voi vähentää ilmastopäästöjä sekä edistää fyysistä aktiivisuutta, itsenäistä liikkumista, sosiaalista aktiivisuutta ja terveyttä. Kanadalaisessa katsausartikkelissa vedetään yhteen tutkimustietoa sähköavusteisesta pyöräilystä (pedal assist e-biking), joka on yleisin sähköpyöräilymuoto esimerkiksi Euroopassa. Aiemmissa katsauksissa on yleensä ollut mukana myös Kiinassa tyypillisempi sähköpyöräily, joka voi tapahtua kokonaan ilman fyysistä ponnistelua (throttle assist e-biking).

Katsausartikkelissa esitetään myös yhteenvetotuloksiin perustuvia näkemyksiä jatkotutkimuksen tarpeista ja käytäntöön soveltamisesta. Katsaukseen otettiin mukaan 107 sähköpyöräilyä koskevaa tutkimusjulkaisua. Kaikkiaan 200 julkaisua hylättiin, koska sähköpyöräilyn muotoa ei kuvattu niissä riittävän tarkasti.

Keskeiset tulokset

Energian käyttö ja ilmastopäästöt

Tärkein havainto: Sähköpyörät käyttävät vähemmän energiaa ja tuottavat vähemmän ilmastopäästöjä.
Jatkotutkimuksen tarve: Pitkän aikavälin vaikutukset automatkojen korvaamiseen ja ilmanlaatuun
Soveltaminen käytäntöön: Sähköpyöräilyn tukeminen voisi vähentää kasvihuonepäästöjä paremmin kuin muiden sähköisten kulkuvälineiden tukeminen.

Yhteiskäyttöjärjestelmät

Tärkein havainto: Järjestelmät lisäävät sähköpyörien käyttöönottoa ja parantavat käsityksiä sähköpyöräilystä.
Jatkotutkimuksen tarve: Pitkän aikavälin vaikutukset automatkojen korvaamiseen
Soveltaminen käytäntöön: Yhteiskäyttöjärjestelmien integroiminen julkisen liikenteen alku- ja loppupäähän sekä paikallisten määränpäiden selvittäminen voisi lisätä sähköpyörien käyttöönottoa.

Liikennerikkomukset ja onnettomuudet

Tärkein havainto: Rikkomusten, onnettomuuksien ja vammojen määrä on sähköpyöräilyssä sama kuin tavallisessa polkupyöräilyssä.
Jatkotutkimuksen tarve: Parannetun infrastruktuurin vaikutukset sähköpyöräilystä aiheutuviin rikkomuksiin, onnettomuuksiin ja vammoihin
Soveltaminen käytäntöön: Sähköpyöräilyä tulisi säännellä samassa määrin kuin tavallista polkupyöräilyä.

Fyysinen aktiivisuus

Tärkein havainto: Sähköpyöräily vastaa vähintään kohtuutehoista fyysistä aktiivisuutta.
Jatkotutkimuksen tarve: Sähköpyöräilyn omavalintainen teho käytännön toimintaympäristössä ja sähköpyöräilyn pitkäaikaiset terveysvaikutukset
Soveltaminen käytäntöön: Sähköpyöräilyä tulisi pitää yhtenä fyysisesti aktiivisena kulkumuotona ja siihen pitäisi kannustaa myös vapaa-ajan fyysisenä aktiivisuutena.

Asiointikulkeminen

Tärkein havainto: Sähköpyörä voi vähentää auton käyttöä. Lisäksi se parantaa pyöräilyn mukavuutta ja voi vähentää esteitä, jotka liittyvät matkan pituuteen ja matka-aikaan. Väylien kunto ja infrastruktuuri sekä pyörän painavuus ja hinta ovat merkittäviä sähköpyörän käytön esteitä.
Jatkotutkimuksen tarve: Sähköpyörän käytön pitkäaikaiset vaikutukset kulkutapatottumuksiin ja parannetun infrastruktuurin tai tukien vaikutukset sähköpyörän hankkimiseen
Soveltaminen käytäntöön: Sähköpyöräilyä edistävää infrastruktuuria ja politiikkaa tulisi priorisoida. Tarvitaan hallinnon eri tasojen ja liikenneviranomaisten yhteistä tukea.

Käsitykset sähköpyöräilystä

Tärkein havainto: Sähköpyörä voi johtaa kulkutapamuutoksiin, mutta hinta ja infrastruktuurin puutteet ovat merkittäviä esteitä sähköpyörän hankkimiselle. Sähköpyörän käyttö vaihtelee iän, sukupuolen ja tulotason mukaan.
Jatkotutkimuksen tarve: Sähköpyörän käyttö virkistystarkoituksessa erilaisissa ihmisryhmissä
Soveltaminen käytäntöön: Sähköpyörien käyttöönoton edistämiseksi tarvitaan oikeudenmukaisia, kattavia ja saavutettavia ohjelmia.

Referoijan huomiot katsausartikkelista

Suurimmat plussat

Mukaan otettavien tutkimusten selkeä rajaaminen sähköavusteisiin polkupyöriin. Katsauksesta saadun tiedon laajentaminen käytännön soveltamiseen.

Suurimmat miinukset

Katsausartikkelissa tarkasteltiin sähköpyöräilyä kuudesta eri tarkastelukulmasta. Niiden alle oli sijoitettu varsin moninainen joukko tutkimuksia, joista osaa oli vaikea mieltää kyseisen tarkastelukulman alle kuuluvaksi.

Lisäksi muutamien eri tarkastelukulmien alla oli tutkimuksia, jotka käsittelivät samaa aihetta (esim. kulkutapamuutokset). Kaksi tai kolme tiukemmin rajattua tarkastelukulmaa olisi riittänyt, jolloin jatkotutkimuksen tarvetta ja tiedon soveltamista käytäntöön olisi voinut pohtia tarkemmin.

Maa, jossa tutkimus tehtiin
Kanada

Tutkimusartikkelin tiedot
Jenkins M, Lustosa L, Chia V et al. What do we know about pedal assit E-bikes? A scoping review to inform future directions. Transport Policy 2022; 128:25-37.

Referoija
dosentti, TtT, ft, vanhempi tutkija Minna Aittasalo, UKK-instituutti

Kuva: Canva

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan