Hyppää sisältöön

Porraskampanjoista kaikki hyöty irti – tutkimustieto mukaan portaiden käytön edistämiseen

Portaiden käytön edistämiseksi järjestetään monenlaisia kampanjoita, kuten parhaillaan vietettävät Porraspäivät. Hyvä niin, sillä portaiden käyttö hissin tai rullaportaiden sijaan on helppo tapa lisätä liikkumista ilman liikunnan harrastamisen ”paineita”. Portaiden käytön edistämistoimet kohdentuvatkin hyvin myös sellaisiin henkilöihin, joita on muuten vaikea tavoittaa. 

Laatuliikuntaa parhaimmillaan 

Portaiden nousu kohottaa kuntoa, sillä portaiden käveleminen ylös vastaa teholtaan hölkkää. Niinpä jo muutamien minuuttien yhtäjaksoinen portaiden kiipeäminen päivässä parin kuukauden ajan voi parantaa hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä. Portaiden nouseminen vahvistaa myös reisilihaksia, joiden voima heikkenee helposti etenkin istumatyötä tekevillä. Ja mikä parasta: portaiden käyttö on hyvä keino lisätä päivittäistä energiankulutusta ikään kuin huomaamatta. Tästä hyötyvät erityisesti liikapainoiset henkilöt. Lisäksi portaiden käyttö säästää aikaa ja hermoja, kun ei tarvitse odotella hissiä tai kököttää jonon jatkona rullaportaissa. 

Rutiinit rikki 

Portaita voivat käyttää kaikki terveet henkilöt ja portaissa kulkeminen onnistuu yhtä hyvin korkokengissä kuin lenkkitossuissa. Moni päätyy kuitenkin ”zombina” hissiin tai rullaportaisiin. Mikä herättäisi rikkomaan rutiinin ja menemään portaisiin? Aiheesta on julkaistu paljon tutkimuksia kansainvälisissä tiedelehdissä. 

Julisteet herättäjinä 

Eniten lienee tutkittu hissin tai rullaportaiden viereen kiinnitettäviä julisteita. Ne ovat yleisesti ottaen osoittautuneet tehokkaaksi tavaksi lisätä portaiden käyttöä. Tulokset vaihtelevat kuitenkin muun muassa sen mukaan, onko julisteita käytetty työpaikoilla, ostoskeskuksissa vai liikenneasemilla. Vaikutukset ovat olleet huomattavasti pienempiä työpaikoilla kuin julkisissa paikoissa. Yksi syy tähän on se, että työpaikoilla käytetään portaita lähtökohtaisesti enemmän. Tämä johtuu siitä, että työpaikoilla valinta tehdään useammin hissin ja portaikon välillä ja hissin hitauden vuoksi valinta osuu portaisiin. Julkisissa paikoissa hissin tilalla ovat yleensä rullaportaat, joihin pääsyä ei tarvitse samalla lailla odotella. Joissakin työpaikkatutkimuksissa julisteiden vaikutuksia on saatu vahvistettua työterveyshuollon lähettämillä sähköpostiviesteillä. 

Julisteen tulee olla riittävän suuri, että se herättää huomiota. Pienin tutkimuksissa käytetty koko on ollut A3, mutta suurin osa tutkimusnäytöstä perustuu A1-kokoisiin julisteisiin. Julisteet, joissa tuodaan esille portaiden käytön ajansäästöä, terveydellisiä seurauksia tai muita hyötyjä (esim. hyvän mallin antaminen), näyttäisivät olevan vaikuttavampia kuin yksinomaiset kehotukset käyttää portaita. Sillä, onko sanoma muotoiltu kielteiseen sävyyn, kuten ”Älä ole kuin muut, käytä portaita” tai myönteiseen sävyyn, kuten ”Näytä mallia muille, käytä portaita” ei näyttäisi olevan vaikutusta julisteen tehoon. Paikoissa, joissa portaat eivät ole näkyvästi hissin vieressä, juliste tarvitsee tuekseen selkeän ja näkyvän opasteen portaisiin (esim. jalanjälkikuvat). Harva viitsii etenkään tuntemattomassa paikassa tai kiireessä lähteä etsiskelemään lähimpiä portaita, vaikka juliste olisikin herättänyt kiinnostuksen portaiden käyttöön. 

Vaikutukset pysyvämmiksi lisäpanostuksella 

Jos juliste poistetaan, portaiden käyttö palautuu nopeasti entiselle tasolle. Samoin käy, vaikkakin hitaammin, jos juliste pidetään samassa paikassa eikä portaiden käytöstä muistuteta muulla tavoin. Julistetta ja/tai sen paikkaa kannattaa siis vaihdella ja portaiden käyttöä edistää aika ajoin myös muilla keinoilla, jotta kiinnostus ja vaikutukset pysyvät yllä. 

Porrastarrat joskus sopivampia 

Tutkimuksissa portaiden käyttöä on edistetty myös porrasaskelmien etureunaan kiinnitetyillä viesteillä. Ne on todettu jopa julisteita tehokkaammiksi silloin, kun portaat ovat näkyvästi hissin tai rullaportaiden vieressä. Viestit sisältävät tavallisesti vinkkejä portaiden käytön hyödyistä. Viestejä ei tarvitse olla läheskään joka askelmalla ja niiden tulee olla lyhyitä, erottua hyvin etureunasta ja olla riittävän isolla tekstillä. Viestin voi myös jakaa osiin peräkkäisille askelmille. Tutkimukset puoltavat yhden saman viestin toistamista ennemmin kuin monenlaisia viestejä. 

Hyvä portaikko tehostaa vaikutuksia 

Julisteiden ja tarrojen vaikutuksia lisää viihtyisä, valoisa ja turvallisen tuntuinen portaikko. Pelkät portaikon kunnostamistoimet eivät lisää portaiden käyttöä. 

Tutkimustieto käyttöön kampanjoissa ja muussa liikkumisen edistämisessä 

Portaiden käytön edistäminen on esimerkki siitä, miten runsaasti tutkimustietoa on kertynyt yhdestä yksittäisestä liikkumisen edistämisen osa-alueesta. Samanlaisia esimerkkejä on muitakin. Tätä tutkimustietoa tulisi paremmin hyödyntää käytännön edistämistyössä. Hyödyntäminen auttaisi tuottamaan näyttöön perustuvaa materiaalia, parantaisi edistämistyön vaikuttavuutta ja antaisi eväitä pysyvämpiin muutoksiin. Seuraukset voisivat lopulta näkyä myös terveys- ja hyvinvointihyötyinä, jotka ovat viime kädessä liikkumisen edistämisen tavoitteena. 

Minna Aittasalo 
erikoistutkija 
terveystieteiden tohtori, fysioterapeutti 

Porraskävelyjuliste 

UKK-instituutin verkkokaupasta voit ostaa tutkittuun tietoon perustuvan A3-kokoisen porrasjulisteen   

9.11.2016 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan