Hyppää sisältöön

Suomalaiset toivovat lääkäreiltä enemmän elintapaohjausta

A-lehdet selvitti: suomalaiset kokevat, että omista elintavoista on helppo keskustella lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Kuitenkin joka kolmas kokee jäävänsä ilman elintapaohjausta. Ajan puutteen lisäksi lääkärillä ei aina ole riittävästi tietoa palveluketjusta. 

Tänään julkistetussa A-lehtien ja UKK-instituutin Elintapaohjaus 2018 -kyselyssä selvisi, että 85 % lääkäreistä kokee antavansa elintapaohjeita erittäin tai melko usein. Suurin syy lääkäreiden elintapaohjauksen puuttumiseen potilaskäynnillä on ajan puute, mutta useat lääkärit kokevat myös tarvitsevansa enemmän tietoa siitä, mihin potilas voidaan ohjata. 

Vastaavasti kuluttajista 65 % koki saavansa elintapaohjausta lääkäriltä tai terveydenhuollon ammattilaisilta erityisesti ravitsemukseen ja liikuntaan liittyen ja joka kolmas myös nukkumiseen. Lääkäreiden ja terveydenhoitajien lisäksi kuluttajat kuitenkin kaipasivat yhä enemmän ohjausta ja tukea muilta hyvinvoinnin ammattilaisilta, ravitsemus- ja fysioterapeutilta sekä liikunnanohjaajalta. 

A-lehdet ja UKK-instituutti tekevät vuonna 2018 sisältöyhteistyötä vaikuttavan elintapaohjauksen puolesta osana Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanketta. 

– A-lehtien terveyden ja hyvinvoinnin sisällöt tavoittavat joka toisen suomalaisen. Haluamme tukea suomalaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tavoitteita tarjoamalla inspiroivia ohjeita ja luotettavaa sisältöä parempiin elintapoihin sekä digitaalisesti että aikakauslehdissä, kertoo A-lehtien terveyden liiketoimintajohtaja Tuuli Toivainen

– Kuluttajat haluavat ammattilaisilta käytännön vinkkejä ja ohjeita elintapojensa muuttamisen tueksi. Me haluamme olla mukana rakentamassa niitä yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten, yhteisöjen ja kuluttajaa lähellä olevien terveysmedioiden kanssa, UKK-instituutin koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila kertoo. 

Elintapaohjaus 2018 -kysely on osa A-lehtien ja UKK-instituutin yhteistyötä vaikuttavan elintapaohjauksen puolesta. Lääkäreille suunnattu kysely toteutettiin Terve Median Lääkäriportaalissa ja siihen vastasi 739 julkisen ja yksityisen puolen lääkäriä. Kuluttajakysely lähetettiin A-lehtien asiakasrekisteriin ja siihen vastasi 752 terveyden ja hyvinvoinnin medioiden lukijaa. Vastaukset kerättiin joulukuun 2017 ja maaliskuun 2018 välisenä aikana kvantitatiivisella kyselyllä. Kuluttajakyselyn tulokset on painotettu väestön sukupuolijakaumaa edustavaksi. 

Lisätiedot 

  • VESOTE on yksi sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeista, jossa vahvistetaan elintapaohjauksen puheeksi ottamista sosiaali- ja terveyssektorilla sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeen Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektissa (2017–18). Lue lisää VESOTE-hankkeesta

 Kuva: KKI-ohjelma / Jiri Halttunen 

25.4.2018 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan