Hyppää sisältöön

Terveyden edistämisen määrärahaa UKK-instituutin hankkeelle, joka edistää iäkkäiden liikkumista ja tukee kaatumisten ehkäisyä

Kahdeksan hanketta on saanut STM:n myöntämää terveyden edistämisen määrärahaa. Hankkeilla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa kunnissa. Samalla kaksivuotisissa hankkeissa huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mukanaan tuomat muutokset ja kansalliset ohjelmat. UKK-instituutin Ikä-HYTE-hanke kehittää iäkkäiden liikkumista edistävän ja kaatumisia ehkäisevän palvelupolun osana kuntien HYTE-toimintaa.

UKK-instituutin hankkeen tavoitteena on kehittää iäkkäiden liikkumista edistävä ja kaatumisten ehkäisyä tukeva palvelupolku kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation tueksi. Hanke selkeyttää iäkkäiden liikuntapalveluiden poikkihallinnollista koordinointia ja toteutusta kunnan liikuntapalveluiden, hyvinvointialueiden SOTE-sektorin, kolmannen sektorin sekä muiden yhteistyökumppaneiden välillä.

Ikä-HYTE-hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat kunnan HYTE-koordinaattorit, liikuntapalveluhenkilöstö, kuntien tekninen toimi, iäkkäille liikuntaa tarjoavat järjestöt sekä kuntien päättäjät ja keskijohto. Hankkeen tuottamat konkreettiset hyödyt kohdentuvat kotona asuville, satunnaisesti sote-palveluita käyttäville iäkkäille henkilöille.

Lue lisää

Kuva: UKK-instituutti / Studio Reetta Muranen

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan