Hyppää sisältöön

Vuoden 2016 Liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailun voitto Jaana Sunille

UKK-instituutin tutkimus- ja kehittämispäällikkö Jaana Suni (kuvassa toinen oikealta) ja hänen tutkimusryhmänsä voittivat ensimmäisen palkinnon Liikuntatieteellisen Seuran ja Liikuntalääketieteen keskusten järjestämässä Vuoden 2016 liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailussa. Liikuntalääketieteen päivien yhteydessä järjestettyyn kilpailuun osallistui 44 suomalaista liikuntalääketieteellistä tutkimusta. 

Lihaskuntoharjoittelu yhdistettynä selkäneuvontaan on tehokasta naishoitajien selkäkivun ja sairauspoissaolojen vähentämisessä 

Hoitotyössä on runsaasti selkää kuormittavia potilaan siirtoja ja nostoja. Alaselkävaivat ovat hoitoalalla yleisiä ja ne ovat suurin varhaiseläkkeelle siirtymisen syy. Suomessa hoitoa tarvitsevan ikääntyvän väestön määrä kasvaa seuraavina vuosikymmeninä. Samaan aikaan hoitajapulan uskotaan pahenevan. 

Voittajatutkimuksessa selvitettiin lihaskuntoharjoittelun ja selkäneuvonnan vaikutuksia selkäkivun voimakkuuteen, kivun pelkoon liittyvään välttämiskäyttäytymiseen, elämänlaatuun ja sairauspoissaoloihin. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin kustannusvaikuttavuutta. 
Tutkimus antaa vahvan näytön siitä, että lihaskuntoharjoittelu yhdistettynä selkäneuvontaan on vaikuttavaa naishoitajien selkäkivun ja siihen liittyvän välttämiskäyttäytymisen vähentämisessä. Myös kokonaiskustannukset ja sairauspoissaolot olivat yhdistetyssä liikunta ja neuvonta ryhmässä selvästi muita ryhmiä pienemmät. Sosio-ekonomisesta lähtökohdasta tutkimuksen tärkein onnistuminen oli etenkin lyhyiden sairauspoissaolopäivien väheneminen yhdistelmäryhmässä kustannusvaikuttavasti. Intervention tulokset hyödyttävät erityisesti työnantajia, jotka joutuvat maksaan lyhyistä sairauspoissaoloista aiheutuvat kulut. 

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 219 naishoitajaa, iältään 30–55-vuotiaita. Tutkimus oli satunnaistettu, kontrolloitu interventiotutkimus. Tutkittavat satunnaistettiin neljään ryhmään (lihaskuntoharjoittelu, selkäneuvonta, edellisten yhdistelmäryhmä, vertailuryhmä – ei toimenpiteitä). Pienryhmissä toteutetut interventiot kestivät kuusi kuukautta. Seurantamittaukset tehtiin välittömästi interventioiden ja uudestaan 12 kuukauden jälkeen. Viimeisiin 12 kuukauden seurantamittauksiin osallistui 157 hoitajaa. Lihaskuntoharjoittelu ja/tai selkäneuvonta toteutettiin 5-15 henkilön pienryhmissä työpaikkojen läheisyydessä työvuorojen vaihtuessa. Interventioryhmiä ohjasivat koulutetut terveys- ja liikunta-alan ammattilaiset. Lisäksi tutkimuksessa laskettiin intervention aikaiset kokonaiskustannukset, jossa huomioitiin interventioiden hinta, terveydenhuollon kustannukset, lääkkeet ja sairauspoissaolopäivät. 

Kuvassa vasemmalta Marjo Rinne, Jari Parkkari, Jaana Suni ja Annika Taulaniemi 

Tutkimuksen protokolla on julkaistu: 

Suni JH ym: BMJ Open Sports Exerc Med 2016;2:e000098.doi:10.1136/bmjsem-2015-000098. 
Päätulosartikkeli tutkimuksesta on parhaillaan vertaisarvioitavana. 
Lihaskuntoharjoittelun ja selkäneuvonnan vaikutukset ja kustannusvaikuttavuus naishoitajien alaselkäkipuun ja sairauspoissaoloihin 
Jaana Suni1, Päivi Kolu1, Kari Tokola1, Jani Raitanen1, Marjo Rinne1, Annika Taulaniemi1, Jari Parkkari1 ja Markku Kankaanpää2 
1 UKK-instituutti 2 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, fysiatrian yksikkö 

 Lisätiedot: 

Jaana Suni 

tutkimus- ja kehittämispäällikkö 

terveystieteiden tohtori 

puh. 050 373 0253 

jaana.suni(a)ukkinstituutti.fi 

10.11.201 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan