Hyppää sisältöön

UKK-instituutin luuliikuntatutkimus on kansainvälistä huippua

Tuoreessa bibliometrisessä analyysissä UKK-instituutin luuliikuntatutkimus rankattiin kansainvälisesti korkealle. UKK-instituutin luututkimusryhmässä toimineista tutkijoista viisi oli 10 eniten julkaisseen tutkijan joukossa, yksi heistä oli 10 viitatuimman tutkijan joukossa, kaksi ryhmän artikkelia oli 10 viitatuimman julkaisun joukossa, ja kolme artikkelia oli 20 suurimman viittauspurskeen synnyttäneen julkaisun joukossa.

Bibliometrisessä analyysissa tarkasteltiin vuosina 1965─2022 julkaistua englanninkielistä tieteellistä kirjallisuutta, joka koski luuston ja liikunnan välisiä yhteyksiä sekä fyysisen harjoittelun vaikutuksia osteoporoosin ennaltaehkäisyssä.

UKK-instituutissa luuliikuntatutkimus aloitettiin yli 30 vuotta sitten vuonna 1989, jolloin markkinoille oli juuri tullut tutkimuskäyttöön soveltuva kaksienergisen röntgensäteilyn absorptioon perustuva luuston mittausmenetelmä (DXA). Myös luuliikunta tutkimusaiheena otti vielä ensimmäisiä askeleitaan. Vuonna 1990 maailmalla julkaistiin alle 10 luuliikuntaa koskevaa artikkelia vuodessa. Sadan vuosittaisen artikkelin raja ylittyi vuonna 2006 ja 200 tieteellisen artikkelin raja on vasta nyt ylittymässä.

– UKK-instituutin panos luuliikuntaa koskevan uuden tieteellisen tiedon tuottamisessa ja osaamisen edistämisessä oli kansainvälistä huippuluokkaa – niin määrällisesti kuin laadullisesti, toteaa UKK-instituutin tutkimusjohtaja Harri Sievänen.

UKK-instituutin tutkimusryhmän menestys selittyy paljolti sillä, että luuliikunnan tutkimusohjelma aloitettiin tutkimusaiheen ollessa vielä kaikin puolin varsin neitseellinen. Ryhmän tutkimustyö oli määrätietoista ja innovatiivista hyödyntäen aina uusia saatavilla olevia tutkimusmenetelmiä. Vaikka ryhmä oli pieni, niin tutkimushankkeita oli käynnissä samanaikaisesti useita – parhaimmillaan yli 10.

– Tutkimusryhmän monitieteisyys ja innostuneisuus olivat onnistumisen kulmakiviä – yhdessä tekemisen meininki oli itsestään selvää. UKK-instituutissa tehtiin oikeita asioita oikeaan aikaan oikealla tavalla, Sievänen arvioi.

Lähde
Wang L ym. (2022) Global trends and hotspots in research on osteoporosis rehabilitation: A bibliometric study and visualization analysis. Front Publ Health, November 30. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1022036 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan