Hyppää sisältöön

Pyöräilyväyläverkoston laajentamisen terveysvaikutukset

Eurooppalaisessa tutkimuksessa selvitettiin, mitä merkitystä pyöräilyväyläverkoston pituudella on siihen, miten suuri osuus matkoista kuljetaan pyörällä. Tutkimus osoitti, että mitä pidempi pyöräilyverkosto on, sitä suurempi osuus matkoista pyöräillään. 

Toiseksi arvioitiin, miten pyöräilyväyläverkoston pidentäminen auttaa välttämään enneaikaisia kuolemia fyysiseen aktiivisuuteen, ilmansaasteisiin ja liikennesattumuksiin kohdistuvien muutosten kautta. Pyöräilyverkoston pidentäminen vaikutti positiivisesti useimpien mukana olleiden kaupunkien asukkaiden terveyteen. Saavutettujen terveyshyötyjen taustalla osoittautui olevan kaikissa tarkastelun kohteena olleissa vaihtoehdoissa lisääntynyt liikunta. 

Lopuksi tutkimuksessa verrattiin pyöräilyväyläverkoston pidentämisestä aiheutuvia kustannuksia niihin taloudellisiin hyötyihin, jotka koituvat enneaikaisten kuolemien välttämisestä. Tutkimuksen mukaan pyöräilyverkoston pidentäminen oli taloudellisesti kannattavaa etenkin tilanteessa, jossa pyöräilyverkostoa pidennettiin 10 prosentilla.  

Minna Aittasalo 
erikoistutkija, UKK-instituutti 

Lue lisää 

9.5.2018 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan