Hoppa till innehåll

Dataskyddsmeddelande för motionsenkäten för barn och unga

Sammanställd 21.3.2023 

Materialet som samlas in vid användning av appen innehåller inga personuppgifter. Ett dataskyddsmeddelande har ändå sammanställts för att användningen av applikationen vore så transparent som möjligt.  

Motionsenkät för barn och unga på adressen ukkinstituutti.fi/sv/motion-enkat/

Information om den registreringsansvariga 

Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö (UKK-instituutti), Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tammerfors, info(a)ukkinstituutti.fi 

Dataskyddsfrågor 

tietosuoja(a)ukkinstituutti.fi 

Annan kontakt 

viestinta(a)ukkinstituutti.fi  

Informationens hanteringsändamål

Användaren av den elektroniska enkäten svarar på frågor gällande hens motion och får respons och en sammanfattning över mängden motion i jämförelse med rekommendationen om fysisk aktivitet. Användaren kan vid behov också spara sammanfattningen på sin egen dator. Dessutom kan användaren vid behov även bekanta sig med tips på hur hen kan ändra på sina motionsvanor med hjälp av länkar som samlats ihop speciellt för enkäten. Applikationen är öppen för alla och den kan användas gratis på UKK-institutets webbplattform.  

Grunden för informationsbehandling 

UKK-institutet följer på basen av de givna svaren med mängden användare samt användarnas motionsvanor. Vidare får användarna en skild möjlighet att efter ifyllandet av enkäten ge respons gällande användningen av applikationen. Motionsinformationen samt responsen gällande användningen av applikationen används i form av årsöversikt när appen vidareutvecklas.  

Mottagare eller mottagargrupper av information 

Svaren som samlas in via webbapplikationen sparas på en server som administreras av Seravo Oy. Servern nås med ett personligt lösenord endast av den som upprätthåller servern samt personer som utsagts av UKK-institutet. 

Att annullera registreringen samt att radera informationen 

Materialet som sparas på servern innehåller inte personlig information eller annan sådan information som kan avslöja svar av enskilda personer. Svar kan därmed inte raderas ur materialet efteråt. 

Informationens lagringstid 

Användarnas svar ger anonym information som lagras på Seravo Oy:s server. UKK-institutet analyserar med jämna mellanrum materialet som bildats av svaren för att utveckla applikationen. När detta görs kopieras och sparas material på UKK-institutets interna server som försäkras av flera lösenord. Materialet på Seravo Oy:s server raderas på våren 2025 och efter det alltid med två års mellanrum. Materialet på UKK-institutets server raderas senast på våren 2033.  

Typ av information 

Åldersgrupp och skolstadium för den som använder applikationen; tid för när man vaknar och somnar dagligen under en veckas tid; dagliga motionsgånger, hur länge de tar och hur ansträngande de är under en veckas tid; hur man utnyttjar möjligheten att pausa stillasittandet dagligen; sammanfattning av mängden lätt, rask och ansträngande motion; sammanfattning av förverkligandet av de olika delområden i rekommendationen med hjälp av stjärnklassificering  

Användaren kan svara på responsfrågor gällande användningen av appen via en pop-up -enkät. 

Informationens ursprung 

Användaren av applikationen svarar på frågor på UKK-institutets webbplattform och svaren lagras på en server som upprätthålls av Seravo Oy. Användaren kan om hen vill svara på appens responsfrågor i Hotjar-analytikverktygets skilda elektroniska enkät. 

Information om den registrerades rättigheter 

Användaren informeras om dataskyddet på applikationens förstasida. 

Överföring av information 

Information överlåts inte till utomstående parter. 

Uppdaterad: 19.9.2023

Uppdaterad: 20.9.2023

Dela på sociala medier:
Back to the top of the page