Utvärdering av risken för fallolyckor – blankett 1

Kuvaus

Syftet med denna blankett är att göra en grov utvärdering av hur stor risk en person över 65 år har för fallolyckor. Blanketten baserar sig på självbedömning och meningen är att äldre får själv fylla i blanketten.

Blankett 1 kan användas inom förbund- och föreningsarbete speciellt i gruppverksamhet och i evenemang.

Mer information hittar du på sidan KaatumisSeula®-verktyg på svenska

Övriga KaatumisSeula-verktyg: