Hyppää sisältöön

Ikä-HYTE-hanke: Ikääntyneiden liikkumisen palvelupolun kehittäminen Tampereella esiselvitysvaiheessa

UKK-instituutin Ikä-HYTE-hanke on keskittynyt syksyn ajan keräämään tietoa Tampereella ikääntyneille suunnattujen liikuntapalveluiden nykytilasta ja tunnistamaan kehittämistarpeita. Esiselvityksessä ääneen ovat päässeet niin ikääntyneet tamperelaiset kuin liikunnan ammattilaiset.

UKK-instituutissa keväällä alkanut kaksivuotinen Ikä-HYTE-hanke on syksyn ajan kerännyt tietoa esiselvityksen muodossa ikääntyneille suunnattujen kunnan liikuntapalveluiden nykytilasta ja kehittämistarpeista. STM:n terveyden edistämisen määrärahalla rahoitettavan hankkeen keskiössä on kehittää palvelupolku yhteistyössä kuntalaisten, kunnan ja hyvinvointialueen kanssa. Hankkeen ensimmäinen yhteistyökunta on Tampere. 

Hankkeen esiselvitys muodostuu liikunnanohjaajien kyselystä, ikääntyneiden postikyselystä ja puolistrukturoiduista haastatteluista sekä Tampereen vanhusneuvoston tapaamisesta. Esiselvitys on toteutettu yhdessä Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Liikunnanohjaajien kyselyllä arvioitiin liikunnanohjaajien osaamista ja koulutuksen tarvetta, liikunnanohjauksen toteuttamista ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Ikääntyneiden kyselyllä kerättiin tietoa ikääntyneiden liikkumisesta sekä liikuntapalveluiden käytöstä ja tarpeista. Kysely lähettiin väestötietojärjestelmään pohjautuen satunnaisesti 2 000:lle 65–85-vuotiaalle tamperelaiselle. Kyselyyn oli mahdollista vastata joko paperi- tai nettilomakkeella. Puolistrukturoidut haastattelut toteutettiin julkisilla paikoilla ja niillä selvitettiin ikääntyneiden näkemyksiä nykyisestä liikkumisen palvelupolusta ja toiveita sen kehittämiseksi. 

Tällä hetkellä hankkeessa kootaan yhteen esiselvityksen avulla kerättyä tietoa, koostetaan liikunnanohjaajille suunnattuja työpajoja sekä tiivistetään yhteistyötä ikääntyneiden liikunnanohjauksen toimijoiden kesken.  

Lisää tietoa ja esiselvityksen tuloksia on luvassa vuodenvaihteen jälkeen. Pysy kuulolla! 

Hanke aloittaa palvelupolun luomisen Pirkanmaan hyvinvointialueelta. Toimivia palvelupolkukäytänteitä ja hyviä käytänteitä jalkautetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti hankkeen alusta lähtien. 

Kirjoittaja
hankekoordinaattori Julia Ben Khalifa, Ikä-HYTE-hanke, UKK-instituutti

Kuva: UKK-instituutti / Anssi Mäkinen

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan