Webbapplikationen: Online-enkäten om motion för barn och unga

Gratis webbapplikation för bedömning av barns och ungas motion

Öppna applikationen

Kuvaus

Online-enkäten om motion för barn och unga

Online-enkäten om motion guidar barn och unga att bedöma sina fysiska aktivitetsvanor och erbjuder stöd för eventuella förändringar.

UKK-institutets Online-enkäten om motion -webbapplikationen hjälper enkätsvararen att bedöma sitt fysiska aktivitet och ger respons om hur sina motionsvanor stämmer överens med rekommendationen om fysisk aktivitet för barn och unga i åldern 7-17. Online-enkäten erbjuder en sammanfattning av motionen och sömnen under veckan med grafiska diagram samt sporrar svararen till att begrunda sitt förändringsbehov av motion och sömn. Dessutom kan svararen också läsa ytterligare information om fysisk aktivitet bland barn i skolåldern och ungdomar genom länkar, och få tips för att öka sitt välbefinnande.

Online-enkäten främst riktar sig till 10-17-åringar. Applikationen fungerar på datorn och mobiltelefonen. Användningen av applikationen är gratis. Applikationen används anonymt.

Applikationen är tillgänglig också på finska och engelska.

Läs mer om applikationen på våra webbsidorna.