Bild: Rekommendation om fysisk aktivitet för barn och unga i åldern 7–17 år

Ruotsinkielinen kuva 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kansallisen liikkumissuosituksen keskeisistä viesteistä.

Lataa maksutta * Ladda ner gratis

Öppna och ladda ner

Kuvaus

Rask och ansträngande fysisk aktivitet minst en timme per dag

Utgivare: UKK-institutet

Se också följande material: