Ikääntyneet liikkujina ja liikuntapalvelujen käyttäjinä – havaintoja Ikä-HYTE-hankkeen postikyselystä

Kuvaus

Osana Ikä-HYTE-hanketta toteutettiin postikysely, jonka tavoitteena oli tuottaa tietoa iäkkäiden liikuntapalveluiden nykytilasta ja tuoda kuuluviin iäkkäiden kuntalaisten liikkumistapoja, kokemuksia liikuntapalveluiden käytöstä ja toiveita palveluiden kehittämiseen. Ladattavaan Ikä-HYTE-hankkeen esitteeseen on koottu keskeiset havainnot postikyselystä.

Julkaisija: UKK-instituutti 2024
Sisältöasiantuntijat: Julia Ben Khalifa, Minna Aittasalo ja Maarit Piirtola, UKK-instituutti
Toteutus: Julia Ben Khalifa ja Tuula Äyräväinen, UKK-instituutti

Ikä-HYTE-hanke rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahalla. Postikyselyn postituksen ja tietojen siirtämisen paperilomakkeilta digitaaliseen muotoon rahoitti Tampereen kaupungin liikuntapalvelut. Kysymysten laadinnasta ja aineistojen analysoinneista sekä raportoinnista ovat vastanneet UKK-instituutin asiantuntijat.